ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

ژاک لاکان

<p>ویلیام دیل و تیموتی بیل &minus; ژاک لاکان (۱۹۰۱ - ۱۹۸۱) در پاریس و در خانواده&zwnj;ای با کیش کاتولیکِ رمی به دنیا آمد. مدرک پزشکی&zwnj;اش را از سوربن گرفت و بعد به&zwnj;عنوان روان&zwnj;کاو تعلیم دید. با روان&zwnj;کاوی غالب در اروپا رابطه&zwnj;ای شکرآب داشت و در ۱۹۵۳ از انجمن روان&zwnj;کاوی پاریس استعفا داد. در همین سال بود که سخنرانی مشهورش را در انجمن بین&zwnj;المللی روان&zwnj;کاوی رُم ایراد کرد: &laquo;کارکرد و حوزه&zwnj;ی گفتار و زبان&raquo; (لاکان به این سخنرانی با نام &laquo;گفتمان رُم&raquo; اشاره می&zwnj;کند). نیز در همین سال بود که لاکان سمینارهای هفتگی&zwnj;اش را آغاز کرد.</p> <!--break--> <p>این سمینارها تا زمان مرگ&zwnj;اش به سال ۱۹۸۱ هم&zwnj;چنان ادامه یافت. سمینارهای لاکان در واقع اصلی&zwnj;ترین راه برای اشاعه&zwnj;ی آثارش بود. بیش&zwnj;تر مقالاتِ منتشرشده&zwnj;اش در اصل در این سمینارها ارائه شده&zwnj;اند. روشنفکران بسیاری مانند ژولیا کریستوا و لوس ایریگاری در این سمینارها شرکت می&zwnj;کردند. لاکان در سال ۱۹۶۳ &laquo;مدرسه&zwnj;ی فرویدی پاریس&raquo; را بنیاد کرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آثار لاکان عمدتا روی شکل&zwnj;گیری سوژه و نقش ناخودآگاه متمرکز می&zwnj;شوند و در پرتو ساختارگرایی (به&zwnj;ویژه زبان&zwnj;شناسی ساختارگرای سوسور و مردم&zwnj;شناسی ساختارگرای لوی-استروس) تفسیری دوباره و رادیکال از فروید و روان&zwnj;کاوی به دست دهند. لاکان مفاهیم &laquo;خویشتن&raquo; یا &laquo;خودِ خودآگاه&raquo; را آن&zwnj;جور که در میان هم&zwnj;عصران&zwnj;اش (مانند هاینتس هارتمن) شایع بود، خودپیرو و مقتدر و از نظر زیست&zwnj;شناختی تعین&zwnj;یافته نمی&zwnj;دید. بنابر نظریه لاکان خویشتن یا خودِ خودآگاه درون نظمِ نمادینِ پیشاموجود شکل گرفته و در داخل نظامی از معانی قرار داده شده که خود هیچ سهمی در آفریدن آن نظام ندارد. &laquo;خویشتن&raquo; که نه خودپیروست و نه مقتدر، زمانی تبدیل به سوژه یا اِگو <span dir="LTR">(ego)</span> یا &laquo;من&raquo; می&zwnj;شود که در نظم نمادینِ از-پیش-موجود قرار گیرد. افزون بر آن، ناخودآگاه حوزه&zwnj;ی تعین&zwnj;یافته&zwnj;ی زیست&zwnj;شناختی&zwnj;ای نیست که رانه&zwnj;های لیبیدویی را در خود داشته باشد، بل بعد از شکل&zwnj;گیری اگو، خود تازه شکل می&zwnj;گیرد. ناخودآگاه همانا تاثیراتِ جانبیِ قرارگرفتنِ اگو در نظم نمادین است. ناخودآگاه مازاد می&zwnj;شود؛ وقتی خویشتن دارد در نظم نمادین شکل می&zwnj;گیرد، بخشی از آن نمی&zwnj;تواند با سوژه جور شود [و بنابراین مازادِ خویشتن می&zwnj;شود]. پس ناخودآگاه این حقیقت را افشا می&zwnj;سازد که ما - سوژه&zwnj;ها - بیش&zwnj;تر از آن مقداری هستیم که خویشتنِ اجتماعی&zwnj;مان به ما اجازه می&zwnj;دهد. ناخودآگاه &laquo;خیلی-زیاد-بودن&raquo; ما را افشا می&zwnj;سازد، این حقیقت را افشا می&zwnj;سازد که ما خویشتن&zwnj;های تقسیم&zwnj;شده [و پاره&zwnj;پاره] هستیم. اِگو که نه خودپیرو است و نه عاملی مقتدر، صرفاً یک وهم است؛ خویشتنی است که نمادین برساخته&zwnj;شده، و وقتی ناخودآگاه فوران می&zwnj;کند و به درونِ زندگی خودآگاه وارد می&zwnj;شود، مازادها و