20 کارگر نیشکر هفت تپه ممنوع الورود شدند

در پنجاهمین روز از اعتراضات کشاورزان ورزنه، سفره هفت‌سینِ متفاوت آن‌ها شامل ماهی مرده در تنگ بدون آب، علف...