ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

هانس-گئورگ گادامر

<p>ویلیام دیل و تیموتی بیل &minus; هانس-گئورگ گادامر (۱۹۰۰ - ۲۰۰۲) در ماربورگِ آلمان به دنیا آمد. در دانشگاه ماربورگ فلسفه و واژه&zwnj;شناسی کلاسیک خواند، و دکترای خویش را با راهنمایی مارتین هایدگر در سال ۱۹۲۹ گرفت. وی سمت&zwnj;هایی در دانشگاه&zwnj;های ماربورگ، لایپزیگ، فرانکفورت، و هایدلبرگ داشت. گرچه در ۱۹۶۸ بازنشسته شد اما تا زمان مرگ&zwnj;اش در سال ۲۰۰۲ هم&zwnj;چنان می&zwnj;پژوهید و می&zwnj;نوشت. مجموعه&zwnj;ی کامل آثار وی، ده جلد است.</p> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <!--break--> <div dir="RTL">گادامر، به&zwnj;همراه هایدگر و پل ریکور، یکی از مهم&zwnj;ترین چهره&zwnj;ها در هرمنوتیک سده&zwnj;ی بیستم بود. هرمنوتیک علم و هنر تفسیر است، پژوهش&zwnj;گری&zwnj;ای است که ابتدا برای مطالعه&zwnj;ی متون مقدس یهودی و مسیحی به کار می&zwnj;رفت. هرمنوتیک، در آثار گادامر، از علمِ تفسیر به علمِ فهم تبدیل شد، جایگزین متافیزیک و هستی&zwnj;شناسی به عنوان سروران علومِ انسانی گردید و به این پرداخت که انسان چگونه معنای خود و جهان را اندرمی&zwnj;یابد و می&zwnj;فهمد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>فلسفه&zwnj;ی گادامر</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">شناخته&zwnj;شده&zwnj;ترین و مؤثرترین کار گادامر &laquo;حقیقت و روش&raquo; است که در ۱۹۶۰ به آلمانی منتشر شد و در ۱۹۷۵ به انگلیسی ترجمه شد. در این اثر است که وی نظریه&zwnj;ی فهم را به&zwnj;عنوان یک نظریه&zwnj;ی زبان&zwnj;شناختی و تاریخی پایه&zwnj;ریزی می&zwnj;کند. فهم در زبان شکل می&zwnj;گیرد، و بسته به اینکه در چه پهنه&zwnj;ی زبانی&zwnj;ای یا زیر مناسبات دیگری شکل بگیرد، تمایز می&zwnj;یابد. زبان صرفا ابزاری برای برقراری ارتباط نیست، بل رسانه&zwnj;ای است که فرد در آن زندگی می&zwnj;کند، حرکت می&zwnj;کند و هستی دارد. بدون زبان، هیچ فهمی از خود یا از دیگران نخواهیم داشت. فرد درون زبان به دنیا می&zwnj;آید و رشد می&zwnj;کند و به&zwnj;عنوان سوژه شکل می&zwnj;گیرد. زبان، &laquo;خانه&zwnj;ی هستی&raquo; است. به همین نحو، هیچ فهمی وجود ندارد که ریشه در بافتِ تاریخیِ خاصی نداشته باشد. گادامر، با پیروی از مفهومِ هایدگریِ وجود به&zwnj;عنوان دازاین (یعنی هستن در اینجا/آنجا)، تاکید می&zwnj;کند که انسان همیشه و از قبل در جایی هست. هستی انسان همیشه بودن-در-این-جهان است، و انسان نمی&zwnj;تواند موقعیت&zwnj;مندی تاریخی-فرهنگی خود را از فهم&zwnj;اش بزداید. گادامر این موقعیت&zwnj;مندی تاریخی و زبان&zwnj;شناختیِ انسان را با مفهوم <span dir="LTR">Wirkungsgeschichte</span> بیان می&zwnj;کند که به معنای تاریخ اثر(یا تأثیر) است و زیر تأثیر بودنِ تاریخی انسان را می&zwnj;رساند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اما این رخداد هرمنوتیکی هنوز بُعد دیگری و افقِ دیگری دارد. چیزی (اثر هنری، متن، برساخته&zwnj;ی فرهنگی، ایده و...) است که &laquo;دیگر&raquo; است، که انسان با آن روبه&zwnj;رو می&zwnj;شود و می&zwnj;خواهد بفهمدش. فهم، فرآیندی است که دَرَش آن چیز یا ایده یا فردِ &laquo;دیگر&raquo;، معنی&zwnj;دار می&zwnj;شود، یعنی فهمیده می&zwnj;شود. گادامر این فرآیندِ فهم را ادغام افق&zwnj;ها (<span dir="LTR">fusion of horizons</span>) می&zwnj;نامد. از یک سو، افقِ فردی که می&zwnj;خواهد بفهمد، درون زمینه&zwnj;ی تاریخی و زبانی خاصِ فرد قرار گرفته و سنت&zwnj;های پیشاموجود یا تاریخِ اثرگذارِ [آن زمینه&zwnj;ی تاریخی و زبانی] افق فرد را شکل داده&zwnj;اند. از سوی دیگر، چیزی یا کسی یا متنی وجود دارد که فرد می&zwnj;خواهد بفهمدش. و این افقِ دیگر، از زمینه&zwnj;ی تاریخی و زبانیِ کم&zwnj;وبیش ناآشنایی پدیدار می&zwnj;شود. در فرآیندِ هرمنوتیکی (یعنی فرآیند تفسیر)، افقِ مفسر با افق&zwnj;های دیگر ادغام می&zwnj;شود، معنیِ جدیدی ساخته می&zwnj;شود که گفت&zwnj;وگویی است و با فهمِ تک&zwnj;گوی مفسر یکی نیست.