ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

والتر بنیامین

<p>ویلیام دیل و تیموتی بیل &ndash; والتر بنیامین (۱۸۹۲ - ۱۹۴۰) در برلین و در خانواده&zwnj;ی یهودی&zwnj;ای به دنیا آمد که همرنگِ فضای غالبِ مسیحیِ آن شهر شده بود. بنیامین دانش&zwnj;آموخته&zwnj;ی دانشگاه برلین و فرایبورگ و مونیخ و برن است. در دوران دانشجویی به جنبش دانشجویی یهودی&zwnj;های رادیکال پیوست و همراه با دوست صمیمی&zwnj;اش، گرشوم شولم <span dir="LTR">(Gershom Scholem)</span>، به تدریج به عرفان یهودی علاقه پیدا کرد. (شولم به علاقه&zwnj;اش ادامه داد و در زمینه&zwnj;ی عرفان یهودی دانش&zwnj;پژوهی برجسته گشت.)</p> <!--break--> <p>بنیامین در ۱۹۲۵ پایان&zwnj;نامه&zwnj;اش برای رسیدن به مقام استادی را با عنوان &laquo;خاستگاه نمایش سوگوار آلمانی&raquo; به دانشگاه فرانکفورت ارائه کرد اما چون به خاطر سبک نامرسوم و شاعرانه&zwnj;اش امکان رد شدن&zwnj;اش می&zwnj;رفت، آن را پس گرفت. بنیامین هیچ&zwnj;گاه منصب رسمی دانشگاهی نداشت. وی همواره به&zwnj;عنوان دانش&zwnj;پژوهی مستقل و منتقد و مترجمی آزاد فعالیت می&zwnj;کرد.</p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در ۱۹۳۳ با قدرت&zwnj;گرفتن نازی&zwnj;ها در آلمان، بنیامین به پاریس رفت و در همان&zwnj;جا بود که با هانا آرنت و گروه دیگری از روشنفکران دیدار کرد. در سال ۱۹۳۹ بود که از تابعیت آلمانی محروم شد و مجبور شد در اردوگاه سر کند. در ۱۹۴۰ دعوت&zwnj;نامه&zwnj;ای از سوی تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر و &quot;انتستیتوی پژوهش&zwnj;های اجتماعی&quot; دریافت کرد. این نهاد به&zwnj;خاطر فرار از دست نازی&zwnj;ها به&zwnj;تازگی از فرانکفورت به نیویورک منتقل شده بود. بنیامین تلاش کرد تا از دست رژیم ویشی فرانسه (<span dir="LTR">French Vichy</span>) بگریزد و به ایالات متحده برود. وقتی به شهر پورتبو (شهری در مرز اسپانیا و فرانسه) رسید، اجازه ندادند وارد اسپانیا شود. حالا اگر بنیامین به فرانسه بازمی&zwnj;گشت مرگ&zwnj;اش حتمی بود. صبح روز بعد جسد بنیامین را پیدا کردند؛ گویا با خوردن قرص مورفین خودکشی کرده بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>فلسفه&zwnj;ی بنیامین و دین</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">بنیامین درباره&zwnj;ی موضوع&zwnj;های گوناگونی نوشته است: از تراژدی ادبی و مدرنیته گرفته تا پاریس و نجات&zwnj;بخش&zwnj;باوری (<span dir="LTR">messianism</span>). وی سبک&zwnj;های نوشتاری گوناگونی را هم تجربه کرده: از مقاله و نقد ادبی گرفته تا جملات قصار. متون وی به&zwnj;خاطر مضمون و برانگیزاننده&zwnj;ایشان توجه&zwnj; بسیاری از هنرمندان و تاریخ&zwnj;نگاران و منتقدان ادبی و فیلسوفان را به خود جلب کرده&zwnj;اند. نظریه&zwnj;ی انتقادی وی از دید دین&zwnj;پژوهی دانشگاهی به صورت ویژه&zwnj;ای توجه&zwnj;انگیز است، زیرا خاستگاه&zwnj;ها و بنیادهای دین را به پرسش می&zwnj;کشد. ما بر چهار اثر وی متمرکز می&zwnj;شویم: &laquo;نقد خشونت&raquo; (۱۹۲۱)، &laquo;وظیفه&zwnj;ی مترجم&raquo; (۱۹۲۳)، &laquo;اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی&raquo; (۱۹۳۶)، و تمثیل فرشته&zwnj;ی تاریخ از &laquo;تزهایی درباره&zwnj;ی فلسفه&zwnj;ی تاریخ&raquo; (۱۹۴۰).</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بنیامین در &laquo;نقد خشونت&raquo; بنیادهای قانون یا نبودنِ قانون را بررسی می&zwnj;کند. وی می&zwnj;گوید قانون نمی&zwnj;تواند روی خودش بنا شود. قانون هیچ بنیادی ندارد (نه در فرمان الهی، نه در طبیعت، و نه هیچ&zwnj;چیز دیگر). اگر بنیادی داشت، دیگر نیازی نداشت که به خشونت متوسل شود تا خودش را مستقر و حفظ کند. از این گذشته، اتکای مطلق قانون به خشونت نشان می&zwnj;هد که قانون به خودی خود بی&zwnj;پایه و اساس است. اگر هم قرار است پایه و بنیادی باشد، آن بنیاد فقط خشونت است. رویکرد مرسومی که خشونت را درون نظام قانونی موجه می&zwnj;داند، اگر بر مبنای &laquo;هدف وسیله را توجیه می&zwnj;کند&raquo; خشونت قانونی را (که به&zwnj;دست قانون اِعمال می&zwnj;شود و تداوم می&zwnj;یابد) موجه سازد، توجه&zwnj; ما را از این واقعیت &ndash; یعنی بی&zwnj;بنیادبودن قانون یا خشونت-بنیادبودن قانون &minus; دور می&zwnj;سازد؛ اگر هدف برحق است، پس وسیله&zwnj;ی خشن هم برای رسیدن به آن هدف ضروری می&zwnj;نماید. بنابراین، بنیامین می&zwnj;گوید نگذاشته&zwnj;اند بپرسیم که ضرورت خشونت قانونی چه چیزی را می&zwnj;تواند درباره&zwnj;ی خود قانون، یعنی برخوردارنبودن قانون از بنیادی استوار، آشکار کند؟ خود قانون کافی نیست؛ قانون نمی&zwnj;تواند روی خودش بنا شود. قانون می&zwnj;باید به خشونت متوسل شود تا خودش را مستقر سازد و تداوم دهد. خشونت در جای بنیادهای قانون نشسته است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بنیامین در &laquo;وظیفه&zwnj;ی مترجم&raquo; (که مقدمه&zwnj;ای است بر ترجمه&zwnj;ی خودش از شعر &laquo;مناظر پاریس&raquo; بودلر) همین پرسیدن از خاستگاه&zwnj;ها و بنیادها را به نوع دیگری پیش می&zwnj;کشد و رابطه&zwnj;ی بین اثر ادبیِ مبدأ و &laquo;زندگی پس از مرگ&raquo;اش (<span dir="LTR">afterlife</span>) در ترجمه را می&zwnj;کاود. چه چیزی دارد ترجمه می&zwnj;شود؟ با توجه به این&zwnj;که هر اثر ادبی&zwnj;ای ارزش ترجمه&zwnj;شدن را دارد، &laquo;مترجم زمانی می&zwnj;تواند چیزی ژرف و اسرارآمیز و &laquo;شاعرانه&raquo; بازتولید کند که خودش هم یک شاعر باشد&raquo;. ترجمه، هنری است که می&zwnj;تواند اثر ادبی را به چیزی بیش&zwnj;تر از خود اثر بدل کند. اثر ادبی، با ترجمه&zwnj;شدن، صاحب &laquo;زندگی پس از مرگ&raquo; می&zwnj;شود؛ یعنی چیزی بیش&zwnj;تر از آن&zwnj;چیزی می&zwnj;شود که در اصل بوده. ترجمه یک &laquo;مرحله از زندگیِ مداوم&raquo; است. بنابراین، اثر ادبی باید با عملِ مترجم بمیرد تا در زبانی دیگر و فراتر از خودش و به&zwnj;عنوان یک اثر هنر ادبی زندگی کند. همزمان نیز، خود اثر مبدأ چون ناقص است و نمی&zwnj;تواند به رازِ ژرفی دست یابد که همواره در پی&zwnj;اش بوده، تن به ترجمه می&zwnj;دهد. وظیفه&zwnj;ی مترجم صرفا این نیست که اطلاعات متن مبدأ را به کسانی انتقال دهد که قادر نیستند زبان متن مبدأ را بخوانند. بل، وظیفه&zwnj;اش &laquo;بازآفرینی&raquo; است، با هدف آزادساختن قدرت شاعرانه&zwnj;ی متن مبدأ از زندان یک زبان خاص (و نه لزوما زبانی غیرجهانی و ناخالص).</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">تاد لینافلت <span dir="LTR">(Tod Linafelt)</span> &minus; در &laquo;مراثیِ تداوم&zwnj;یابنده: فاجعه، سوگواری، و اعتراض در زندگی پس از مرگِ یک کتاب انجیلی&raquo; (۲۰۰۰) &minus; &laquo;زندگی پس از مرگِ&raquo; کتاب &laquo;مراثی ارمیا&raquo; را که در &laquo;عهد عتیق&raquo; درباره&zwnj;ی ویران&zwnj;شدن اورشلیم به&zwnj;دست بابلی&zwnj;ها است، &nbsp;می&zwnj;کاود و نشان می&zwnj;دهد که فهم بنیامین از ترجمه چه قدرتی در مطالعه&zwnj;ی تاریخ تفسیر انجیلی دارد. وی نشان می&zwnj;دهد که چگونه متن اصلی و مبدأ &laquo;مراثی&raquo;، به&zwnj;خصوص صدای ژرف رنج&zwnj;کشیدن و فقدان محسوسِ پاسخی الاهی، تن به ترجمه یا همان زندگی پس از مرگ&zwnj;اش می&zwnj;دهد. لینافلت، ترجمه&zwnj;ها و تفاسیر و شعرها و قصه&zwnj;هایی را که بعد از &laquo;کتاب مراثی&raquo; نوشته شده&zwnj;اند و هم&zwnj;چون زندگی پس از مرگِ آن کتاب هستند ادبیات بقا و تداوم (یا &laquo;فرا-زیستن&raquo; یا &laquo;زیستن در فراتر&raquo;) می&zwnj;نامد؛ این ادبیات بقا می&zwnj;کوشد &ndash; و به&zwnj;ناچار نمی&zwnj;تواند &ndash; صدای رنج&zwnj;کشیدنی را &nbsp;بازآفرینی و آزاد کند که در متن مبدأ و اصلی وجود دارد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بنیامین در مقاله&zwnj;ی &laquo;اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی&raquo; می&zwnj;خواهد خاستگاه اثر هنری را در ارتباط با دوره&zwnj;ی تاریخی&zwnj;ای بکاود که به&zwnj;ادعای بنیامین در تاریخ هنر دوره&zwnj;ای اساسا تازه است و ثمره&zwnj;ی روش&zwnj;های بازتولید انبوه است. چیزی که در این&zwnj;جا مهم است مفهوم &laquo;اصالت&raquo; (<span dir="LTR">authenticity</span>) است؛ منظور بنیامین از اصالت، حضور تکین اثر اصیل هنری در زمان و مکان است؛ یعنی شواهد تاریخیِ این حضور کجا می&zwnj;تواند باشد. چیزی که قابل بازتولید نیست ذات یا &laquo;هاله&raquo;ی اثر هنری است. همین ذات یا هاله است که اثر اصیل هنری را در فاصله از ما قرار می&zwnj;دهد و در رابطه با ما صاحب دیگربودگی&zwnj;ای تاریخی می&zwnj;شود. بازتولید ماشینی میل دارد که این فاصله را کم&zwnj;تر کند، &laquo;تا ابژه را به&zwnj;وسیله&zwnj;ی شبیه&zwnj;اش، به&zwnj;وسیله&zwnj;ی بازتولیدش، در نزدیک&zwnj;ترین نقطه [به ما] قرار دهد&raquo;. و حالا با هر بازتولیدی، هاله&zwnj;ی اثر اصیل ضعیف&zwnj;تر و ضعیف&zwnj;تر می&zwnj;شود، چون &laquo;تکنیک بازتولید، ابژه&zwnj;ی بازتولیدشده را از دایره&zwnj;ی سنت بیرون می&zwnj;کند&raquo; و ابژه را با موقعیت اصیل&zwnj;اش بیگانه می&zwnj;سازد، و از این رو چندگانگی نسخه&zwnj;های کپی&zwnj;شده را جایگزین حضور تکین می&zwnj;کند. بازتولید حتی وقتی اثر اصیل را از زمان و مکان تاریخی&zwnj;اش برمی&zwnj;کند (زمان و مکان تاریخی همان&zwnj;چیزی است که به اثر اصیل هاله می&zwnj;بخشد)، به هاله&zwnj;ی اثر اصیل وابسته است. بنابراین، بازتولید &ndash; ناخواسته &ndash; هاله&zwnj;ی اثر اصیل هنری را از بین می&zwnj;برد، و یک شبیه&zwnj;سازی را جایگزین&zwnj;اش می&zwnj;کند. این ایده را ژان بودریار بعدها گسترش داد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">بنیامین فراتر می&zwnj;رود و می&zwnj;گوید هاله&zwnj;ی اثر هنری ریشه در سنت دارد و بر آیین استوار است. بنیامین تاکید می&zwnj;کند که آیین، ارزش-استفاده&zwnj;ی اولیه و اصلی اثر هنری بوده است. مدت&zwnj;ها پیش از این&zwnj;که زیبایی یا هر تجربه&zwnj;ی زیباشناسانه&zwnj;ی دیگری هدف هنرمند باشد و مدت&zwnj;ها پیش&zwnj;تر از جنبش &laquo;هنر برای هنر&raquo;، اثر هنری برای استفاده در آیین مذهبی ساخته می&zwnj;شد. همین&zwnj;که هنرمندان اندک&zwnj;اندک با هدفِ نمایش&zwnj;دادنِ عمومی اثر (و نه استفاده&zwnj;ی آیینی) شروع به ساختن اثر کردند، اثر هنری از ریشه&zwnj;های مذهبی&zwnj;اش جدا شد. بنیامین می&zwnj;گوید با وجود این، تا عصر جدید بازتولید ماشینی، ریشه&zwnj;های مذهبی همچنان به اثر چسبیده بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در این دوره&zwnj;ی تاریخی است که شاهدیم برای نخستین&zwnj;بار اثر هنری از &laquo;وابستگی انگلی&zwnj;اش به آیین&raquo; &laquo;رهایی&raquo; می&zwnj;یابد. هنرمندان، در این عصر جدید، کم&zwnj;کم با قصدِ بازتولیدکردن، اثر می&zwnj;سازند. اثر اصلی برای این تولید می&zwnj;شد که بازتولید شود. بازتولیدشدن اثر هنری چنان اهمیت می&zwnj;یابد که منجر به دگرگونی کیفیِ ماهیت هنر می&zwnj;گردد: ریشه&zwnj;های اصیل هنر از کنش آیینی جدا شده و آماده است تا در خدمت کنشی کاملا جدید قرار گیرد؛ سیاست. بنیامین، فیلم را خادم&zwnj;ترین نمونه&zwnj;ی این شکلِ جدید هنر بازتولیدشده می&zwnj;داند. فیلم قدرت آن را دارد که &laquo;توده&zwnj;ها را بسیج کند&raquo;، خواه هدف&zwnj;اش ناسیونالیسم باشد یا انقلاب، خواه هدف&zwnj;اش پذیرش وضع موجود باشد یا مقاومت در برابر آن. فیلم قدرت&zwnj;اش را هم&zwnj;زمان از دو راه به دست می&zwnj;آورد: یکی با پرت&zwnj;کردن حواس تماشاگران (و آنان را در وضعیت گیجی قرار دادن) و دوم با از-نو-شکل&zwnj;دادن جهان&zwnj;بینی و برداشت آن&zwnj;ها از واقعیت.