قطعه&zwnj;ها و شکاف&zwnj;هایش افشا می&zwnj;شوند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">لاکان این برداشت از شکل&zwnj;گیری اِگو و ناخودآگاه را در تقابل با زبان&zwnj;شناسی ساختارگرای سوسور طرح می&zwnj;کند. از دید لاکان، تولدِ سوژگانی همانا دروازه&zwnj;ی ورود فرد به زبان است؛ لاکان زبان را نظامِ [حضور] هم&zwnj;زمانِ نشانه&zwnj;ها و رمزگان&zwnj;های اجتماعی&zwnj;ای می&zwnj;داند که معنا یا همان نظم نمادین را تولید می&zwnj;کنند. همین نظم نمادین است که موقعیت تو را تعیین می&zwnj;کند، تو را شکل می&zwnj;دهد، تو را &laquo;سوژه می&zwnj;سازد&raquo;، و بنابراین تو را قادر می&zwnj;سازد تا یک سوژه&zwnj;ی کنش&zwnj;گر شوی. پیش از لاکان، بیش&zwnj;ترِ روان&zwnj;کاوان باور داشتند که اِگو منزلِ ناخودآگاه است و رشدِ اِگو یک رشدِ زیست&zwnj;شناختی است. لاکان اما می&zwnj;گوید رشدِ اِگو رشدِ زبان&zwnj;شناختی و نمادی است. ورود به زبان، ورود به سوژگانی است. همان&zwnj;گونه که لاکان در سخنرانی &laquo;کارکرد و حوزه&zwnj;ی زبان&raquo; اعلام کرد، &laquo;انسان سخن می&zwnj;گوید چون نماد او را انسان ساخته&raquo; (ص ۶۵). لاکان در همان سخنرانی می&zwnj;گوید:</p> <p dir="RTL">&laquo;نمادها در واقع پیش از آن&zwnj;که انسان وارد دنیا شود، زندگی او را در شبکه&zwnj;ای چنان کامل قرار می&zwnj;دهد که به انسان&zwnj;های دیگر وصل می&zwnj;شود، دیگرانی که قرار است او را &laquo;با گوشت و خون&raquo; به وجود آورند، شبکه&zwnj;ای چنان کامل که انسان&zwnj;های دیگر همراه با عنایات آسمانی (و اگر نه همراه با اقبال جن و پری)، تقدیر و سرنوشتِ فرد را به این دنیا می&zwnj;آورند؛ [شبکه&zwnj;ای] چنان کامل که انسان&zwnj;های دیگر به فرد واژه&zwnj;هایی می&zwnj;دهند که مومن یا مرتدش می&zwnj;سازند، قانون اعمالی که فرد از آن&zwnj;ها پیروی خواهد کرد تا به جایی برسد که هنوز نرسیده و &nbsp;فراتر از مرگِ اوست، شبکه&zwnj;ای چنان کامل که فرد از طریقِ انسان&zwnj;های دیگر معنای هدف&zwnj;اش را در روز رستاخیز بازمی&zwnj;یابد، روزی که کلمه (<span dir="LTR">Word</span>) [خدا]، بودنِ او را یا می&zwnj;بخشد یا محکوم می&zwnj;کند...&raquo; (ص ۶۸).</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سوژه از وضعیتِ نافردیت و پیشازبانیِ بودن نه به واقعیتِ بی&zwnj;واسطه، که به دنیایی از نمادها وارد می&zwnj;شود که از نظر فرهنگی برساخته شده است، دنیایی که همان نظم نمادین است، دنیایی که به&zwnj;قول اسلاو ژیژک &laquo;بدنِ زنده را هم&zwnj;چون یک انگل به استعمار می&zwnj;کشد&raquo; (مطلق شکننده، ص ۹۱). گرچه وجودِ انسانِ خودآگاه از طریق زبان و از نظر فرهنگی برساخته می&zwnj;شود، سوژه اما نمی&zwnj;تواند آن را آن&zwnj;طور که هست بشناسد، بل آن را خودِ واقعیت تجربه (یا حتی تخیل) می&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">لاکان از اصطلاح &laquo;امر واقعی&raquo; استفاده می&zwnj;کند تا به چیزی که واقعا &laquo;آن&zwnj;جا&raquo;ست اشاره کند، &laquo;آن&zwnj;جا&raquo;یی که جدا از نظم نمادین و بیرون از نظم&zwnj;دهیِ این نظمِ نمادین به چیزهاست. سوژه&zwnj;ی انسانی، که برساخته&zwnj;ی نظمِ نمادین است، شدیدا با امر واقعی بیگانه است، &nbsp;به&zwnj;گونه&zwnj;ای که امر واقعی