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نظریه&zwnj;ی فهم گادامر به&zwnj;عنوان یک نظریه&zwnj;ی تاریخی و زبان&zwnj;شناختی، نقدِ اندیشه&zwnj;ی روشنگری است؛ نقدِ تصور ایده&zwnj;آلِ مفسری عینی [و بی&zwnj;طرف] که از همه&zwnj;ی جریان&zwnj;ها و تاثیرهای فرهنگی&zwnj;ای که فهم انسان را در معرض سوگیری قرار می&zwnj;دهند، جدا باقی می&zwnj;ماند. از دید گادامر، فهمِ غیرسوگیر وجود ندارد. فهم همیشه با پیشافهم درگیر است. ما همیشه و از قبل در جایی از تاریخ قرار داده شده&zwnj;ایم، که فرهنگ و زبان&zwnj;مان ما را شکل داده است، و همین موقعیت&zwnj;مندی است که فهم ما از چیزها را شکل می&zwnj;دهد. ما در تک&zwnj;تک لحظات فهم، افقِ خودمان و تاریخ اثرگذارِ خودمان را وارد می&zwnj;کنیم و [بنابراین] سوگیری می&zwnj;کنیم. از دید گادامر &laquo;سوگیری&zwnj;های فرد، و نه داوری&zwnj;ها، واقعیتِ تاریخیِ بودنِ فرد را برمی&zwnj;سازد&raquo; (حقیقت و روش، ص ۲۴۵).</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">گادامر با احیاکردنِ سوگیری، نظریه&zwnj;ی هرمنوتیکی خود را در تضاد با سنتِ نقدِ ایدئولوژی قرار می&zwnj;دهد؛ چون نظریه&zwnj;ی گادامر برمی&zwnj;نهد که هیچ موضعِ غیرایدئولوژیکی وجود ندارد که بتوان از درونِ آن یک ایدئولوژی را نقد کرد. همین هم گادامر را برای برخی چنان می&zwnj;نماید که وی به موضعِ پیشانقدی بازگشته و بنابراین منجر به بحث&zwnj;های مشهوری شده که با یورگن هابرماس داشته؛ هابرماس مدعی است که موضعِ گادامر نمی&zwnj;تواند بفهمد که ایدئولوژی چه&zwnj;طور می&zwnj;تواند از طریق نمودهای پنهانِ نیرو، [مسیرِ] ارتباط&zwnj;گرفتن را منحرف سازد. هابرماس هم&zwnj;چنین بحث می&zwnj;کند که گادامر اعتبارِ بیش از حدی به قدرتِ زمینه&zwnj;ی تاریخی و زبانی&zwnj;ای می&zwnj;دهد که ما را برمی&zwnj;سازد. هابرماس، بر خلافِ گادامر، بیش&zwnj;تر به سمتِ آینده جهت&zwnj;گیری کرده و دغدغه&zwnj;ی رهایی&zwnj;بخشی دارد، به این فکر می&zwnj;کند که [آینده] چگونه باید باشد، و نه [هم&zwnj;چون گادامر] به چه بوده و چه هست.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>گادامر و دین</b></div> <div dir="RTL"><b>&nbsp;</b></div> <div dir="RTL">گرچه گادامر نظریه&zwnj;پرداز دین نیست، اما نظریه&zwnj;ی هرمنوتیک&zwnj;اش را مکررا در مطالعه&zwnj;ی اسطوره&zwnj;های دینی و متون مقدس به کار بسته&zwnj;اند. گادامر در اواخر زندگی&zwnj;اش (در ۹۲ سالگی) در همایش کوچکی شرکت می&zwnj;کند که ژاک دریدا و جانی واتیمو درباره&zwnj;ی دین برگزار می&zwnj;کنند. موضوعِ اصلی این همایش &laquo;دین و دین&zwnj;ها&raquo; بود؛ یعنی رابطه&zwnj;ی بین ایده&zwnj;های جهان&zwnj;شمول و نظریه&zwnj;های دین از یک سو، و دین&zwnj;های واقعی و تاریخی (همان&zwnj;طور که در عمل وجود دارند) از سویی دیگر. آیا ما می&zwnj;توانیم در حالت کلی از &laquo;دین&raquo; حرف بزنیم؟ آیا چیزی به&zwnj;عنوان &laquo;دین&raquo; وجود دارد؟</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">گادامر در سخنرانی&zwnj;اش (با عنوان &laquo;گفتگوهایی در جزیره&zwnj;ی کاپری&raquo;) دو نکته را طرح می&zwnj;کند که شایسته است این&zwnj;جا بررسی&zwnj;شان کنیم:</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نکته&zwnj;ی اول: گادامر مسئله&zwnj;ی &laquo;دین و دین&zwnj;ها&raquo; را متقارن با برآمدِ اقتصادِ جهانی می&zwnj;کند. وی مطرح می&zwnj;کند که فن&zwnj;آوری علمی، پویش خود را یافته و تبدیل شده است به &laquo;قدرتِ مستقلی که ما کلاً دیگر کنترلی بر آن نداریم&raquo;، &laquo;قدرتی که به شکل فزاینده&zwnj;ای سرنوشت ما را تعیین می&zwnj;کند&raquo;. (ص ۲۰۲) گادامر می&zwnj;گوید که تکنولوژی در مقام چنین چیزی به صورت &laquo;دینِ اقتصاد جهانی&raquo; درآمده است (این گفته را با گفته&zwnj;ی دریدا در &laquo;ایمان و دانش&raquo; مقایسه کنید؛ دریدا می&zwnj;گوید دین، روحِ ماشینِ علمی-تله&minus;تکنولوژیک غربی است). پرسشی در این&zwnj;جا پدیدار می&zwnj;شود: با سیطره این امپریالیسمِ دینیِ علمی-فن&zwnj;آورانه، بر سرِ جماعت&zwnj;ها و مسلک&zwnj;های دینیِ محلی و خاص چه می&zwnj;آید؟ &laquo;ما باید از خودمان بپرسیم که دین&zwnj;ها و جهان&zwnj;های فرهنگیِ دیگر آیا می&zwnj;توانند پاسخی بدهند به جهان&zwnj;شمول&zwnj;بودگیِ روشنگری علمی و پیامدهای آن، پاسخی متفاوت از &quot;دینِ اقتصاد جهانی&quot;؟&raquo;. آیا این &laquo;دین اقتصادی جهانی&raquo;، که به هر گوشه&zwnj;ی جهان نفوذ کرده، دینِ واحد جهانشمول می&zwnj;شود؟ آیا جهان&zwnj;بینی&zwnj;ها و مسلک&zwnj;ها و نهادهای دینیِ محلی و خاصِ دیگری می&zwnj;توانند از زیر هژمونی آن دین جهان&zwnj;شمول بیرون درآیند؟ گادامر پیش&zwnj;بینی نمی&zwnj;کند. &laquo;ما نمی&zwnj;دانیم مردمانی که این قسمتِ عظیم از انسانیت را می&zwnj;سازند، آیا قادر خواهند بود تا در زیرِ پوستِ شفاف و نازکِ صنعت&zwnj;زده (که همه&zwnj;ی ما به&zwnj;نوعی زیر آن زندگی می&zwnj;کنیم)، از جهانِ اجتماعی و فرهنگی خود (که در دین&zwnj;شان پیاده شده) دفاع کنند یا نه&raquo;.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نکته&zwnj;ی دوم: گادامر با نظر به پژوهش در زمینه تئوری عمومی دین (که متفاوت است با دینِ عمومی) برمی&zwnj;نهد که چیزی که همه&zwnj;ی ادیان در آن مشترک هستند &laquo;دانشِ همه&zwnj;جا-حاضرِ فرد از مرگِ خودش و ناممکنیِ تجربه&zwnj;ی واقعی مرگ&raquo; است. از یک سو، من می&zwnj;دانم که خواهم مرد. از سوی دیگر، من نمی&zwnj;توانم آن مرگ را تجربه کنم چون مرگ&zwnj;ام پایانِ منِ درک&zwnj;کننده و تجربه&zwnj;گر است. گادامر می&zwnj;گوید، دین همیشه به این بحران [و تنشِ بین من و مرگ] می&zwnj;پردازد، بحرانی که همانا هسته&zwnj;ی اصلی انسان&zwnj;بودن است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">آثار گادامر درون حوزه&zwnj;ی دین&zwnj;پژوهی تاثیر فراوانی روی الهی&zwnj;دان&zwnj;ها و تاریخ&zwnj;دان&zwnj;های اندیشه&zwnj;ی مسیحی گذاشته. به&zwnj;خصوص، نظریه&zwnj;ی هرمنوتیکی گادامر چارچوبی مفهومی به دست می&zwnj;دهد تا بفهمیم سنت&zwnj;های الهیاتی (آموزه&zwnj;ها، آیین&zwnj;ها، متون مقدس) چگونه در رابطه با افق&zwnj;های جدیدِ تفسیر از نو متصور و بازسازی شده&zwnj;اند (برای نمونه بنگرید به: بریانت: &laquo;ایمان و بازیِ خیال&raquo;، ریکور: &laquo;هرمنوتیک فلسفی و هرمنوتیک الهیاتی&raquo;، و فیورنزا: &laquo;نظریه و کنش: آموزش الهیاتی به&zwnj;عنوان رسالتی بازسازگرانه و هرمنوتیکی و عملی&raquo;). گادامر هم&zwnj;چنین در فهمیدنِ موعظه نیز یاری&zwnj;رسان است، این&zwnj;که موعظه را هم&zwnj;چون ادغام افق&zwnj;های متن مقدس و موعظه&zwnj;گر و حضار بدانیم.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">جدای از ارزش آشکار نظریه&zwnj;ی هرمنوتیکِ گادامر برای الهیات عملی و تاریخیِ مسیحیت، این نظریه برای مطالعه&zwnj;ی دین از آن رو مهم است که تاکید دارد اجتماعِ دینی همیشه یک اجتماعِ مفسر است، و تفاسیر آن اجتماع همیشه ادغامِ تکینی از افق&zwnj;هاست. سنت&zwnj;های نسل&zwnj;های قبل همیشه در حال دگرگونی هستند، و دین همیشه یک تفسیرِ پویاست. هرمنوتیکِ گادامر، از این جهت، تاکید می&zwnj;کند که دین یک روند پویا و تفسیری است و نه مجموعه&zwnj;ی ثابتی از ایده&zwnj;ها و نهادها.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>برای مطالعات بیش&zwnj;تر</b></div> <div dir="RTL">از گادامر</div> <div class="rteleft">Truth and Method. 2nd rev. ed. Translated by Garrett Barden and John Cumming. Revised translation by Joel Weinsheimer and Donald G.Marshall. New York: Crossroad, 1993</div> <div class="rteleft">Hermeneutics, Religion, and Ethics. Edited and translated by Joel Weinsheimer. New Haven: Yale University Press, 1999</div> <div class="rteleft">Philosophical Hermeneutics. Edited by David E.Linge. Berkeley: University of California Press, 1976</div> <div class="rteleft">&ldquo;Text and Interpretation.&rdquo; Translated by Dennis J.Schmidt. In Hermeneutics and Modern Philosophy, edited by Brice R.Wachterhauser. Albany: State University of New York Press, 1986</div> <div class="rteleft">&ldquo;Dialogues in Capri.&rdquo; Translated by Jason Gaiger. In Religion, edited by Jacques Derrida and Gianni Vattimo. Stanford: Stanford University Press, 1998</div> <div dir="RTL" class="rteright">درباره&zwnj;ی گادامر</div> <div class="rteleft">Bryant, David J. Faith and the Play of Imagination: On the Role of Imagination in Religion. Macon: Mercer University Press, 1989</div> <div class="rteleft">Eberhard, Philippe. &ldquo;The Mediality of Our Condition: A Christian Interpretation.