یهودیت

مرتضی هامونیان - مهریه تنها سوغات اسلام نیست. بماند که حتی در سنت اسلامی هم مهریه نه قانون تاسیسی،...

تونی جات- اسرائیل باید بیشتر از اسرائیلی بترسد که برای خودش خلق کرده است: دولتی جنگ‌جو و نیمه‌دموکراتیک،...

هانا آرنت: فکرهای خطرناک وجود ندارند به این دلیل ساده که فکرکردن به خودی خود یک فعالیت خطرناک است.