یونیسف

هدف سازمان ملل این بود که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ مرگ‌ومیر کودکان در جهان دو سوم کاهش یابد...

آمار واقعی تعداد بردگان در جهان امروز مشخص نیست. سازمان بین‌المللی کار خبر از وجود ۲۱ میلیون نفر به...

یونیسف) اعلام کرد که از زمان آغاز حملات عربستان و هم‌پیمانانش به یمن، ۴۰۰ کودک در این کشور کشته...

بهنام دارایی‌زاده- کشورهای اروپایی به رغم تمام تبلیغات و پوشش‌‌های رسانه‌ای گسترده‌، در کل تنها کمی بیش از سه...

پژوهشی جدید تایید می‌کند که ثروتمندان دائما ثروتمندتر می‌شوند. آن روی سکه: ۷۹۵میلیون نفر غذای کافی نمی‌خورند. ۶۶میلیون کودک...

هزاران زن بیوه و باردار سوری، فرزندان خود را در اردوگاه‌های آوارگان کشورهای همسایه به دنیا آورده‌اند. این کودکان...

یونیسف می‌گوید آسیب‌های روانی ناشی از جنگ داخلی سوریه یک نسل کامل از کودکان و نوجوانان سوری را تهدید...

بر اساس برآورد یونیسف، تعداد کودکان ربوده شده بسیار فراتر است از آنچه که پنداشته می‌شد. شورشیان از کودکان...

یونیسف می‌گوید ۲۳۰ میلیون کودک در سرزمین‌هایی زندگی می‌کنند که با درگیری‌های نظامی دست به گریبان‌اند. به‌گفته یونیسف هرگز...

یونیسف هشدار داد که در بیش از نیمی از کشورهای غنی، بحران اقتصادی تأثیر دردناکی بر رفاه کودکان ...

سازمان «یونیسف»، از زندگی نامناسب نزدیک به ۶۵ هزار کودک پناهجو درآلمان و حمایت‌ دولتی ناکافی از آنها شکوه...

یونیسف می‌گوید از هر ۱۰ کودک بين دو تا ۱۴سال، شش کودک تنبيه شده‌اند. دوسوم کودکان جهان به‌طور روزانه...