ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

میخائیل باختین

<p>ویلیام دیل و تیموتی بیل &ndash; میخائیل میخائیلوویچ باختین (۱۸۹۵ - ۱۹۷۵)، نظریه&zwnj;پرداز رادیکال ادبیات و زبان است. او که زیر تأثیر نوشته&zwnj;های کارل مارکس بود، علاقه&zwnj;ی ویژه&zwnj;ای به تغییر و انقلاب اجتماعی درون ساختارهای غالب اجتماعی و روشنفکری داشت.</p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <!--break--> <div dir="RTL">باختین در اورل (روسیه) به دنیا آمد و در دانشگاه پتروگراد واژه&zwnj;شناسی و ادبیات کلاسیک خواند؛ سال&zwnj;های تحصیل وی هم&zwnj;زمان شده بود با جنگ جهانی اول و انقلاب روسیه. در روستای نِوِل و بعدها در ویتبسک تدریس کرد و همان&zwnj;جا با النا الکساندروونا آشنا شد و با هم ازدواج کردند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در ویتبسک بود که با حلقه&zwnj;ی روشنفکری&zwnj;ای آشنا شد که اعضایی مانند والنتین ولوشینوف و پاول مدودوف داشت. باختین در سال ۱۹۲۴ به لنینگراد رفت و پنج سال بعد به اتهام مشارکت در امور کلیسای زیرزمینیِ ارتودوکسِ مسیحی، بازداشت شد. به خاطر بیماری&zwnj;ایی که داشت، حکمِ ده سال کار در اردوگاه کار اجباری سیبری به شش سال تبعید به قزاقستان کاهش پیدا کرد؛ باختین به قزاقستان رفت و در آن&zwnj;جا به&zwnj;عنوان حسابدار یک مزرعه کار کرد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">باختین بعد از سپری&zwnj;کردن روزهای تبعید، هیچ شغل ثابتی نداشت تا سال ۱۹۴۵ که در مؤسسه&zwnj;ی آموزشی موردوویا در سارانسک، ادبیات روسیه و جهان تدریس کرد. وی همان&zwnj;جا ماند تا ۱۹۶۱ که بازنشسته شد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">باختین از نظر آکادمیک چنان گمنام بود که وقتی بعضی از دانش&zwnj;پژوهان در دهه&zwnj;ی ۱۹۵۰ به کارهای وی علاقمند شدند (به&zwnj;خصوص به کتاب &laquo;پرسش&zwnj;های نظریه&zwnj;ی ادبی داستایفسکی&raquo; که در ۱۹۲۹ در روسیه منتشر شده بود) و فهمیدند که باختین هنوز زنده است، شگفت&zwnj;زده شده بودند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">باختین در ۱۹۶۹ به مسکو رفت و تا مرگش به&zwnj;سال ۱۹۷۵ همان&zwnj;جا ماند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اولین جرقه&zwnj;ی علاقه&zwnj;ی دنیای غرب به کارهای باختین را می&zwnj;توان در مقاله&zwnj;ی مشهور ژولیا کریستوا با نام &laquo;واژه، گفت&zwnj;وگو، و رمان&raquo; (۱۹۶۹) دید. کریستوا در این مقاله، نظریه&zwnj;ی گفت&zwnj;وگوگراییِ (<span dir="LTR">theory of dialogism</span>) باختین را مطرح می&zwnj;کند تا نظریه&zwnj;ی بینامتنیت (<span dir="LTR">intertextuality</span>) خویش را بپروراند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">کریستوا هم&zwnj;چنین مقدمه&zwnj;ای بر ترجمه&zwnj;ی فرانسوی &laquo;پرسش&zwnj;های نظریه&zwnj;ی ادبی داستایفسکی&raquo; (۱۹۷۰) نوشت.</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>فلسفه&zwnj;ی باختین</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">باختین در طول نیم&zwnj;سده&zwnj;ی زندگی آکادمیک&zwnj;اش، روی موضوعات بسیاری کار کرد؛ از اخلاق گرفته تا زیباشناسی. اما دغدغه&zwnj;ی اصلی همه&zwnj;ی کارهای باختین، رابطه&zwnj;ی بین مسئولیت اخلاقی و خلاقیت بود. به زبانی دیگر، علاقه&zwnj;ی اصلی باختین به رابطه&zwnj;ی میانِ سیستم و تغییر، ثبات و سیالیت، قانون و انقلاب بود. تغییر، که دگرگونیِ خلاقانه&zwnj;ی چیزِ تاسیس&zwnj;شده و بدیهی&zwnj;شده است، چگونه ممکن می&zwnj;شود؟ &zwnj;چه ستیز یا کشمکشی درون جامعه، و درون فرد، هست؟ چه کشمکشی بین تمایل به &laquo;هنجاریت و ثبات&raquo; و &laquo;نوآوری و گشودگی&raquo; وجود دارد؟ مسئولیت اخلاقی فرد در قبالِ &laquo;حفظ و حمایت از نظم اجتماعی موجود&raquo; و &laquo;دگرگونی اجتماعی&raquo; چیست؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">باختین در نوشته&zwnj;های اولیه&zwnj;اش، به مفهوم &laquo;نظریه&zwnj;گرایی&raquo; (<span dir="LTR">theoretism</span>) حمله کرد. نظریه&zwnj;گرایی، خلاقیت یا آفرینندگی انسان را به یک سیستم نظری فرومی&zwnj;کاهد. نظریه&zwnj;گرایی، پیچیدگی و آشفتگیِ سوژگانی انسان و روابط اجتماعی را به سیستمِ عقلانی ثابتی محدود می&zwnj;سازد و بدین&zwnj;گونه حقیقتِ زندگی انسان را فرسوده می&zwnj;کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">باختین با نظریه&zwnj;گرایی مخالفت می&zwnj;کند و به دنبال ویژه&zwnj;مندی&zwnj;های زندگی روزمره می&zwnj;رود. باختین وقتی این&zwnj;چنین به جزئیات زندگی روزمره توجه می&zwnj;کند، پس دارد میل و گرایش دانش&zwnj;پژوهانه به نظریه&zwnj;های جهان&zwnj;شمول را تضعیف می&zwnj;سازد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بدین&zwnj;گونه باختین نه به رخدادهای بزرگ و فاجعه&zwnj;بار تاریخ انسان (مانند جنگ&zwnj;ها و بلاها و انقلاب&zwnj;ها و کشورگشایی&zwnj;ها)، که به زندگی روزمره و جزئیات &laquo;کسل&zwnj;کننده&raquo;ی زندگی مردم عادی پرداخت؛ همین جزئیات است که نشان