&rdquo; Journal of the American Academy of Religion 67 (1999): 411&ndash;34</div> <div class="rteleft">Fiorenza, Francis Schussler. &ldquo;Theory and Practice: Theological Education as a Reconstructive, Hermeneutical, and Practical Task.&rdquo; Theological Education 23 (1987): 113&ndash;41</div> <div class="rteleft">Miller, Vincent J. &ldquo;History or Geography: Gadamer, Foucault, and Theologies of Tradition.&rdquo; Theology and the New Histories, edited by Gary Macy. Maryknoll: Orbis, 1999</div> <div class="rteleft">Ommen, Thomas B. &ldquo;Bultmann and Gadamer: The Role of Faith in Theological Hermeneutics.&rdquo; Thought 59 (1984): 348&ndash;59</div> <div class="rteleft">Ricoeur, Paul. &ldquo;Hermeneutics and the Critique of Ideology.&rdquo; In Hermeneutics and Modern Philosophy, edited by Brice R.Wachterhauser. Albany: State University of New York Press, 1986</div> <div class="rteleft">&ldquo;Philosophical Hermeneutics and Theological Hermeneutics.&rdquo; In Philosophy of Religion and Theology, translated by R.DeFord. Missoula: Scholars Press, 1975</div> <div class="rteleft">Schneiders, Sandra M. &ldquo;The Foot Washing (John 13:1&ndash;20): An Experiment in Hermeneutics.&rdquo; Ex Auditu 1 (1985): 135&ndash;46</div> <div class="rteleft">Schweiker, William. &ldquo;Sacrifice, Interpretation, and the Sacred: The Import of Gadamer and Girard for Religious Studies.&rdquo; Journal of the American Academy of Religion 55 (1987): 791&ndash;810</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>◄توضیح مترجم:</b></div> <div dir="RTL">آنچه خواندید فصلی از کتاب &quot;نظریه برای پژوهش&zwnj;های دینی&quot; بود.</div> <div dir="RTL">این کتاب فصل به فصل به صورتی آزاد (آزاد با هدف فهم&zwnj;پذیری بیشتر) ترجمه شده و در سایت زمانه منتشر می&zwnj;شود.</div> <div dir="RTL">فصل&zwnj;های این کتاب مستقل از هم هستند و در نتیجه لازم نیست برای مطالعه&zwnj;ی هر کدام از آنها فصل&zwnj;های پیشین را خوانده باشیم.</div> <div dir="RTL">مشخصات متن اصلی کتاب چنین است:</div> <div class="rteleft">William E. Deal &amp; Timothy K. Beal: Theory for religious studies, New York 2004</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>بخش&zwnj;های پیشین:</b></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2011/12/07/8870"><span>نظریه و اهمیت آن در دین&zwnj;پژوهی</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2011/12/21/9167"><span>زیگموند فروید</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/01/04/9692"><span>کارل مارکس</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/01/17/10152"><span>فردریش نیچه</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/01/31/10656"><span>فردینان دو سوسور</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/02/15/11083"><span>لویی آلتوسر</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/03/01/11513"><span>میخائیل باختین</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/03/14/11928"><span>رلان بارت</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/04/01/12510"><span>ژرژ باتای</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/04/10/13002"><span>ژان بودریار</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/04/25/13564"><span>والتر بنیامین</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/05/08/14126"><span>پیر بوردیو</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/05/22/14684"><span>جودیت باتلر</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/06/03/15195"><span>هلن سیکسو</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/06/20/15964"><span>ژیل دلوز و فلیکس گاتاری</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/07/17/17042"><span>ژاک دریدا</span></a></div> <div dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/08/01/17759"><span>میشل فوکو</span></a></div> <p>&nbsp;</p>