دست&zwnj;نیافتنی است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از دید لاکان، مرحله&zwnj;ی مهم در رشد (اِگو) آن است که سوژه وارد مرحله امر خیالی (<span dir="LTR">Imaginary</span>) می&zwnj;شود؛ این مرحله ارتباط تنگاتنگی با مرحله&zwnj;ی آینه&zwnj;ای دارد (برای آشنایی با این دو مرحله بنگرید به &laquo;مرحله&zwnj;ی آینه&zwnj;ای به&zwnj;عنوان شکل&zwnj;دهنده&zwnj;ی کارکرد &quot;من&quot; همان&zwnj;گونه که در تجربه&zwnj;های روانکاوی معلوم شده&raquo;، نخستین&zwnj;بار منتشرشده در سال ۱۹۴۹). امر خیالی مقدم بر ورودِ کودک به نظم نمادین است و هم&zwnj;چنان تا پایان عمر [با فرد] هست و همراه با نظم نمادین کار می&zwnj;کند. امر خیالی همانا نظمی است که کودک به کمک آن از خود به&zwnj;عنوان &laquo;من&raquo; (سوژه، سوژه&zwnj;ای در میان سوژه&zwnj;های دیگر) آگاه می&zwnj;شود. امر خیالی، ماتریس [و زادگاه] عمومیِ خود و دیگری است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">لاکان مرحله&zwnj;ی آینه&zwnj;ای را ابزار مهمی می&zwnj;داند که کودک به&zwnj;وسیله&zwnj;ی آن امر خیالی را راه&zwnj;اندازی می&zwnj;کند. مرحله&zwnj;ی آینه&zwnj;ای در سنین شش تا هجده ماهگی روی می&zwnj;دهد؛ یعنی وقتی که کودک نخستین&zwnj;بار خودش را (مانند دیگر خودها) به&zwnj;عنوان خودِ جامع و کامل در آینه می&zwnj;بیند. در این هنگام، کودک نه می&zwnj;تواند سخن بگوید و نه راه برود، خودش را یک &laquo;من&raquo; می&zwnj;شناسد. اما این شناخت در واقع یک بدشناخت (یا شناختِ اشتباه) است؛ زیرا شناختِ خود به&zwnj;عنوان دیگری است، ابژه&zwnj;انگاری (<span dir="LTR">objectification</span>) خود (کودک) در تصویری است که چشم&zwnj;انداز و موقعیت&zwnj;اش بیرون از خود (کودک) است. از این نگر، مرحله&zwnj;ی آینه&zwnj;ای که راه&zwnj;اندازِ امر خیالی است، شاید &laquo;یکی از بحران&zwnj;های بیگانه&zwnj;شدن باشد که سوژه&zwnj;ی لاکانی حولِ آن سازمان می&zwnj;یابد؛ چون فرد خودش را از طریق تصویری بیرونی می&zwnj;شناسد و [این شناخت] از طریق خودبیگانه&zwnj;سازی تعیین می&zwnj;شود&raquo; (سیورمن، ص ۱۵۸).</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">طبق روایت لاکان از رشدِ کودک، ورودِ کودک به&zwnj;عنوان سوژه به زبان، هم&zwnj;زمان است با جداییِ وی از مادر. پس مادر نخستین تجربه&zwnj;ی فقدانِ (غیاب) کودک است که شرایطِ میل را می&zwnj;سازد. لحظه&zwnj;ای که کودک وارد نظم نمادین می&zwnj;شود و اتحادش با مادر را از دست می&zwnj;دهد، پدر وارد روابط مادر/کودک می&zwnj;شود. همین&zwnj;که کودک تبدیل به سوژه&zwnj;ای درون نظم نمادین می&zwnj;شود، پدر با آن نظم همسان می&zwnj;شود؛ نظمی که سوژگانی را برمی&zwnj;سازد و بر سوژگانی حاکم است. به این دلیل است که لاکان گاهی نظم نمادین را به &laquo;نام پدر&raquo; (<span dir="LTR">le Nom-du-P&egrave;re</span>) می&zwnj;خواند که در زبان فرانسوی با &laquo;نه&zwnj;ی پدر&raquo; (<span dir="LTR">le Non-du-P&egrave;re</span>) هم&zwnj;آوا است. این نظمی است که دلالت بر اقتدار و ممنوعیتِ خداوار دارد. پس کودک در هر دو معنی سوژه (<span dir="LTR">subjected</span>) می&zwnj;شود: تسلیمِ قانونِ نظم نمادین می&zwnj;شود (قانونی که با قانون پدرشاهی یا نه&zwnj;ی پدر