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به یاد داشته باشیم که بنیامین مقاله&zwnj;ی &laquo;اثر هنری در عصر بازتولید ماشینی&raquo; را در سال ۱۹۳۶ و در زمان خیزش نازیسم نوشته است (نازیسم، جنبشی بود که تخصص ویژه&zwnj;ای در هنر و پروپاگاندای سیاسی داشت). پوسترهای گرافیکی انبوه نازی&zwnj;ها و فیلم&zwnj;های ناسیونالیستی&zwnj;ای مانند &laquo;پیروزی اراده&raquo; را در نظر آورید. مقاله&zwnj;ی بنیامین، پرسش&zwnj;های جدیدی در آغاز سده&zwnj;ی بیست و یکم پیش آورد. در آن زمان فن&zwnj;آوری جدید رسانه&zwnj;ای پدید آمده بود و می&zwnj;توانستند با سرعت و حجم زیادی تکثیر کنند. حالا اگر مدعای بنیامین را بپذیریم، باید از خودمان بپرسیم که هنر در عصر جدید ما، که عصر &laquo;بازتولید دیجیتالی&raquo; است، ادامه&zwnj;ی همان عصر انقلابیِ بازتولید ماشینی است که بنیامین می&zwnj;گوید، یا که فراتر از آن عصر می&zwnj;رود و آن را برمی&zwnj;اندازد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">برنت پلیت <span dir="LTR">(S.Brent Plate)</span>، دین&zwnj;پژوه و فرهنگ&zwnj;شناس تصویری، از ایده&zwnj;های بنیامین استفاده می&zwnj;کند تا روشن کند چرا مطالعه&zwnj;ی هنر مذهبی از گرایش روشنفکرانه و متفکرانه&zwnj;اش جدا شده و به سمت کنش&zwnj;های مادی تولید و دریافت هنری رفته است. پلیت می&zwnj;گوید خود دین مبتنی بر ایده&zwnj;ها و آموزه&zwnj;ها نیست، بل مبتنی بر عملکرد جسمی و تنانه&zwnj;ی حواس است. دین اساساً استتیک است (یعنی بنابر اصل یونانی این کلمه &quot;حسّی&quot; است).</div> <div dir="RTL">&nbsp;<img width="300" height="421" align="left" alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/angelus_novus.jpg" /></div> <div dir="RTL">همان&zwnj;طور که در ابتدا گفته شد، بنیامین نه تنها به خاطر مقالات&zwnj;اش، که به خاطر نوشته&zwnj;های قصارش هم معروف است. کتاب &laquo;تزهایی درباره&zwnj;ی فلسفه&zwnj;ی تاریخ&raquo; (در سال ۱۹۴۰ نوشته شد اما تا ۱۹۵۰ منتشر نشد) مجموعه&zwnj;ای از تاملات مختصر و پراکنده است درباره&zwnj;ی پژوهش تاریخی و تاریخ&zwnj;نگاری، رابطه&zwnj;ی اکنون با گذشته، تمایل به خاستگاه&zwnj;های گمشده، و ایده&zwnj;ی پیشرفت تاریخی. مشهورترین &laquo;تز&raquo;، تزِ نهم است که تمثیلی است درباره &laquo;فرشته&zwnj;ی تاریخ&raquo;. این تمثیل ملهم از نقاشی پل کله (<span dir="LTR">Paul Klee</span>) با عنوان &laquo;<span dir="LTR">Angelus Novus</span>&raquo; است. در این نقاشی فرشته&zwnj;ای ترسیم شده که دارد به عقب پرواز می&zwnj;کند، بال&zwnj;هایش گشوده است، و به چیزی که از آن دارد دور می&zwnj;شود عامدانه خیره شده است. بنیامین می&zwnj;اندیشد &laquo;این همان نگاره&zwnj;ای است که می&zwnj;تواند فرشته&zwnj;ی تاریخ را تصویر کند&raquo;. فرشته&zwnj;ی تاریخ مثل یک تاریخدان همین&zwnj;که در زمان سفر می&zwnj;کند و از آن دور می&zwnj;شود، به عقب نگاه می&zwnj;کند و رو به سوی گذشته داد. او دارد به عقب، به آینده پرواز می&zwnj;کند. درحالی&zwnj;که ما عادت کرده&zwnj;ایم گذشته را زنجیره&zwnj;ای از رخدادهایی بدانیم که گذشته را به آینده متصل می&zwnj;کنند، آن فرشته نیز &laquo;به فاجعه&zwnj;ی منفردی می&zwnj;نگرد که مدام ویرانی روی ویرانی می&zwnj;آورد و پیش پای&zwnj;اش می&zwnj;افکند&raquo;. این فرشته می&zwnj;خواهد عقب برود و &laquo; از آن چیزی که در هم کوبیده شده کلیتی بسازد&raquo;. اما توفانی از سمت بهشت (یعنی همان آغاز تاریخ) دارد می&zwnj;وزد و بال&zwnj;های فرشته را &laquo;با چنان خشونتی گرفتار می&zwnj;کند که فرشته نمی&zwnj;تواند به آن [ویرانی]ها نزدیک&zwnj;تر شود&raquo;. همین&zwnj;که توفان وی را در زمان به عقب می&zwnj;راند و فرشته به سمت آینده سوق داده می&zwnj;شود، ویرانه&zwnj;های گذشته در نظر فرشته عظیم&zwnj;تر و عظیم&zwnj;تر می&zwnj;شوند. بنیامین نتیجه می&zwnj;گیرد که &laquo;این توفان همانی است که ما &laquo;پیشرفت&raquo; می&zwnj;نامیم&zwnj;اش&raquo;.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>برای مطالعه&zwnj;ی بیش&zwnj;تر</b></div> <div dir="RTL">از بنیامین</div> <div class="rteleft"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>&ldquo;Critique of Violence.&rdquo; In Reflections, edited by Peter Demetz and translated by Edmund Jephcott.New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978</div> <div class="rteleft"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>&ldquo;The Task of the Translator.&rdquo; In Illuminations, edited by Hannah Arendt and translated by HarryZohn, New York: Harcourt, Brace and World, 1968</div> <div class="rteleft"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>&ldquo;The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.