افغانستان

علی افشاری – ترور در بوستون در میان جامعه ایرانی آمریکا نیز بحث‌برانگیز بود. این مقاله در نقد دیدگاهی...

گفت‌وگو با ژنرال یارگ والمر؛

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130424_Afghanestan_BordersPakistan_LinaAria.mp3

بر اثر یک زمین‌لرزه ۵,۶

52 دختر دانش‌آموز در ولایت

گروه طالبان ۱۳ مأمور پلیس

  http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130417_Report_Casulties_Lina.mp3

  http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130417_khalwte_sabz_Valvalji.mp3

آنجلینا جولی، بازیگر سر‌شناس هالیوود

حامد کرزی، رئیس‌جمهور افغانستان بمباران

در عملیات مشترک نیروهای امنیتی

پنج تن از نیروهای سازمان

تصادف یک خودرو حامل اتباع

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130403_Angelina_Jolie_School_Kabol_shahzadeh.mp3

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130403_Report_PakistanAndAfg_Lina.mp3

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت

خبرگزاری فرانسه گزارش داد وزارت

رویترز به‌نقل از پلیس افغانستان

بر اساس مطالعاتی که دانشگاه

نوروز نزد کابليان به عنوان نماد آفرينيش دوبارۀ طـبـيعت، مژدۀ شکوفه و باران، جشن تکابـو و کار، پيـا‌م آور...