یوزپلنگ آسیایی

با امنیتی‌شدن موضوع حفاظت از حیات وحش در جمهوری اسلامی،‌ تنها در میاندشت جاجرم دوربین پایش یوزپلنگ وجود دارد....

کاهش تعداد یوزپلنگ‌های ایران زمانی در اوایل دهه شصت به چشم آمد که مشاهده یوزها به طرز چشمگیری کاهش...