می&zwnj;دهند جامعه&zwnj;ی انسانی چگونه است و تغییرات اجتماعی چگونه در سراسر تاریخ روی داده&zwnj;اند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">باختین، در نوشته&zwnj;هایش، روی مفهوم &laquo;تمامیت&zwnj;ناپذیری&raquo; (<span dir="LTR">unfinalizability</span>) تاکید دارد. این مفهوم یعنی امکانِ نتیجه&zwnj;گیری نهایی وجود ندارد. در زندگی انسان هیچ&zwnj;چیز تمام&zwnj;شدنی و نهایی و حتمی نشده است، و هیچ&zwnj;چیز هم نمی&zwnj;تواند حتمی شود و به اتمام برسد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">همان&zwnj;طور که باختین در کتاب &laquo;پرسش&zwnj;های نظریه&zwnj;ی ادبی داستایفسکی&raquo; نوشته است &laquo;هنوز هیچ&zwnj;چیزِ قطعی و نهایی&zwnj;ای در جهان رخ نداده، هنوز هیچ کلامِ نهایی&zwnj;ای در جهان و درباره&zwnj;ی جهان گفته نشده است، جهان باز و رهاست، همه&zwnj;چیز هنوز در آینده است و همیشه هم در آینده خواهد بود&raquo;.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">زندگی پر از مازاد است، پر از باقی&zwnj;مانده و روزنه و بی&zwnj;قاعدگی&zwnj; است؛ و همین است که نمی&zwnj;گذارد چیزی نهایی و حتمی شوند، پس همیشه امکانِ شگفتی و تغییر و انقلاب هست. همین ناحتمیت&zwnj;گرایی است که نظریه&zwnj;گرایی را تضعیف می&zwnj;کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نظریه&zwnj;ی گفت&zwnj;وگوگرایی و حقیقت گفت&zwnj;وگوییِ باختین، ریشه در ناحتمیت&zwnj;گرایی دارند. نوشته&zwnj;های اولیه&zwnj;ی باختین روی شکل&zwnj;گیری سوژه متمرکز بود و آن را مجتمعِ ناحتمی&zwnj;شدنیِ هویت&zwnj;ها و امیال و صداها می&zwnj;داند. اما در نوشته&zwnj;های بعدی&zwnj;اش روی نظریه&zwnj;ی گفت&zwnj;وگوگرایی و گفتمان و زبان متمرکز می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">گفت&zwnj;وگوگرایی، گفتمان&zwnj;های ادبی و گفتاری را گفت&zwnj;وگو می&zwnj;داند؛ گفت&zwnj;وگو یعنی تقاطعی از صدای&zwnj;های چندگانه. وقتی کسی صحبت می&zwnj;کند یا می&zwnj;نویسد، این&zwnj;طور نیست که او مؤلف و منبع یگانه&zwnj;ی کلامش باشد. بل گفتمانِ او، مثل هویت او، ترکیبی از صداها و زبان&zwnj;های بسیاری است که از او یک سوژه می&zwnj;سازد. هر سوژه&zwnj;ای برساخته&zwnj;ی صداهای چندگانه است، صداهایی از گذشته و اکنون. هر سوژه&zwnj;ای بدل به فضایِ گفت&zwnj;وگو می&zwnj;شود. گفتار و نوشتار فرد برآمده از همین فضایِ گفت&zwnj;وگویی است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">کریستوا از همین نظریه&zwnj;ی گفت&zwnj;وگوگرایی استفاده می&zwnj;کند تا نظریه&zwnj;ی بینامتنیت خویش را پرورش دهد. کریستوا هر متن و هر گفتمان را یک فضای گفت&zwnj;وگویی می&zwnj;داند و آن را &laquo;تقاطعِ سطوحِ متنی&raquo; می&zwnj;نامد. همین هم در مورد چیزی که باختین &laquo;حقیقت گفت&zwnj;وگویی&raquo; می&zwnj;نامد صادق است. باختین می&zwnj;گوید دو نوعِ متمایز گفتمان درباره&zwnj;ی حقیقت وجود دارد: تک&zwnj;گویی و گفت&zwnj;وگویی. همان&zwnj;طور که از خودِ نام &laquo;تک&zwnj;گویی&raquo; برمی&zwnj;آید، به یک صدای تک و تنها اشاره می&zwnj;کند. یعنی آن صدا فقط با خودش است و هیچ تضادی مطرح نیست، درست مثل بیانات یک پاپ یا یک رئیس&zwnj;جمهور. تک&zwnj;گویی وانمود می&zwnj;کند که حرفِ نهایی و قطعی است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حقیقت گفت&zwnj;وگویی اما حقیقتی است که در میانه&zwnj;ی صداهای چندگانه و ادغام&zwnj;نشده پدیدار می&zwnj;شود. گفت&zwnj;وگو، تقاطعِ غیرمستقیمِ صداهایی است که &laquo;چندگانگیِ خودآگاهی&zwnj;ها&raquo;یی را نشان می&zwnj;دهد. این چندگانگی خودآگاهی&zwnj;ها را نمی&zwnj;توان در صدایِ تک&zwnj;گویی دید.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">حقیقت گفت&zwnj;وگویی، نظام&zwnj;مندشدنی نیست، حتمی&zwnj;شدنی و قطعی&zwnj;شدنی نیست. &laquo;حقیقتِ&raquo; گفت&zwnj;وگویی، درباره&zwnj;ی حقیقی&zwnj;بودن/کاذب&zwnj;بودن چیزی نیست، بل ویژه&zwnj;مندی و تکین&zwnj;بودگیِ خودِ رخداد را بیان می&zwnj;کند. حقیقت گفت&zwnj;وگویی، یک نظام و سیستم نیست، بل یک رخداد پویاست. گفت&zwnj;وگویی است که تضاد و مبارزه دَرَش جریان دارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">باختین در کتاب &laquo;پرسش&zwnj;های نظریه&zwnj;ی ادبی داستایفسکی&raquo; روی گفت&zwnj;وگوگرایی در ادبیات متمرکز می&zwnj;شود. باختین می&zwnj;گوید بسیاری از بازنمایی&zwnj;های ادبیِ گفت&zwnj;وگو در واقع گفت&zwnj;وگو نیستند، بل یک&zwnj;سری صداهای تک&zwnj;گو هستند. وی تاکید دارد که قدرتِ رمان باید واقعا گفت&zwnj;وگویی باشد (مثل داستایفسکی)؛ یعنی صداهای چندگانه را بی آنکه در یک صدا ادغام سازد طرح کند و فضایی ایجاد کند تا آن صداهای چندگانه با هم تعامل داشته باشند و خواننده نیز با این صداها مذاکره داشته باشد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">مفهوم باختینی دیگری که توجه&zwnj;ی بسیاری از دانش&zwnj;پژوهان را به خود جلب کرده، مفهومِ کارناوال است. باختین این مفهوم را در کتاب &laquo;رابله و