&rdquo; In Illuminations, edited by HannahArendt and translated by Harry Zohn. New York: Harcourt, Brace and World, 1968</div> <div class="rteleft"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>&ldquo;Theses on the Philosophy of History.&rdquo; In Illuminations, edited by Hannah Arendt and translatedby Harry Zohn New York: Harcourt, Brace and World, 1968</div> <div class="rteleft"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>The Origin of German Tragic Drama. Translated by John Osborne. London: Verso, 1977</div> <div class="rteleft"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>The Correspondence of Walter Benjamin and Gershom Scholem, 1932&ndash;1940. Translated by GarySmith and Andr&eacute; Lefevere. New York: Schocken, 1989</div> <div dir="RTL">درباره&zwnj;ی بنیامین</div> <div class="rteleft"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Alter, Robert. Necessary Angels: Traditions and Modernity in Kafka, Benjamin and Scholem.Cambridge: Harvard University Press, 1991</div> <div class="rteleft"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Britt, Brian M. Walter Benjamin and the Bible. New York: Continuum, 1996</div> <div class="rteleft"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Davis, Charles. &ldquo;Walter Benjamin, the Mystical Materialist.&rdquo; In Truth and Compassion, edited byH.Joseph, J.N.Lightstone, and M.D.Oppenheim. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press,1983</div> <div class="rteleft"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Handelman, Susan A. Fragments of Redemption: Jewish Thought and Literary Theory inBenjamin, Scholem, and Levinas. Bloomington: Indiana University Press, 1991</div> <div class="rteleft"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Arendt Hannah. &ldquo;Introduction&rdquo; In Illuminations, edited by Hannah Arendt and translated by HarryZohn. New York: Harcourt, Brace and World, 1968</div> <div class="rteleft"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Linafelt, Tod. Surviving Lamentations: Catastrophe, Lament, and Protest in the Afterlife of aBiblical Book. Chicago: University of Chicago Press, 2000</div> <div class="rteleft"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Plate, S.Brent. Walter Benjamin, Religion, and Aesthetics: Rethinking Religion through the Arts.New York and London: Roudedge, 2004</div> <div class="rteleft"><span>&middot;<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>Wohfarth, Irving. &ldquo;On Some Jewish Motifs in Benjamin.&rdquo; In The Problems of Modernity: Adornoand Benjamin, edited by Andrew Benjamin. London and New York: Roudedge, 1989</div> <div class="rteleft">&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>◄توضیح مترجم:</b></div> <div dir="RTL">آنچه خواندید فصلی از کتاب &quot;نظریه برای پژوهش&zwnj;های دینی&quot; بود.</div> <div dir="RTL">این کتاب فصل به فصل به صورتی آزاد (آزاد با هدف فهم&zwnj;پذیری بیشتر) ترجمه شده و در سایت زمانه منتشر می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">فصل&zwnj;های این کتاب مستقل از هم هستند و در نتیجه لازم نیست برای مطالعه&zwnj;ی هر کدام از آنها فصل&zwnj;های پیشین را خوانده باشیم.</div> <div dir="RTL">مشخصات متن اصلی کتاب چنین است:</div> <div class="rteleft">William E. Deal &amp; Timothy K. Beal: Theory for religious studies, New York 2004</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>بخش&zwnj;های پیشین:</b></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/../../../../../../../reflections/2011/12/07/8870"><span>نظریه و اهمیت آن در دین&zwnj;پژوهی</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2011/12/21/9167"><span>زیگموند فروید</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/01/04/9692"><span>کارل مارکس</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/../../../../../../../reflections/2012/01/17/10152"><span>فردریش نیچه</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/../../../../../../../reflections/2012/01/31/10656"><span>فردینان دو سوسور</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/../../../../../../../reflections/2012/02/15/11083"><span>لویی آلتوسر</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/../../../../../../../reflections/2012/03/01/11513"><span>میخائیل باختین</span></a></div> <div align="right"><a href="#http://radiozamaneh.com/../../../../../../../reflections/2012/03/14/11928"><span dir="RTL">رلان بارت</span></a></div> <div align="right"><a href="#http://radiozamaneh.com/../../../../../../../reflections/2012/04/01/12510"><span dir="RTL">ژرژ باتای</span></a></div> <div align="right"><a href="#http://radiozamaneh.com/../../../../../../../reflections/2012/04/10/13002"><span dir="RTL">ژان بودریار</span></a></div>

