یوسف شاهد

در آستانه هفتمین سالگرد «بهار عربی» در تونس، بار دیگر موج اعتراضات مردمی این کشور را در نوردید؛ برخلاف...

اعتراضات در تونس علیه بیکاری، تورم، گرانی و مالیات‌های جدید دو روز است که ادامه دارد. اپوزیسیون همه را...