دنیای&zwnj;اش&raquo; توضیح می&zwnj;دهد. کارناوال&zwnj; براندازگرِ نظم اجتماعی و سیاسیِ مستقر است، نظمی که ثابت به نظر می&zwnj;رسد. کارناوال&zwnj;ها (کنش&zwnj;هایی مانند بالماسکه و سوزاندنِ تمثال&zwnj;ها و بی&zwnj;حرمتی به چیزها و فضاهای مقدس و زیاده&zwnj;روی در عیاشیِ تنانه) از زیر کنترل نظمِ مسلط خارج می&zwnj;شوند و &ndash; حتی شده فقط برای یک بار - از قانون و سنت و همه&zwnj;ی رفتارهای هنجارین اجتماعی رها می&zwnj;گردند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">باختین در نظریه&zwnj;ی کارناوال&zwnj;اش بر آن جنبه&zwnj;هایی از زندگی و زبان انگشت می&zwnj;گذارد که بر ناحتمیت&zwnj;بودگی تاکید دارند، یعنی جنبه&zwnj;هایی که مردم و جوامع را نسبت به تغییرِ خلاق باز نگه می&zwnj;دارد &ndash; به&zwnj;خصوص این&zwnj;که در دورانِ باختین، استالین حکومت می&zwnj;کرد و این جنبه&zwnj;های زندگی و زبان اهمیت خاصی پیدا می&zwnj;کردند.</div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL"><b>باختین و دین</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">نظریه&zwnj;های کارناوال و گفت&zwnj;وگوگراییِ باختین تأثیر بسیار زیادی در حوزه&zwnj;ی دین&zwnj;پژوهی گذاشته&zwnj;اند. گرچه رویکرد باختین ادبی بود، اما همان&zwnj;قدر که در میان دانش&zwnj;پژوهان ادبی و الاهیاتی تأثیرگذار بوده، بر ادبیاتِ متون مقدس نیز تأثیر گذاشته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">برای نمونه، کنت کریگ با استفاده از مفهومِ کارناوال باختین، &laquo;کتاب استر&raquo; [بخشی از عهد عتیق] را بررسی می&zwnj;کند. دیگر دانش&zwnj;پژوهان کتب مقدس نیز نظریات باختین را به کار بستند تا نشان دهند که ادبیات کتب مقدس اساسا گفت&zwnj;وگویی است و این&zwnj;که [این ماهیت گفت&zwnj;وگوییِ متن مقدس] چگونه در سنت&zwnj;های مختلف تفسیرِ دینی عمل می&zwnj;کند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">یکی از مهم&zwnj;ترین کاربست&zwnj;های نظریات باختن در دین&zwnj;پژوهی، به &laquo;کتابِ ایوب: ستیز بر سر پنداشت&zwnj;های اخلاقی&raquo; (۲۰۰۳) کارول ا. نیوسام است. دانش&zwnj;پژوهان اولیه، پیچیدگیِ ادبی کتاب ایوب پیامبر را به&zwnj;نشانه&zwnj;ی فقدان یک&zwnj;پارچگی [و یک&zwnj;دستی موضوعی] می&zwnj;گرفتند و به&zwnj;خاطر سطوح و صداهای ادبی&zwnj;اش همواره به&zwnj;عنوان کتابی دانسته شده که حاوی مطالب متنوع اما نامربوط به یک&zwnj;دیگر است. برای همین هم، بسیاری از دانش&zwnj;پژوهانِ اولیه این کتاب را متناسب با لایه&zwnj;های ادبی مختلفی که دارد تقسیم&zwnj;بندی کردند و بدین نسخه&zwnj;&zwnj;ای درآمده که همینک در دست ماست. این دانش&zwnj;پژوهان رویکردِ تک&zwnj;گویی را اختیار کرده بودند، و می&zwnj;خواستند هر یک از آن صداهای چندگانه&zwnj;ی متن را مجزا سازند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;نیوسام، با استفاده از نظریه&zwnj;های گفت&zwnj;وگوگرایی و حقیقتِ گفت&zwnj;وگوییِ باختین، به فهم جدیدی از یک&zwnj;پارچگیِ ادبی-زیباشناسیکِ &laquo;کتاب ایوب&raquo; می&zwnj;رسید. نیوسام می&zwnj;گوید این کتاب، فضایی گفت&zwnj;وگویی است. کلیتِ این کتاب، تک&zwnj;گو نیست. بل بر عکس؛ کلیتِ این کتاب در همان ناهماهنگی و بدآهنگیِ صداها نهفته است. ایوب، گفتمانِ اخلاقی حتمی&zwnj;ناشدنی و قطعی&zwnj;ناشدنی درباره&zwnj;ی پرهیزگاری و رنج و ماهیتِ خداست. ایوب، رخدادِ گفت&zwnj;وگوی اخلاقی است، سیستم اخلاقی نیست. هیچ کدام از صداهای این کتاب غالب نیست. &laquo;چندآواییِ مولفِ&raquo; کتابِ ایوب، خواننده را در مقامی می&zwnj;نشاند که می&zwnj;تواند بین صداها مذاکره&zwnj;ای فعال داشته باشد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">کاربرد نیوسام از باختین در مطالعه&zwnj;ی کتب مقدس، می&zwnj;تواند الهام&zwnj;بخش ما شود تا بتوانیم ساختار اجتماعی و فرهنگیِ جوامع دینی را فضاهایی گفت&zwnj;وگویی بدانیم و نه واحدهایی تک&zwnj;گو.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">با این رویکرد می&zwnj;توانیم جامعه&zwnj;ی دینی و سیستمِ باورها و اعتقادات مشترک&zwnj;شان درباره&zwnj;ی حقیقت را نه تک&zwnj;گویانه که گفت&zwnj;وگویانه ببینم و آن جامعه را محلِ صداهایی بدانیم که همیشه در حال تغییر هستند و با یک&zwnj;دیگر و با مسائل و جریانات پیرامون خویش در رابطه و کشمکش هستند. جامعه&zwnj;ی دینی، هم&zwnj;چون کتابِ مقدسِ ایوب، یک فضای گفت&zwnj;وگویی است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>برای مطالعات بیشتر</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div class="rteright" dir="RTL">نوشته&zwnj;های باختین</div> <div class="rteright" dir="RTL">&nbsp;</div> <div class="rteleft">Art and Answerability: Early Philosophical Essays. Edited byMichael Holquist and VadimLiapunov. Translated by Vadim Liapunov. Austin: University of Texas Press, 1990</div> <div class="rteleft">Speech Genres and Other Late Essays. Edited by Caryl Emerson and Michael Holquist. Translatedby Vern W.McGee.Austin: University of Texas Press, 1986</div> <div class="rteleft">Problems of Dostoevsky&rsquo;s Poetics. Edited and translated by Caryl Emerson. Minneapolis:University of Minnesota Press, 1984</div> <div class="rteleft">The Dialogic Imagination: Four Essays. Edited by Michael Holquist. Translated by CarylEmerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1981</div> <div class="rteleft">Rabelais and His World. Translated By Helene Iswolsky Cambridge: MIT Press, 1968.