ویلیام دیل و تیموتی بیل – والتر بنیامین (۱۸۹۲ - ۱۹۴۰) در برلین و در خانواده‌ی یهودی‌ای به دنیا آمد که همرنگِ فضای غالبِ مسیحیِ آن شهر شده بود. بنیامین دانش‌آموخته‌ی دانشگاه برلین و فرایبورگ و مونیخ و برن است. در دوران دانشجویی به جنبش دانشجویی یهودی‌های رادیکال پیوست و همراه با دوست صمیمی‌اش، گرشوم شولم (Gershom Scholem)، به تدریج به عرفان یهودی علاقه پیدا کرد. (شولم به علاقه‌اش ادامه داد و در زمینه‌ی عرفان یهودی دانش‌پژوهی برجسته گشت.)

بنیامین در ۱۹۲۵ پایان‌نامه‌اش برای رسیدن به مقام استادی را با عنوان «خاستگاه نمایش سوگوار آلمانی» به دانشگاه فرانکفورت ارائه کرد اما چون به خاطر سبک نامرسوم و شاعرانه‌اش امکان رد شدن‌اش می‌رفت، آن را پس گرفت. بنیامین هیچ‌گاه منصب رسمی دانشگاهی نداشت. وی همواره به‌عنوان دانش‌پژوهی مستقل و منتقد و مترجمی آزاد فعالیت می‌کرد.

در ۱۹۳۳ با قدرت‌گرفتن نازی‌ها در آلمان، بنیامین به پاریس رفت و در همان‌جا بود که با هانا آرنت و گروه دیگری از روشنفکران دیدار کرد. در سال ۱۹۳۹ بود که از تابعیت آلمانی محروم شد و مجبور شد در اردوگاه سر کند. در ۱۹۴۰ دعوت‌نامه‌ای از سوی تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر و "انتستیتوی پژوهش‌های اجتماعی" دریافت کرد. این نهاد به‌خاطر فرار از دست نازی‌ها به‌تازگی از فرانکفورت به نیویورک منتقل شده بود. بنیامین تلاش کرد تا از دست رژیم ویشی فرانسه (French Vichy) بگریزد و به ایالات متحده برود. وقتی به شهر پورتبو (شهری در مرز اسپانیا و فرانسه) رسید، اجازه ندادند وارد اسپانیا شود. حالا اگر بنیامین به فرانسه بازمی‌گشت مرگ‌اش حتمی بود. صبح روز بعد جسد بنیامین را پیدا کردند؛ گویا با خوردن قرص مورفین خودکشی کرده بود.