یکی است) و به&zwnj;عنوان سوژه&zwnj;ای کنش&zwnj;گر در جهان برساخته می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این&zwnj;جاست که فالوس وارد میدان می&zwnj;شود و سخن می&zwnj;گوید. به گفته&zwnj;ی لاکان و نیز فروید، یکی از نخستین تجربه&zwnj;های دوران کودکی در تفاوت جنسی آن است که مادر کیر ندارد. اما مهم&zwnj;تر از دید لاکان، فحوای نمادین کیر است که لاکان با استفاده از اصطلاح &laquo;فالوس&raquo; (<span dir="LTR">phallus</span>) پیوسته بر آن تاکید می&zwnj;کند. آن&zwnj;چه در این نظم نمادین مهم است، نه بخشی از بدن، که دلالت&zwnj;های آن است. اول: فالوس دلالت بر تفاوت جنسی دارد. دوم: مادام&zwnj;که پدر (که با نظم نمادین یکی است) کیر دارد و مادر (که با وضعیت پیشازبانیِ خوشی &ndash; ژوییسانس &minus; قبل از ورود به نظم نمادین یکی است) کیر ندارد. فالوس در نظم نمادین دلالت بر فقدان/غیاب دارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از دید لاکان، فالوس در نظم نمادین هم دلالت بر فقدان زن دارد و هم فقدان مرد، هم بر وابستگی و آسیب&zwnj;پذیریِ ذهنی زن دلالت دارد و هم بر وابستگی و آسیب&zwnj;پذیری ذهنی مرد. پدر ممکن است به&zwnj;واسطه&zwnj;ی کودک با امر نمادین یکی شود، اما خود پدر هم زمانی کودک بوده و تسلیم همین قانون شده و همیشه در رابطه&zwnj;ی با آن قانون، ناکافی و ناکامل بوده و هرگز کاملا آن را به تصرف درنیاورده. هیچ&zwnj;کسی فالوس را به تصرف درنمی&zwnj;آورد. همه &laquo;اخته&raquo; هستند. انجیل&zwnj;شناس فمینیست، دبورا کراس این مفهوم را چنین می&zwnj;گوید: &laquo;اخته&zwnj;بودن همانا کارفرمایی است که از اصل فرصت&zwnj;های برابر پیروی می&zwnj;کند&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>لاکان و دین</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برخی دین&zwnj;پژوهان و جنسیت&zwnj;پژوهان، دیدگاه لاکان را از این نظر مفید می&zwnj;بینند که تاکید دارد که در نظم نمادین و مردمحور و زیرساخت&zwnj;های پدرسالارانه&zwnj;ی تفاوت جنسی، هیچ&zwnj;چیزی ذاتی نیست. از دید لاکان، در تفاوت جنسی هیچ&zwnj;چیزی ذاتی یا &laquo;طبیعی&raquo; نیست. زن، مرد، زنانگی، مردانگی، همگی ساختارهای نمادینی هستند که نظام سرکوبگرِ معنا (که به لباسِ امر واقعی درآمده) آن&zwnj;ها را مستبدانه شکل داده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">همان&zwnj;گونه که پیش&zwnj;تر اشاره شد، ناخودآگاه در همان لحظه&zwnj;ای شکل می&zwnj;گیرد که سوژه/اِگو شکل می&zwnj;گیرد. ناخودآگاه همانا پی&zwnj;آمدِ سرکوبی است که در طولِ تسلیم&zwnj;شدن (و انقیاد) روی داده. با شکل&zwnj;گیری اِگو، هرچه با نظم نمادین جور نیست (و مازاد است) سرکوب می&zwnj;شود. ناخودآگاه &laquo;فصل سانسورشده&raquo;ی تاریخ زندگیِ روان است. ناخودآگاه یک دیگریتِ درون است (یا به گفته&zwnj;ی فروید، &laquo;غریبه&raquo;ای است که در خانه&zwnj;ی خویشتن (<span dir="LTR">selfhood</span>) می&zwnj;ماند و مستور است). ناخودآگاه خودش را در و از طریق زبان آشکار می&zwnj;سازد؛ اغلب به شکل انقطاع (اشتباه&zwnj;گفتن&zwnj;ها، لغزش&zwnj;های زبانی، فراموش&zwnj;کردن نام&zwnj;ها) آشکار می&zwnj;شود. و وقتی آشکار می&zwnj;شود، سوراخ&zwnj;هایی در سوژه و جهان&zwnj;اش ایجاد می&zwnj;کند، تا