</div> <div class="rteleft" dir="RTL">&nbsp;</div> <div class="rteright" dir="RTL">درباره&zwnj;ی باختین</div> <div class="rteright" dir="RTL">&nbsp;</div> <div class="rteleft">Beal, Timothy K. &ldquo;Ideology and Intertextuality: Surplus of Meaning and Controlling the Means ofProduction.&rdquo; In Reading Between Texts: Intertextuality and the Hebrew Bible, edited by DannaNolan Fewell. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1992</div> <div class="rteleft">Boyarin, Daniel. Intertextuality and the Reading of Midrash. Bloomington: Indiana UniversityPress, 1994</div> <div class="rteleft">Clark, Katerina, and Michael Holquist. Mikhail Bakhtin. Cambridge: Harvard University Press,1984</div> <div class="rteleft">Coates, Ruth. Christianity in Bakhtin: God and the Exiled Author. Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1998</div> <div class="rteleft">Kristeva, Julia. &ldquo;Word, Dialogue, and Novel.&rdquo; Translated by Alice Jardine, Thomas Gora, and LeonRudiez. In The Kristeva Reader, edited by Toril Moi. New York: Columbia University Press,1986</div> <div class="rteleft">Lock, Charles. &ldquo;Carnival and Incarnation: Bakhtin and Orthodox Theology.&rdquo; Literature andTheology 5 (1991): 68&ndash;82</div> <div class="rteleft">Morson, G.S., and C.Emerson. Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosiacs. Stanford: StanfordUniversity Press, 1990</div> <div class="rteleft">Newsom, Carol A. &ldquo;Bakhtin, the Bible, and Dialogic Truth.&rdquo; Journal of Religion 76 (1996): 290&ndash;306</div> <div class="rteleft">&mdash;. The Book of Job: A Contest of Moral Imagination. Oxford: Oxford University Press, 2002</div> <div class="rteleft">Pechey, Graham. &ldquo;Not the Novel: Bakhtin, Poetry, Truth, God.&rdquo; In Bakhtin and Cultural Theory,edited by Ken Hirschkop and David Shepherd. New York: Palgrave, 2001</div> <div class="rteleft">Reed, Walter L. Dialogues of the Word: The Bible as Literature According to Bakhtin. Oxford:Oxford University Press, 1993</div> <div class="rteleft">Tull, Patricia K. &ldquo;Rhetorical Criticism and Intertextuality.&rdquo; In To Each Its Own Meaning: AnIntroduction to Biblical Criticisms and Their Applications, edited by Stephen L.McKenzie andStephen R.Haynes. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1999</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>◄توضیح مترجم:</b></div> <div dir="RTL">آنچه خواندید فصلی از کتاب &quot;نظریه برای پژوهش&zwnj;های دینی&quot; بود.</div> <div dir="RTL">این کتاب فصل به فصل به صورتی آزاد (آزاد با هدف فهم&zwnj;پذیری بیشتر) ترجمه شده و در سایت زمانه منتشر می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">فصل&zwnj;های این کتاب مستقل از هم هستند و در نتیجه لازم نیست برای مطالعه&zwnj;ی هر کدام از آنها فصل&zwnj;های پیشین را خوانده باشیم.</div> <div dir="RTL">مشخصات متن اصلی کتاب چنین است:</div> <div class="rteleft">William E. Deal &amp; Timothy K. Beal: Theory for religious studies, New York 2004</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>بخش&zwnj;های پیشین:</b></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/../../../../../../../reflections/2011/12/07/8870"><span>نظریه و اهمیت آن در دین&zwnj;پژوهی</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2011/12/21/9167"><span>زیگموند فروید</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/01/04/9692"><span>کارل مارکس</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/../../../../../../../reflections/2012/01/17/10152"><span>فردریش نیچه</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/../../../../../../../reflections/2012/01/31/10656"><span>فردینان دو سوسور</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/../../../../../../../reflections/2012/02/15/11083"><span>لویی آلتوسر</span></a><span dir="LTR"> <a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/02/15/11083"><span dir="RTL"><br /> </span></a></span></div> <p>&nbsp;</p>