ویلیام دیل و تیموتی بیل − هانس-گئورگ گادامر (۱۹۰۰ - ۲۰۰۲) در ماربورگِ آلمان به دنیا آمد. در دانشگاه ماربورگ فلسفه و واژه‌شناسی کلاسیک خواند، و دکترای خویش را با راهنمایی مارتین هایدگر در سال ۱۹۲۹ گرفت. وی سمت‌هایی در دانشگاه‌های ماربورگ، لایپزیگ، فرانکفورت، و هایدلبرگ داشت. گرچه در ۱۹۶۸ بازنشسته شد اما تا زمان مرگ‌اش در سال ۲۰۰۲ هم‌چنان می‌پژوهید و می‌نوشت. مجموعه‌ی کامل آثار وی، ده جلد است.

گادامر، به‌همراه هایدگر و پل ریکور، یکی از مهم‌ترین چهره‌ها در هرمنوتیک سده‌ی بیستم بود. هرمنوتیک علم و هنر تفسیر است، پژوهش‌گری‌ای است که ابتدا برای مطالعه‌ی متون مقدس یهودی و مسیحی به کار می‌رفت. هرمنوتیک، در آثار گادامر، از علمِ تفسیر به علمِ فهم تبدیل شد، جایگزین متافیزیک و هستی‌شناسی به عنوان سروران علومِ انسانی گردید و به این پرداخت که انسان چگونه معنای خود و جهان را اندرمی‌یابد و می‌فهمد.

فلسفه‌ی گادامر

شناخته‌شده‌ترین و مؤثرترین کار گادامر «حقیقت و روش» است که در ۱۹۶۰ به آلمانی منتشر شد و در ۱۹۷۵ به انگلیسی ترجمه شد. در این اثر است که وی نظریه‌ی فهم را به‌عنوان یک نظریه‌ی زبان‌شناختی و تاریخی پایه‌ریزی می‌کند. فهم در زبان شکل می‌گیرد، و بسته به اینکه در چه پهنه‌ی زبانی‌ای یا زیر مناسبات دیگری شکل بگیرد، تمایز می‌یابد. زبان صرفا ابزاری برای برقراری ارتباط نیست، بل رسانه‌ای است که فرد در آن زندگی می‌کند، حرکت می‌کند و هستی دارد. بدون زبان، هیچ فهمی از خود یا از دیگران نخواهیم داشت. فرد درون زبان به دنیا می‌آید و رشد می‌کند و به‌عنوان سوژه شکل می‌گیرد. زبان، «خانه‌ی هستی» است. به همین نحو، هیچ فهمی وجود ندارد که ریشه در بافتِ تاریخیِ خاصی نداشته باشد. گادامر، با پیروی از مفهومِ هایدگریِ وجود به‌عنوان دازاین (یعنی هستن در اینجا/آنجا)، تاکید می‌کند که انسان همیشه و از قبل در جایی هست. هستی انسان همیشه بودن-در-این-جهان است، و انسان نمی‌تواند موقعیت‌مندی تاریخی-فرهنگی خود را از فهم‌اش بزداید. گادامر این موقعیت‌مندی تاریخی و زبان‌شناختیِ انسان را با مفهوم Wirkungsgeschichte بیان می‌کند که به معنای تاریخ اثر(یا تأثیر) است و زیر تأثیر بودنِ تاریخی انسان را می‌رساند.

