ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

انتشار ویراست دوم «زبان باز» و نگاهِ «نگاه نو» به داریوش آشوری

پژوهش داریوش آشوری «درباره زبان و مدرنیت» با ویرایشی تازه منتشر شد. «نگاه نو» در شماره ۱۱۷ خود توجهی ویژه به آشوری دارد در آستانه هشتاد سالگی‌اش.

بزرگ‌ کنید

«زبان باز» با عنوان فرعی «پژوهشی درباره‌ی زبان و مدرنیت» با ویرایشی تازه منتشر شده است: تهران: نشر مرکز، چاپ اول ۱۳۸۷، چاپ پنجم  ۱۳۹۴، چاپ اول ویراست دوم (چاپ ششم) ۱۳۹۶.

کتاب «زبان باز» حاوی فشرده‌ اندیشه‌های داریوش آشوری – فرهنگ‌شناس، زبان‌شناس و مترجم – درباره زبان فارسی و رویارویی آن با «مدرنیت» است.

داریوش آشوری، تنها خرده نگرفته و از «امتناع» سخن نگفته، دست اندر کار شده تا راه رهایی زبان را برای تبیین بگشاید. به این منظور متن‌های مرجع را ترجمه کرده، واژه‌نامه مرجعی به نام «فرهنگ علوم انسانی» فراهم آورده و اندیشه‌های راهگشای خود را در مجموعه‌ای از مقاله‌ها و مصاحبه‌ها، و سرانجام در کتاب «زبان باز» پیش گذاشته است.

کتاب «زبان باز» شامل موضوع‌هایی است چون زبان طبیعی، زبان فرهنگ، نگره مدرن به زبان، رشد زبان‌های مدرن بر بستر زبان علمی، سازمایه‌های لاتینی و یونانی در زبانمایه‌‌ی علمی و فنی مدرن و موضوع‌هایی که به طور مشخص به زبان فارسی مربوط می‌شوند که از جمله آنهایند: زبان تجدد، زبان فارسی و رسالت ملی آن در دوران جدید، سه فرهنگستان و سیاست‌های زبانی‌شان.

بخش ویژه «نگاه نو»

حسین معصومی همدانی، در «نگاه نو» ش. ۱۱۷، ص. ۱۳: «دربارۀ داریوش آشوری سخن گفتن آسان نیست. او در طول نزدیک به شصت سال حیات فرهنگی‌اش در زمینه‌های گوناگون نوشته و ترجمه کرده است: فلسفه، جامعه شناسی، نقد ادبی، واژه گزینی، و اصطلاح سازی؛ برخی از نوشته‌هایش واکنش‌های مختلف برانگیخته‌اند و برخی از ترجمه‌هایش در طول سال‌ها پرخواننده مانده است؛ پیش و پس از انقلاب در برخی از بحث‌های حادّ فکری و اجتماعی درگیر شده و داوری‌هایش، هرچند همیشه یکسان نمانده، اما همواره روشن و پرسش‌انگیز بوده است.»

داریوش آشوری (متولد ۱۱ مرداد ۱۳۱۷ در تهران) در آستانه هشتاد سالگی است. به همین مناسبت، نشریه «نگاه نو»، چاپ تهران، روی جلد و بخش ویژه شماره بهار ۱۳۹۷ (ش. ۱۱۷) خود را به داریوش آشوری اختصاص داده است. در این بخش ویژه می‌خوانیم:

  • داریوش آشوری: روشنفکر تک رو −  حسین معصومی همدانی
  • روشنفکری، روشنگری، آزادی−   گفت و گوی امید روحانی با داریوش آشوری
  • داریوش آشوری: اندیشه‌گر جهان سومی  − علیرضا مناف زاده
  • تکرار ابدی غر ب‌شیفتگی؛ داریوش آشوری و کین‌توزی  روشنفکری ایرانی−  محمد غفاری
  • داریوش آشوری و واژه سازی−  غلامحسین صدری افشار
  • کتابِ کتا بهای آشوری؛ در باب ترجمۀ چنین گفت زرتشت−  سعید رضوانی
  • داريوش آشوري و زبانِ باز−  سید محمد حسینی
  • کارنامه: تألیف‌ها و ترجمه‌های داریوش آشوری، تا پایان  ۱۳۹۶ − اکبر بهاروند

بیشتر بخوانید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.