ویلیام دیل و تیموتی بیل – میخائیل میخائیلوویچ باختین (۱۸۹۵ - ۱۹۷۵)، نظریه‌پرداز رادیکال ادبیات و زبان است. او که زیر تأثیر نوشته‌های کارل مارکس بود، علاقه‌ی ویژه‌ای به تغییر و انقلاب اجتماعی درون ساختارهای غالب اجتماعی و روشنفکری داشت.

باختین در اورل (روسیه) به دنیا آمد و در دانشگاه پتروگراد واژه‌شناسی و ادبیات کلاسیک خواند؛ سال‌های تحصیل وی هم‌زمان شده بود با جنگ جهانی اول و انقلاب روسیه. در روستای نِوِل و بعدها در ویتبسک تدریس کرد و همان‌جا با النا الکساندروونا آشنا شد و با هم ازدواج کردند.

در ویتبسک بود که با حلقه‌ی روشنفکری‌ای آشنا شد که اعضایی مانند والنتین ولوشینوف و پاول مدودوف داشت. باختین در سال ۱۹۲۴ به لنینگراد رفت و پنج سال بعد به اتهام مشارکت در امور کلیسای زیرزمینیِ ارتودوکسِ مسیحی، بازداشت شد. به خاطر بیماری‌ایی که داشت، حکمِ ده سال کار در اردوگاه کار اجباری سیبری به شش سال تبعید به قزاقستان کاهش پیدا کرد؛ باختین به قزاقستان رفت و در آن‌جا به‌عنوان حسابدار یک مزرعه کار کرد.

باختین بعد از سپری‌کردن روزهای تبعید، هیچ شغل ثابتی نداشت تا سال ۱۹۴۵ که در مؤسسه‌ی آموزشی موردوویا در سارانسک، ادبیات روسیه و جهان تدریس کرد. وی همان‌جا ماند تا ۱۹۶۱ که بازنشسته شد.

باختین از نظر آکادمیک چنان گمنام بود که وقتی بعضی از دانش‌پژوهان در دهه‌ی ۱۹۵۰ به کارهای وی علاقمند شدند (به‌خصوص به کتاب «پرسش‌های نظریه‌ی ادبی داستایفسکی» که در ۱۹۲۹ در روسیه منتشر شده بود) و فهمیدند که باختین هنوز زنده است، شگفت‌زده شده بودند.

باختین در ۱۹۶۹ به مسکو رفت و تا مرگش به‌سال ۱۹۷۵ همان‌جا ماند.

اولین جرقه‌ی علاقه‌ی دنیای غرب به کارهای باختین را می‌توان در مقاله‌ی مشهور ژولیا کریستوا با نام «واژه، گفت‌وگو، و رمان» (۱۹۶۹) دید. کریستوا در این مقاله، نظریه‌ی گفت‌وگوگراییِ (theory of dialogism) باختین را مطرح می‌کند تا نظریه‌ی بینامتنیت (intertextuality) خویش را بپروراند.

