تحريم. وسائل شنود. چين. روابط ايران و چين. تحريم های آمريکا عليه ايران. شرکت چينی ZTE

چهارمین شرکت بزرگ ساخت تلفن‌ همراه در جهان ایران را ترک کرده اما اسنادی منتشر شده که نشان می‌دهد...

پليس فدرال آمريکا (اف‌بی‌آی) تحقيقات خود را در رابطه با شرکت مخابراتی چينی ZTE که با ناديده گرفتن تحريم‌های...