فلسفه‌ی بنیامین و دین

بنیامین درباره‌ی موضوع‌های گوناگونی نوشته است: از تراژدی ادبی و مدرنیته گرفته تا پاریس و نجات‌بخش‌باوری (messianism). وی سبک‌های نوشتاری گوناگونی را هم تجربه کرده: از مقاله و نقد ادبی گرفته تا جملات قصار. متون وی به‌خاطر مضمون و برانگیزاننده‌ایشان توجه‌ بسیاری از هنرمندان و تاریخ‌نگاران و منتقدان ادبی و فیلسوفان را به خود جلب کرده‌اند. نظریه‌ی انتقادی وی از دید دین‌پژوهی دانشگاهی به صورت ویژه‌ای توجه‌انگیز است، زیرا خاستگاه‌ها و بنیادهای دین را به پرسش می‌کشد. ما بر چهار اثر وی متمرکز می‌شویم: «نقد خشونت» (۱۹۲۱)، «وظیفه‌ی مترجم» (۱۹۲۳)، «اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی» (۱۹۳۶)، و تمثیل فرشته‌ی تاریخ از «تزهایی درباره‌ی فلسفه‌ی تاریخ» (۱۹۴۰).

بنیامین در «نقد خشونت» بنیادهای قانون یا نبودنِ قانون را بررسی می‌کند. وی می‌گوید قانون نمی‌تواند روی خودش بنا شود. قانون هیچ بنیادی ندارد (نه در فرمان الهی، نه در طبیعت، و نه هیچ‌چیز دیگر). اگر بنیادی داشت، دیگر نیازی نداشت که به خشونت متوسل شود تا خودش را مستقر و حفظ کند. از این گذشته، اتکای مطلق قانون به خشونت نشان می‌هد که قانون به خودی خود بی‌پایه و اساس است. اگر هم قرار است پایه و بنیادی باشد، آن بنیاد فقط خشونت است. رویکرد مرسومی که خشونت را درون نظام قانونی موجه می‌داند، اگر بر مبنای «هدف وسیله را توجیه می‌کند» خشونت قانونی را (که به‌دست قانون اِعمال می‌شود و تداوم می‌یابد) موجه سازد، توجه‌ ما را از این واقعیت – یعنی بی‌بنیادبودن قانون یا خشونت-بنیادبودن قانون − دور می‌سازد؛ اگر هدف برحق است، پس وسیله‌ی خشن هم برای رسیدن به آن هدف ضروری می‌نماید. بنابراین، بنیامین می‌گوید نگذاشته‌اند بپرسیم که ضرورت خشونت قانونی چه چیزی را می‌تواند درباره‌ی خود قانون، یعنی برخوردارنبودن قانون از بنیادی استوار، آشکار کند؟ خود قانون کافی نیست؛ قانون نمی‌تواند روی خودش بنا شود. قانون می‌باید به خشونت متوسل شود تا خودش را مستقر سازد و تداوم دهد. خشونت در جای بنیادهای قانون نشسته است.

بنیامین در «وظیفه‌ی مترجم» (که مقدمه‌ای است بر ترجمه‌ی خودش از شعر «مناظر پاریس» بودلر) همین پرسیدن از خاستگاه‌ها و بنیادها را به نوع دیگری پیش می‌کشد و رابطه‌ی بین اثر ادبیِ مبدأ و «زندگی پس از مرگ»اش (afterlife) در ترجمه را می‌کاود. چه چیزی دارد ترجمه می‌شود؟ با توجه به این‌که هر اثر ادبی‌ای ارزش ترجمه‌شدن را دارد، «مترجم زمانی می‌تواند چیزی ژرف و اسرارآمیز و «شاعرانه» بازتولید کند که خودش هم یک شاعر باشد». ترجمه، هنری است که می‌تواند اثر ادبی را به چیزی بیش‌تر از خود اثر بدل کند. اثر ادبی، با ترجمه‌شدن، صاحب «زندگی پس از مرگ» می‌شود؛ یعنی چیزی بیش‌تر از آن‌چیزی می‌شود که در اصل بوده. ترجمه یک «مرحله از زندگیِ مداوم» است. بنابراین، اثر ادبی باید با عملِ مترجم بمیرد تا در زبانی دیگر و فراتر از خودش و به‌عنوان یک اثر هنر ادبی زندگی کند. همزمان نیز، خود اثر مبدأ چون ناقص است و نمی‌تواند به رازِ ژرفی دست یابد که همواره در پی‌اش بوده، تن به ترجمه می‌دهد. وظیفه‌ی مترجم صرفا این نیست که اطلاعات متن مبدأ را به کسانی انتقال دهد که قادر نیستند زبان متن مبدأ را بخوانند. بل، وظیفه‌اش «بازآفرینی» است، با هدف آزادساختن قدرت شاعرانه‌ی متن مبدأ از زندان یک زبان خاص (و نه لزوما زبانی غیرجهانی و ناخالص).

تاد لینافلت (Tod Linafelt) − در «مراثیِ تداوم‌یابنده: فاجعه، سوگواری، و اعتراض در زندگی پس از مرگِ یک کتاب انجیلی» (۲۰۰۰) − «زندگی پس از مرگِ» کتاب «مراثی ارمیا» را که در «عهد عتیق» درباره‌ی ویران‌شدن اورشلیم به‌دست بابلی‌ها است،  می‌کاود و نشان می‌دهد که فهم بنیامین از ترجمه چه قدرتی در مطالعه‌ی تاریخ تفسیر انجیلی دارد. وی نشان می‌دهد که چگونه متن اصلی و مبدأ «مراثی»، به‌خصوص صدای ژرف رنج‌کشیدن و فقدان محسوسِ پاسخی الاهی، تن به ترجمه یا همان زندگی پس از مرگ‌اش می‌دهد. لینافلت، ترجمه‌ها و تفاسیر و شعرها و قصه‌هایی را که بعد از «کتاب مراثی» نوشته شده‌اند و هم‌چون زندگی پس از مرگِ آن کتاب هستند ادبیات بقا و تداوم (یا «فرا-زیستن» یا «زیستن در فراتر») می‌نامد؛ این ادبیات بقا می‌کوشد – و به‌ناچار نمی‌تواند – صدای رنج‌کشیدنی را  بازآفرینی و آزاد کند که در متن مبدأ و اصلی وجود دارد.