کریستوا هم‌چنین مقدمه‌ای بر ترجمه‌ی فرانسوی «پرسش‌های نظریه‌ی ادبی داستایفسکی» (۱۹۷۰) نوشت.

فلسفه‌ی باختین

باختین در طول نیم‌سده‌ی زندگی آکادمیک‌اش، روی موضوعات بسیاری کار کرد؛ از اخلاق گرفته تا زیباشناسی. اما دغدغه‌ی اصلی همه‌ی کارهای باختین، رابطه‌ی بین مسئولیت اخلاقی و خلاقیت بود. به زبانی دیگر، علاقه‌ی اصلی باختین به رابطه‌ی میانِ سیستم و تغییر، ثبات و سیالیت، قانون و انقلاب بود. تغییر، که دگرگونیِ خلاقانه‌ی چیزِ تاسیس‌شده و بدیهی‌شده است، چگونه ممکن می‌شود؟ ‌چه ستیز یا کشمکشی درون جامعه، و درون فرد، هست؟ چه کشمکشی بین تمایل به «هنجاریت و ثبات» و «نوآوری و گشودگی» وجود دارد؟ مسئولیت اخلاقی فرد در قبالِ «حفظ و حمایت از نظم اجتماعی موجود» و «دگرگونی اجتماعی» چیست؟

باختین در نوشته‌های اولیه‌اش، به مفهوم «نظریه‌گرایی» (theoretism) حمله کرد. نظریه‌گرایی، خلاقیت یا آفرینندگی انسان را به یک سیستم نظری فرومی‌کاهد. نظریه‌گرایی، پیچیدگی و آشفتگیِ سوژگانی انسان و روابط اجتماعی را به سیستمِ عقلانی ثابتی محدود می‌سازد و بدین‌گونه حقیقتِ زندگی انسان را فرسوده می‌کند.

باختین با نظریه‌گرایی مخالفت می‌کند و به دنبال ویژه‌مندی‌های زندگی روزمره می‌رود. باختین وقتی این‌چنین به جزئیات زندگی روزمره توجه می‌کند، پس دارد میل و گرایش دانش‌پژوهانه به نظریه‌های جهان‌شمول را تضعیف می‌سازد.

بدین‌گونه باختین نه به رخدادهای بزرگ و فاجعه‌بار تاریخ انسان (مانند جنگ‌ها و بلاها و انقلاب‌ها و کشورگشایی‌ها)، که به زندگی روزمره و جزئیات «کسل‌کننده»ی زندگی مردم عادی پرداخت؛ همین جزئیات است که نشان می‌دهند جامعه‌ی انسانی چگونه است و تغییرات اجتماعی چگونه در سراسر تاریخ روی داده‌اند.

باختین، در نوشته‌هایش، روی مفهوم «تمامیت‌ناپذیری» (unfinalizability) تاکید دارد. این مفهوم یعنی امکانِ نتیجه‌گیری نهایی وجود ندارد. در زندگی انسان هیچ‌چیز تمام‌شدنی و نهایی و حتمی نشده است، و هیچ‌چیز هم نمی‌تواند حتمی شود و به اتمام برسد.

همان‌طور که باختین در کتاب «پرسش‌های نظریه‌ی ادبی داستایفسکی» نوشته است «هنوز هیچ‌چیزِ قطعی و نهایی‌ای در جهان رخ نداده، هنوز هیچ کلامِ نهایی‌ای در جهان و درباره‌ی جهان گفته نشده است، جهان باز و رهاست، همه‌چیز هنوز در آینده است و همیشه هم در آینده خواهد بود».

زندگی پر از مازاد است، پر از باقی‌مانده و روزنه و بی‌قاعدگی‌ است؛ و همین است که نمی‌گذارد چیزی نهایی و حتمی شوند، پس همیشه امکانِ شگفتی و تغییر و انقلاب هست. همین ناحتمیت‌گرایی است که نظریه‌گرایی را تضعیف می‌کند.

نظریه‌ی گفت‌وگوگرایی و حقیقت گفت‌وگوییِ باختین، ریشه در ناحتمیت‌گرایی دارند. نوشته‌های اولیه‌ی باختین روی شکل‌گیری سوژه متمرکز بود و آن را مجتمعِ ناحتمی‌شدنیِ هویت‌ها و امیال و صداها می‌داند. اما در نوشته‌های بعدی‌اش روی نظریه‌ی گفت‌وگوگرایی و گفتمان و زبان متمرکز می‌شود.

گفت‌وگوگرایی، گفتمان‌های ادبی و گفتاری را گفت‌وگو می‌داند؛ گفت‌وگو یعنی تقاطعی از صدای‌های چندگانه. وقتی کسی صحبت می‌کند یا می‌نویسد، این‌طور نیست که او مؤلف و منبع یگانه‌ی کلامش باشد. بل گفتمانِ او، مثل هویت او، ترکیبی از صداها و زبان‌های بسیاری است که از او یک سوژه می‌سازد. هر سوژه‌ای برساخته‌ی صداهای چندگانه است، صداهایی از گذشته و اکنون. هر سوژه‌ای بدل به فضایِ گفت‌وگو می‌شود. گفتار و نوشتار فرد برآمده از همین فضایِ گفت‌وگویی است.