اما این رخداد هرمنوتیکی هنوز بُعد دیگری و افقِ دیگری دارد. چیزی (اثر هنری، متن، برساخته‌ی فرهنگی، ایده و...) است که «دیگر» است، که انسان با آن روبه‌رو می‌شود و می‌خواهد بفهمدش. فهم، فرآیندی است که دَرَش آن چیز یا ایده یا فردِ «دیگر»، معنی‌دار می‌شود، یعنی فهمیده می‌شود. گادامر این فرآیندِ فهم را ادغام افق‌ها (fusion of horizons) می‌نامد. از یک سو، افقِ فردی که می‌خواهد بفهمد، درون زمینه‌ی تاریخی و زبانی خاصِ فرد قرار گرفته و سنت‌های پیشاموجود یا تاریخِ اثرگذارِ [آن زمینه‌ی تاریخی و زبانی] افق فرد را شکل داده‌اند. از سوی دیگر، چیزی یا کسی یا متنی وجود دارد که فرد می‌خواهد بفهمدش. و این افقِ دیگر، از زمینه‌ی تاریخی و زبانیِ کم‌وبیش ناآشنایی پدیدار می‌شود. در فرآیندِ هرمنوتیکی (یعنی فرآیند تفسیر)، افقِ مفسر با افق‌های دیگر ادغام می‌شود، معنیِ جدیدی ساخته می‌شود که گفت‌وگویی است و با فهمِ تک‌گوی مفسر یکی نیست.

نظریه‌ی فهم گادامر به‌عنوان یک نظریه‌ی تاریخی و زبان‌شناختی، نقدِ اندیشه‌ی روشنگری است؛ نقدِ تصور ایده‌آلِ مفسری عینی [و بی‌طرف] که از همه‌ی جریان‌ها و تاثیرهای فرهنگی‌ای که فهم انسان را در معرض سوگیری قرار می‌دهند، جدا باقی می‌ماند. از دید گادامر، فهمِ غیرسوگیر وجود ندارد. فهم همیشه با پیشافهم درگیر است. ما همیشه و از قبل در جایی از تاریخ قرار داده شده‌ایم، که فرهنگ و زبان‌مان ما را شکل داده است، و همین موقعیت‌مندی است که فهم ما از چیزها را شکل می‌دهد. ما در تک‌تک لحظات فهم، افقِ خودمان و تاریخ اثرگذارِ خودمان را وارد می‌کنیم و [بنابراین] سوگیری می‌کنیم. از دید گادامر «سوگیری‌های فرد، و نه داوری‌ها، واقعیتِ تاریخیِ بودنِ فرد را برمی‌سازد» (حقیقت و روش، ص ۲۴۵).

گادامر با احیاکردنِ سوگیری، نظریه‌ی هرمنوتیکی خود را در تضاد با سنتِ نقدِ ایدئولوژی قرار می‌دهد؛ چون نظریه‌ی گادامر برمی‌نهد که هیچ موضعِ غیرایدئولوژیکی وجود ندارد که بتوان از درونِ آن یک ایدئولوژی را نقد کرد. همین هم گادامر را برای برخی چنان می‌نماید که وی به موضعِ پیشانقدی بازگشته و بنابراین منجر به بحث‌های مشهوری شده که با یورگن هابرماس داشته؛ هابرماس مدعی است که موضعِ گادامر نمی‌تواند بفهمد که ایدئولوژی چه‌طور می‌تواند از طریق نمودهای پنهانِ نیرو، [مسیرِ] ارتباط‌گرفتن را منحرف سازد. هابرماس هم‌چنین بحث می‌کند که گادامر اعتبارِ بیش از حدی به قدرتِ زمینه‌ی تاریخی و زبانی‌ای می‌دهد که ما را برمی‌سازد. هابرماس، بر خلافِ گادامر، بیش‌تر به سمتِ آینده جهت‌گیری کرده و دغدغه‌ی رهایی‌بخشی دارد، به این فکر می‌کند که [آینده] چگونه باید باشد، و نه [هم‌چون گادامر] به چه بوده و چه هست.

گادامر و دین

گرچه گادامر نظریه‌پرداز دین نیست، اما نظریه‌ی هرمنوتیک‌اش را مکررا در مطالعه‌ی اسطوره‌های دینی و متون مقدس به کار بسته‌اند. گادامر در اواخر زندگی‌اش (در ۹۲ سالگی) در همایش کوچکی شرکت می‌کند که ژاک دریدا و جانی واتیمو درباره‌ی دین برگزار می‌کنند. موضوعِ اصلی این همایش «دین و دین‌ها» بود؛ یعنی رابطه‌ی بین ایده‌های جهان‌شمول و نظریه‌های دین از یک سو، و دین‌های واقعی و تاریخی (همان‌طور که در عمل وجود دارند) از سویی دیگر. آیا ما می‌توانیم در حالت کلی از «دین» حرف بزنیم؟ آیا چیزی به‌عنوان «دین» وجود دارد؟

گادامر در سخنرانی‌اش (با عنوان «گفتگوهایی در جزیره‌ی کاپری») دو نکته را طرح می‌کند که شایسته است این‌جا بررسی‌شان کنیم:

نکته‌ی اول: گادامر مسئله‌ی «دین و دین‌ها» را متقارن با برآمدِ اقتصادِ جهانی می‌کند. وی مطرح می‌کند که فن‌آوری علمی، پویش خود را یافته و تبدیل شده است به «قدرتِ مستقلی که ما کلاً دیگر کنترلی بر آن نداریم»، «قدرتی که به شکل فزاینده‌ای سرنوشت ما را تعیین می‌کند». (ص ۲۰۲) گادامر می‌گوید که تکنولوژی در مقام چنین چیزی به صورت «دینِ اقتصاد جهانی» درآمده است (این گفته را با گفته‌ی دریدا در «ایمان و دانش» مقایسه کنید؛ دریدا می‌گوید دین، روحِ ماشینِ علمی-تله−تکنولوژیک غربی است). پرسشی در این‌جا پدیدار می‌شود: با سیطره این امپریالیسمِ دینیِ علمی-فن‌آورانه، بر سرِ جماعت‌ها و مسلک‌های دینیِ محلی و خاص چه می‌آید؟ «ما باید از خودمان بپرسیم که دین‌ها و جهان‌های فرهنگیِ دیگر آیا می‌توانند پاسخی بدهند به جهان‌شمول‌بودگیِ روشنگری علمی و پیامدهای آن، پاسخی متفاوت از "دینِ اقتصاد جهانی"؟». آیا این «دین اقتصادی جهانی»، که به هر گوشه‌ی جهان نفوذ کرده، دینِ واحد جهانشمول می‌شود؟ آیا جهان‌بینی‌ها و مسلک‌ها و نهادهای دینیِ محلی و خاصِ دیگری می‌توانند از زیر هژمونی آن دین جهان‌شمول بیرون درآیند؟ گادامر پیش‌بینی نمی‌کند. «ما نمی‌دانیم مردمانی که این قسمتِ عظیم از انسانیت را می‌سازند، آیا قادر خواهند بود تا در زیرِ پوستِ شفاف و نازکِ صنعت‌زده (که همه‌ی ما به‌نوعی زیر آن زندگی می‌کنیم)، از جهانِ اجتماعی و فرهنگی خود (که در دین‌شان پیاده شده) دفاع کنند یا نه».

نکته‌ی دوم: گادامر با نظر به پژوهش در زمینه تئوری عمومی دین (که متفاوت است با دینِ عمومی) برمی‌نهد که چیزی که همه‌ی ادیان در آن مشترک هستند «دانشِ همه‌جا-حاضرِ فرد از مرگِ خودش و ناممکنیِ تجربه‌ی واقعی مرگ» است. از یک سو، من می‌دانم که خواهم مرد. از سوی دیگر، من نمی‌توانم آن مرگ را تجربه کنم چون مرگ‌ام پایانِ منِ درک‌کننده و تجربه‌گر است. گادامر می‌گوید، دین همیشه به این بحران [و تنشِ بین من و مرگ] می‌پردازد، بحرانی که همانا هسته‌ی اصلی انسان‌بودن است.

آثار گادامر درون حوزه‌ی دین‌پژوهی تاثیر فراوانی روی الهی‌دان‌ها و تاریخ‌دان‌های اندیشه‌ی مسیحی گذاشته. به‌خصوص، نظریه‌ی هرمنوتیکی گادامر چارچوبی مفهومی به دست می‌دهد تا بفهمیم سنت‌های الهیاتی (آموزه‌ها، آیین‌ها، متون مقدس) چگونه در رابطه با افق‌های جدیدِ تفسیر از نو متصور و بازسازی شده‌اند (برای نمونه بنگرید به: بریانت: «ایمان و بازیِ خیال»، ریکور: «هرمنوتیک فلسفی و هرمنوتیک الهیاتی»، و فیورنزا: «نظریه و کنش: آموزش الهیاتی به‌عنوان رسالتی بازسازگرانه و هرمنوتیکی و عملی»). گادامر هم‌چنین در فهمیدنِ موعظه نیز یاری‌رسان است، این‌که موعظه را هم‌چون ادغام افق‌های متن مقدس و موعظه‌گر و حضار بدانیم.

جدای از ارزش آشکار نظریه‌ی هرمنوتیکِ گادامر برای الهیات عملی و تاریخیِ مسیحیت، این نظریه برای مطالعه‌ی دین از آن رو مهم است که تاکید دارد اجتماعِ دینی همیشه یک اجتماعِ مفسر است، و تفاسیر آن اجتماع همیشه ادغامِ تکینی از افق‌هاست. سنت‌های نسل‌های قبل همیشه در حال دگرگونی هستند، و دین همیشه یک تفسیرِ پویاست. هرمنوتیکِ گادامر، از این جهت، تاکید می‌کند که دین یک روند پویا و تفسیری است و نه مجموعه‌ی ثابتی از ایده‌ها و نهادها.