بنیامین در مقاله‌ی «اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکی» می‌خواهد خاستگاه اثر هنری را در ارتباط با دوره‌ی تاریخی‌ای بکاود که به‌ادعای بنیامین در تاریخ هنر دوره‌ای اساسا تازه است و ثمره‌ی روش‌های بازتولید انبوه است. چیزی که در این‌جا مهم است مفهوم «اصالت» (authenticity) است؛ منظور بنیامین از اصالت، حضور تکین اثر اصیل هنری در زمان و مکان است؛ یعنی شواهد تاریخیِ این حضور کجا می‌تواند باشد. چیزی که قابل بازتولید نیست ذات یا «هاله»ی اثر هنری است. همین ذات یا هاله است که اثر اصیل هنری را در فاصله از ما قرار می‌دهد و در رابطه با ما صاحب دیگربودگی‌ای تاریخی می‌شود. بازتولید ماشینی میل دارد که این فاصله را کم‌تر کند، «تا ابژه را به‌وسیله‌ی شبیه‌اش، به‌وسیله‌ی بازتولیدش، در نزدیک‌ترین نقطه [به ما] قرار دهد». و حالا با هر بازتولیدی، هاله‌ی اثر اصیل ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود، چون «تکنیک بازتولید، ابژه‌ی بازتولیدشده را از دایره‌ی سنت بیرون می‌کند» و ابژه را با موقعیت اصیل‌اش بیگانه می‌سازد، و از این رو چندگانگی نسخه‌های کپی‌شده را جایگزین حضور تکین می‌کند. بازتولید حتی وقتی اثر اصیل را از زمان و مکان تاریخی‌اش برمی‌کند (زمان و مکان تاریخی همان‌چیزی است که به اثر اصیل هاله می‌بخشد)، به هاله‌ی اثر اصیل وابسته است. بنابراین، بازتولید – ناخواسته – هاله‌ی اثر اصیل هنری را از بین می‌برد، و یک شبیه‌سازی را جایگزین‌اش می‌کند. این ایده را ژان بودریار بعدها گسترش داد.

بنیامین فراتر می‌رود و می‌گوید هاله‌ی اثر هنری ریشه در سنت دارد و بر آیین استوار است. بنیامین تاکید می‌کند که آیین، ارزش-استفاده‌ی اولیه و اصلی اثر هنری بوده است. مدت‌ها پیش از این‌که زیبایی یا هر تجربه‌ی زیباشناسانه‌ی دیگری هدف هنرمند باشد و مدت‌ها پیش‌تر از جنبش «هنر برای هنر»، اثر هنری برای استفاده در آیین مذهبی ساخته می‌شد. همین‌که هنرمندان اندک‌اندک با هدفِ نمایش‌دادنِ عمومی اثر (و نه استفاده‌ی آیینی) شروع به ساختن اثر کردند، اثر هنری از ریشه‌های مذهبی‌اش جدا شد. بنیامین می‌گوید با وجود این، تا عصر جدید بازتولید ماشینی، ریشه‌های مذهبی همچنان به اثر چسبیده بود.

در این دوره‌ی تاریخی است که شاهدیم برای نخستین‌بار اثر هنری از «وابستگی انگلی‌اش به آیین» «رهایی» می‌یابد. هنرمندان، در این عصر جدید، کم‌کم با قصدِ بازتولیدکردن، اثر می‌سازند. اثر اصلی برای این تولید می‌شد که بازتولید شود. بازتولیدشدن اثر هنری چنان اهمیت می‌یابد که منجر به دگرگونی کیفیِ ماهیت هنر می‌گردد: ریشه‌های اصیل هنر از کنش آیینی جدا شده و آماده است تا در خدمت کنشی کاملا جدید قرار گیرد؛ سیاست. بنیامین، فیلم را خادم‌ترین نمونه‌ی این شکلِ جدید هنر بازتولیدشده می‌داند. فیلم قدرت آن را دارد که «توده‌ها را بسیج کند»، خواه هدف‌اش ناسیونالیسم باشد یا انقلاب، خواه هدف‌اش پذیرش وضع موجود باشد یا مقاومت در برابر آن. فیلم قدرت‌اش را هم‌زمان از دو راه به دست می‌آورد: یکی با پرت‌کردن حواس تماشاگران (و آنان را در وضعیت گیجی قرار دادن) و دوم با از-نو-شکل‌دادن جهان‌بینی و برداشت آن‌ها از واقعیت.

به یاد داشته باشیم که بنیامین مقاله‌ی «اثر هنری در عصر بازتولید ماشینی» را در سال ۱۹۳۶ و در زمان خیزش نازیسم نوشته است (نازیسم، جنبشی بود که تخصص ویژه‌ای در هنر و پروپاگاندای سیاسی داشت). پوسترهای گرافیکی انبوه نازی‌ها و فیلم‌های ناسیونالیستی‌ای مانند «پیروزی اراده» را در نظر آورید. مقاله‌ی بنیامین، پرسش‌های جدیدی در آغاز سده‌ی بیست و یکم پیش آورد. در آن زمان فن‌آوری جدید رسانه‌ای پدید آمده بود و می‌توانستند با سرعت و حجم زیادی تکثیر کنند. حالا اگر مدعای بنیامین را بپذیریم، باید از خودمان بپرسیم که هنر در عصر جدید ما، که عصر «بازتولید دیجیتالی» است، ادامه‌ی همان عصر انقلابیِ بازتولید ماشینی است که بنیامین می‌گوید، یا که فراتر از آن عصر می‌رود و آن را برمی‌اندازد.