کریستوا از همین نظریه‌ی گفت‌وگوگرایی استفاده می‌کند تا نظریه‌ی بینامتنیت خویش را پرورش دهد. کریستوا هر متن و هر گفتمان را یک فضای گفت‌وگویی می‌داند و آن را «تقاطعِ سطوحِ متنی» می‌نامد. همین هم در مورد چیزی که باختین «حقیقت گفت‌وگویی» می‌نامد صادق است. باختین می‌گوید دو نوعِ متمایز گفتمان درباره‌ی حقیقت وجود دارد: تک‌گویی و گفت‌وگویی. همان‌طور که از خودِ نام «تک‌گویی» برمی‌آید، به یک صدای تک و تنها اشاره می‌کند. یعنی آن صدا فقط با خودش است و هیچ تضادی مطرح نیست، درست مثل بیانات یک پاپ یا یک رئیس‌جمهور. تک‌گویی وانمود می‌کند که حرفِ نهایی و قطعی است.

حقیقت گفت‌وگویی اما حقیقتی است که در میانه‌ی صداهای چندگانه و ادغام‌نشده پدیدار می‌شود. گفت‌وگو، تقاطعِ غیرمستقیمِ صداهایی است که «چندگانگیِ خودآگاهی‌ها»یی را نشان می‌دهد. این چندگانگی خودآگاهی‌ها را نمی‌توان در صدایِ تک‌گویی دید.

حقیقت گفت‌وگویی، نظام‌مندشدنی نیست، حتمی‌شدنی و قطعی‌شدنی نیست. «حقیقتِ» گفت‌وگویی، درباره‌ی حقیقی‌بودن/کاذب‌بودن چیزی نیست، بل ویژه‌مندی و تکین‌بودگیِ خودِ رخداد را بیان می‌کند. حقیقت گفت‌وگویی، یک نظام و سیستم نیست، بل یک رخداد پویاست. گفت‌وگویی است که تضاد و مبارزه دَرَش جریان دارد.

باختین در کتاب «پرسش‌های نظریه‌ی ادبی داستایفسکی» روی گفت‌وگوگرایی در ادبیات متمرکز می‌شود. باختین می‌گوید بسیاری از بازنمایی‌های ادبیِ گفت‌وگو در واقع گفت‌وگو نیستند، بل یک‌سری صداهای تک‌گو هستند. وی تاکید دارد که قدرتِ رمان باید واقعا گفت‌وگویی باشد (مثل داستایفسکی)؛ یعنی صداهای چندگانه را بی آنکه در یک صدا ادغام سازد طرح کند و فضایی ایجاد کند تا آن صداهای چندگانه با هم تعامل داشته باشند و خواننده نیز با این صداها مذاکره داشته باشد.

مفهوم باختینی دیگری که توجه‌ی بسیاری از دانش‌پژوهان را به خود جلب کرده، مفهومِ کارناوال است. باختین این مفهوم را در کتاب «رابله و دنیای‌اش» توضیح می‌دهد. کارناوال‌ براندازگرِ نظم اجتماعی و سیاسیِ مستقر است، نظمی که ثابت به نظر می‌رسد. کارناوال‌ها (کنش‌هایی مانند بالماسکه و سوزاندنِ تمثال‌ها و بی‌حرمتی به چیزها و فضاهای مقدس و زیاده‌روی در عیاشیِ تنانه) از زیر کنترل نظمِ مسلط خارج می‌شوند و – حتی شده فقط برای یک بار - از قانون و سنت و همه‌ی رفتارهای هنجارین اجتماعی رها می‌گردند.

باختین در نظریه‌ی کارناوال‌اش بر آن جنبه‌هایی از زندگی و زبان انگشت می‌گذارد که بر ناحتمیت‌بودگی تاکید دارند، یعنی جنبه‌هایی که مردم و جوامع را نسبت به تغییرِ خلاق باز نگه می‌دارد – به‌خصوص این‌که در دورانِ باختین، استالین حکومت می‌کرد و این جنبه‌های زندگی و زبان اهمیت خاصی پیدا می‌کردند.

باختین و دین

نظریه‌های کارناوال و گفت‌وگوگراییِ باختین تأثیر بسیار زیادی در حوزه‌ی دین‌پژوهی گذاشته‌اند. گرچه رویکرد باختین ادبی بود، اما همان‌قدر که در میان دانش‌پژوهان ادبی و الاهیاتی تأثیرگذار بوده، بر ادبیاتِ متون مقدس نیز تأثیر گذاشته است.

برای نمونه، کنت کریگ با استفاده از مفهومِ کارناوال باختین، «کتاب استر» [بخشی از عهد عتیق] را بررسی می‌کند. دیگر دانش‌پژوهان کتب مقدس نیز نظریات باختین را به کار بستند تا نشان دهند که ادبیات کتب مقدس اساسا گفت‌وگویی است و این‌که [این ماهیت گفت‌وگوییِ متن مقدس] چگونه در سنت‌های مختلف تفسیرِ دینی عمل می‌کند.

یکی از مهم‌ترین کاربست‌های نظریات باختن در دین‌پژوهی، به «کتابِ ایوب: ستیز بر سر پنداشت‌های اخلاقی» (۲۰۰۳) کارول ا. نیوسام است. دانش‌پژوهان اولیه، پیچیدگیِ ادبی کتاب ایوب پیامبر را به‌نشانه‌ی فقدان یک‌پارچگی [و یک‌دستی موضوعی] می‌گرفتند و به‌خاطر سطوح و صداهای ادبی‌اش همواره به‌عنوان کتابی دانسته شده که حاوی مطالب متنوع اما نامربوط به یک‌دیگر است. برای همین هم، بسیاری از دانش‌پژوهانِ اولیه این کتاب را متناسب با لایه‌های ادبی مختلفی که دارد تقسیم‌بندی کردند و بدین نسخه‌‌ای درآمده که همینک در دست ماست. این دانش‌پژوهان رویکردِ تک‌گویی را اختیار کرده بودند، و می‌خواستند هر یک از آن صداهای چندگانه‌ی متن را مجزا سازند.