برای مطالعات بیش‌تر

از گادامر

Truth and Method. 2nd rev. ed. Translated by Garrett Barden and John Cumming. Revised translation by Joel Weinsheimer and Donald G.Marshall. New York: Crossroad, 1993

Hermeneutics, Religion, and Ethics. Edited and translated by Joel Weinsheimer. New Haven: Yale University Press, 1999

Philosophical Hermeneutics. Edited by David E.Linge. Berkeley: University of California Press, 1976

“Text and Interpretation.” Translated by Dennis J.Schmidt. In Hermeneutics and Modern Philosophy, edited by Brice R.Wachterhauser. Albany: State University of New York Press, 1986

“Dialogues in Capri.” Translated by Jason Gaiger. In Religion, edited by Jacques Derrida and Gianni Vattimo. Stanford: Stanford University Press, 1998

درباره‌ی گادامر

Bryant, David J. Faith and the Play of Imagination: On the Role of Imagination in Religion. Macon: Mercer University Press, 1989

Eberhard, Philippe. “The Mediality of Our Condition: A Christian Interpretation.” Journal of the American Academy of Religion 67 (1999): 411–34

Fiorenza, Francis Schussler. “Theory and Practice: Theological Education as a Reconstructive, Hermeneutical, and Practical Task.” Theological Education 23 (1987): 113–41

Miller, Vincent J. “History or Geography: Gadamer, Foucault, and Theologies of Tradition.” Theology and the New Histories, edited by Gary Macy. Maryknoll: Orbis, 1999

Ommen, Thomas B. “Bultmann and Gadamer: The Role of Faith in Theological Hermeneutics.” Thought 59 (1984): 348–59

Ricoeur, Paul. “Hermeneutics and the Critique of Ideology.” In Hermeneutics and Modern Philosophy, edited by Brice R.Wachterhauser. Albany: State University of New York Press, 1986

“Philosophical Hermeneutics and Theological Hermeneutics.” In Philosophy of Religion and Theology, translated by R.DeFord. Missoula: Scholars Press, 1975

Schneiders, Sandra M. “The Foot Washing (John 13:1–20): An Experiment in Hermeneutics.” Ex Auditu 1 (1985): 135–46

Schweiker, William. “Sacrifice, Interpretation, and the Sacred: The Import of Gadamer and Girard for Religious Studies.” Journal of the American Academy of Religion 55 (1987): 791–810

◄توضیح مترجم:

آنچه خواندید فصلی از کتاب "نظریه برای پژوهش‌های دینی" بود.

این کتاب فصل به فصل به صورتی آزاد (آزاد با هدف فهم‌پذیری بیشتر) ترجمه شده و در سایت زمانه منتشر می‌شود.

فصل‌های این کتاب مستقل از هم هستند و در نتیجه لازم نیست برای مطالعه‌ی هر کدام از آنها فصل‌های پیشین را خوانده باشیم.

مشخصات متن اصلی کتاب چنین است:

William E. Deal & Timothy K. Beal: Theory for religious studies, New York 2004

بخش‌های پیشین:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • ایراندوست

  یکی‌ از معدود روشنفکران ایرانی‌ که در آثار خود، به مبحث زبان و نارسایی ترجمان نوشتارهای غیر فارسی‌ به زبان فارسی‌ پرداخته ، و غیرمستقیم به این معضل "گادامر:....فهم در زبان شکل میگیرد،...." اشاره کرده، آرامش دوستدار است. پیوست: فیلم سخنرانی و گفتگو آجودانی با دوستدار در لندن قابل دیدن و تامل است.

 • یک ایراندوست مردمدوست

  آقای ایراندوست، شما که دوستدار را تبلیغ کرده‌اید. می‌دانید که آرامش دوستدار، اگر با شما آشنا می‌شد و می‌دید که اسمتان را ایراندوست گذاشته‌اید، شما را به باد استهزا می‌گرفت؟ می‌دانید که او فکر می‌کند که ایرانی جماعت بی‌شعور است و ایران‌دوستان بی‌شعورتر از ایرانی‌های معمولی هستند؟ گادامر کجا و دوستدار کجا. شما محتملا یکی از این سه مشکل را دارید: یا دوستدار را می‌شناسید اما گادامر را نمی‌شناسید، یا گادامر را می‌شناسید اما دوستدار را نمی‌شناسید، یا هر دو نمی‌شناسید. حدس می‌زنم، مشکل شما از نوع سوم باشد.

 • ایراندوست

  گادامر را با یکی‌ دوتا نقد میشناسم، همه کتابهای دوستدار را خوانده‌ام، در اینجا مبحث زبان و نقش آن را با شباهت‌های نظری دوستدار و نقل قول گادامر در این مقاله را اشاره داشته‌ام، امیدوارم وئدئو ضمیمه کامنت قبلی‌ را دیده و فهمیده باشید ! پیوست: مقاله کانت درمیان ما (در مورد زبان و فرهنگ)

 • مهدی

  ممنون از آقای پرنیان و نیز آقای ایراندوست برای لینکشون به گفته ی نیچه خدا ساخته ی دستور زبان است.(در ازل هیچ نبود،تنها کلمه بود،...کلمه خودِ خدا بود_ انجیل یوحنا)