۱۶ آذر روز دانشجو

دانشجوی خطرناک - کاری از اسد بیناخواهی به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو

دانشجوبان دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، علامه طباطبایی، شریف، بهشتی و صدرا خواهان لغو طرح کارورزی دانش‌آموختگان و توقف...