نیوسام، با استفاده از نظریه‌های گفت‌وگوگرایی و حقیقتِ گفت‌وگوییِ باختین، به فهم جدیدی از یک‌پارچگیِ ادبی-زیباشناسیکِ «کتاب ایوب» می‌رسید. نیوسام می‌گوید این کتاب، فضایی گفت‌وگویی است. کلیتِ این کتاب، تک‌گو نیست. بل بر عکس؛ کلیتِ این کتاب در همان ناهماهنگی و بدآهنگیِ صداها نهفته است. ایوب، گفتمانِ اخلاقی حتمی‌ناشدنی و قطعی‌ناشدنی درباره‌ی پرهیزگاری و رنج و ماهیتِ خداست. ایوب، رخدادِ گفت‌وگوی اخلاقی است، سیستم اخلاقی نیست. هیچ کدام از صداهای این کتاب غالب نیست. «چندآواییِ مولفِ» کتابِ ایوب، خواننده را در مقامی می‌نشاند که می‌تواند بین صداها مذاکره‌ای فعال داشته باشد.

کاربرد نیوسام از باختین در مطالعه‌ی کتب مقدس، می‌تواند الهام‌بخش ما شود تا بتوانیم ساختار اجتماعی و فرهنگیِ جوامع دینی را فضاهایی گفت‌وگویی بدانیم و نه واحدهایی تک‌گو.

با این رویکرد می‌توانیم جامعه‌ی دینی و سیستمِ باورها و اعتقادات مشترک‌شان درباره‌ی حقیقت را نه تک‌گویانه که گفت‌وگویانه ببینم و آن جامعه را محلِ صداهایی بدانیم که همیشه در حال تغییر هستند و با یک‌دیگر و با مسائل و جریانات پیرامون خویش در رابطه و کشمکش هستند. جامعه‌ی دینی، هم‌چون کتابِ مقدسِ ایوب، یک فضای گفت‌وگویی است.

برای مطالعات بیشتر

نوشته‌های باختین

Art and Answerability: Early Philosophical Essays. Edited byMichael Holquist and VadimLiapunov. Translated by Vadim Liapunov. Austin: University of Texas Press, 1990

Speech Genres and Other Late Essays. Edited by Caryl Emerson and Michael Holquist. Translatedby Vern W.McGee.Austin: University of Texas Press, 1986

Problems of Dostoevsky’s Poetics. Edited and translated by Caryl Emerson. Minneapolis:University of Minnesota Press, 1984

The Dialogic Imagination: Four Essays. Edited by Michael Holquist. Translated by CarylEmerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1981

Rabelais and His World. Translated By Helene Iswolsky Cambridge: MIT Press, 1968.

درباره‌ی باختین

Beal, Timothy K. “Ideology and Intertextuality: Surplus of Meaning and Controlling the Means ofProduction.” In Reading Between Texts: Intertextuality and the Hebrew Bible, edited by DannaNolan Fewell. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1992

Boyarin, Daniel. Intertextuality and the Reading of Midrash. Bloomington: Indiana UniversityPress, 1994

Clark, Katerina, and Michael Holquist. Mikhail Bakhtin. Cambridge: Harvard University Press,1984

Coates, Ruth. Christianity in Bakhtin: God and the Exiled Author. Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1998

Kristeva, Julia. “Word, Dialogue, and Novel.” Translated by Alice Jardine, Thomas Gora, and LeonRudiez. In The Kristeva Reader, edited by Toril Moi. New York: Columbia University Press,1986

Lock, Charles. “Carnival and Incarnation: Bakhtin and Orthodox Theology.” Literature andTheology 5 (1991): 68–82

Morson, G.S., and C.Emerson. Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosiacs. Stanford: StanfordUniversity Press, 1990

Newsom, Carol A. “Bakhtin, the Bible, and Dialogic Truth.” Journal of Religion 76 (1996): 290–306

—. The Book of Job: A Contest of Moral Imagination. Oxford: Oxford University Press, 2002

Pechey, Graham. “Not the Novel: Bakhtin, Poetry, Truth, God.” In Bakhtin and Cultural Theory,edited by Ken Hirschkop and David Shepherd. New York: Palgrave, 2001

Reed, Walter L. Dialogues of the Word: The Bible as Literature According to Bakhtin. Oxford:Oxford University Press, 1993

Tull, Patricia K. “Rhetorical Criticism and Intertextuality.” In To Each Its Own Meaning: AnIntroduction to Biblical Criticisms and Their Applications, edited by Stephen L.McKenzie andStephen R.Haynes. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1999

◄توضیح مترجم:

آنچه خواندید فصلی از کتاب "نظریه برای پژوهش‌های دینی" بود.

این کتاب فصل به فصل به صورتی آزاد (آزاد با هدف فهم‌پذیری بیشتر) ترجمه شده و در سایت زمانه منتشر می‌شود.

فصل‌های این کتاب مستقل از هم هستند و در نتیجه لازم نیست برای مطالعه‌ی هر کدام از آنها فصل‌های پیشین را خوانده باشیم.

مشخصات متن اصلی کتاب چنین است:

William E. Deal & Timothy K. Beal: Theory for religious studies, New York 2004

بخش‌های پیشین:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.