برنت پلیت (S.Brent Plate)، دین‌پژوه و فرهنگ‌شناس تصویری، از ایده‌های بنیامین استفاده می‌کند تا روشن کند چرا مطالعه‌ی هنر مذهبی از گرایش روشنفکرانه و متفکرانه‌اش جدا شده و به سمت کنش‌های مادی تولید و دریافت هنری رفته است. پلیت می‌گوید خود دین مبتنی بر ایده‌ها و آموزه‌ها نیست، بل مبتنی بر عملکرد جسمی و تنانه‌ی حواس است. دین اساساً استتیک است (یعنی بنابر اصل یونانی این کلمه "حسّی" است).

همان‌طور که در ابتدا گفته شد، بنیامین نه تنها به خاطر مقالات‌اش، که به خاطر نوشته‌های قصارش هم معروف است. کتاب «تزهایی درباره‌ی فلسفه‌ی تاریخ» (در سال ۱۹۴۰ نوشته شد اما تا ۱۹۵۰ منتشر نشد) مجموعه‌ای از تاملات مختصر و پراکنده است درباره‌ی پژوهش تاریخی و تاریخ‌نگاری، رابطه‌ی اکنون با گذشته، تمایل به خاستگاه‌های گمشده، و ایده‌ی پیشرفت تاریخی. مشهورترین «تز»، تزِ نهم است که تمثیلی است درباره «فرشته‌ی تاریخ». این تمثیل ملهم از نقاشی پل کله (Paul Klee) با عنوان «Angelus Novus» است. در این نقاشی فرشته‌ای ترسیم شده که دارد به عقب پرواز می‌کند، بال‌هایش گشوده است، و به چیزی که از آن دارد دور می‌شود عامدانه خیره شده است. بنیامین می‌اندیشد «این همان نگاره‌ای است که می‌تواند فرشته‌ی تاریخ را تصویر کند». فرشته‌ی تاریخ مثل یک تاریخدان همین‌که در زمان سفر می‌کند و از آن دور می‌شود، به عقب نگاه می‌کند و رو به سوی گذشته داد. او دارد به عقب، به آینده پرواز می‌کند. درحالی‌که ما عادت کرده‌ایم گذشته را زنجیره‌ای از رخدادهایی بدانیم که گذشته را به آینده متصل می‌کنند، آن فرشته نیز «به فاجعه‌ی منفردی می‌نگرد که مدام ویرانی روی ویرانی می‌آورد و پیش پای‌اش می‌افکند». این فرشته می‌خواهد عقب برود و « از آن چیزی که در هم کوبیده شده کلیتی بسازد». اما توفانی از سمت بهشت (یعنی همان آغاز تاریخ) دارد می‌وزد و بال‌های فرشته را «با چنان خشونتی گرفتار می‌کند که فرشته نمی‌تواند به آن [ویرانی]ها نزدیک‌تر شود». همین‌که توفان وی را در زمان به عقب می‌راند و فرشته به سمت آینده سوق داده می‌شود، ویرانه‌های گذشته در نظر فرشته عظیم‌تر و عظیم‌تر می‌شوند. بنیامین نتیجه می‌گیرد که «این توفان همانی است که ما «پیشرفت» می‌نامیم‌اش».

برای مطالعه‌ی بیش‌تر

از بنیامین

·         “Critique of Violence.” In Reflections, edited by Peter Demetz and translated by Edmund Jephcott.New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978

·         “The Task of the Translator.” In Illuminations, edited by Hannah Arendt and translated by HarryZohn, New York: Harcourt, Brace and World, 1968

·         “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.” In Illuminations, edited by HannahArendt and translated by Harry Zohn. New York: Harcourt, Brace and World, 1968

·         “Theses on the Philosophy of History.” In Illuminations, edited by Hannah Arendt and translatedby Harry Zohn New York: Harcourt, Brace and World, 1968

·         The Origin of German Tragic Drama. Translated by John Osborne. London: Verso, 1977

·         The Correspondence of Walter Benjamin and Gershom Scholem, 1932–1940. Translated by GarySmith and André Lefevere. New York: Schocken, 1989

درباره‌ی بنیامین

·         Alter, Robert. Necessary Angels: Traditions and Modernity in Kafka, Benjamin and Scholem.Cambridge: Harvard University Press, 1991

·         Britt, Brian M. Walter Benjamin and the Bible. New York: Continuum, 1996

·         Davis, Charles. “Walter Benjamin, the Mystical Materialist.” In Truth and Compassion, edited byH.Joseph, J.N.Lightstone, and M.D.Oppenheim. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press,1983

·         Handelman, Susan A. Fragments of Redemption: Jewish Thought and Literary Theory inBenjamin, Scholem, and Levinas. Bloomington: Indiana University Press, 1991

·         Arendt Hannah. “Introduction” In Illuminations, edited by Hannah Arendt and translated by HarryZohn. New York: Harcourt, Brace and World, 1968

·         Linafelt, Tod. Surviving Lamentations: Catastrophe, Lament, and Protest in the Afterlife of aBiblical Book. Chicago: University of Chicago Press, 2000

·         Plate, S.Brent. Walter Benjamin, Religion, and Aesthetics: Rethinking Religion through the Arts.New York and London: Roudedge, 2004

·         Wohfarth, Irving. “On Some Jewish Motifs in Benjamin.” In The Problems of Modernity: Adornoand Benjamin, edited by Andrew Benjamin. London and New York: Roudedge, 1989

◄توضیح مترجم:

آنچه خواندید فصلی از کتاب "نظریه برای پژوهش‌های دینی" بود.

این کتاب فصل به فصل به صورتی آزاد (آزاد با هدف فهم‌پذیری بیشتر) ترجمه شده و در سایت زمانه منتشر می‌شود.

فصل‌های این کتاب مستقل از هم هستند و در نتیجه لازم نیست برای مطالعه‌ی هر کدام از آنها فصل‌های پیشین را خوانده باشیم.

مشخصات متن اصلی کتاب چنین است:

William E. Deal & Timothy K. Beal: Theory for religious studies, New York 2004

بخش‌های پیشین:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.