ماهیتِ وَهمیِ خود را افشا کند. به سخن دیگر، تعرض و نفوذ ناخودآگاه به هستیِ خودآگاه این حقیقت را افشا می&zwnj;سازد که سوژه یک ساختارِ نامتقن است و اصلا ثابت یا ماندگار نیست و کلیت ندارد. به گفته&zwnj;ی لاکان &laquo;ناخودآگاه بخشی از گفتمانِ واقعی است که در اختیارِ سوژه نیست تا بتواند پیوستگیِ گفتمانِ خودآگاه&zwnj;اش را ایجاد کند&raquo; (&laquo;کارکرد و حوزه&zwnj;ی گفتار و زبان در روان&zwnj;کاوی&raquo; ص ۴۹). تعرض [ناخودآگاه به خودآگاه] است که می&zwnj;تواند این امکان را برای خودآگاهیِ فرد فراهم کند که امر واقع همه&zwnj;جا هست اما از دسترسِ فرد خارج است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دین را با توجه به لاکان چه می&zwnj;توان دانست؟ از یک سو، همان&zwnj;گونه که از لاکان نقل کردیم و به &laquo;قانون پدر&raquo; اشاره کردیم، دین همانا تنظیم&zwnj;گر و ضمانت&zwnj;گر پدرسالارانه&zwnj;ی نظم نمادینی است که بر هستی خاستگاهی و پیشازبانی حاکم است و امر واقعی را دور نگه می&zwnj;دارد. گویا دورکیم، که دین را &laquo;وَهم ضروری&raquo; می&zwnj;داند، در همین مسیر حرکت می&zwnj;کند. از سوی دیگر اما ممکن است مطرح شود که آن&zwnj;چه تجربه&zwnj;ی دینی (یا تجربه&zwnj;ی امر مقدس یا امر عرفانی یا کاملا دیگری) نامیده می&zwnj;شود، در واقع تعرضِ امر واقعی با عاملیت ناخودآگاه باشد. این&zwnj;گونه پرداختن به پدیده&zwnj;ی تجربه&zwnj;ی دینی، یعنی از چشم&zwnj;انداز روان&zwnj;کاوی لاکانی به پدیده&zwnj;ی تجربه&zwnj;ی دینی نگاه&zwnj;کردن، آن (تجربه&zwnj;ی دینی) را مواجهه با دیگریتی می&zwnj;داند که همان&zwnj;قدر که درونی است بیرونی هم هست. پس چنین دیگریِ درونی غریبه&zwnj; (<span dir="LTR">unheimlich</span>) &nbsp;را نباید مواجهه با امر متعالی دانست؛ بل باید آن را پی&zwnj;آمدِ سرکوب دانست. اما با این حال، تجربه&zwnj;ی دینی نشانه&zwnj;ای از امر واقعی است که اساسا فراتر از هستی عقلانی ماست.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>برای مطالعه&zwnj;ی بیش&zwnj;تر</strong></p> <p dir="RTL">از لاکان</p> <p class="rteleft">*&ldquo;The Function and Field of Speech and Language in Psychoanalysis.&rdquo; In Ecrits: A Selection, translated by Alan Sheridan. London: Tavistock, 1977.</p> <p class="rteleft">*&ldquo;The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in Psychoanalytic Experience.&rdquo; In Ecrits: A Selection, translated by Alan Sheridan. London: Tavistock, 1977.</p> <p class="rteleft">&ldquo;The Signification of the Phallus.&rdquo; In Ecrits: A Selection, translated by Alan Sheridan. London: Tavistock, 1977.</p> <p class="rteleft">&ldquo;The Agency of the Letter in the Unconscious or Reason since Freud.&rdquo; In Ecrits: A Selection, translated by Alan Sheridan. London: Tavistock, 1977.</p> <p class="rteleft">Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. Translated by Alan Sheridan. New York: Norton, 1978.</p> <p dir="RTL">درباره&zwnj;ی لاکان</p> <p class="rteleft">Bible and Culture Collective. The Postmodern Bible. New Haven: Yale University Press, 1997.</p> <p class="rteleft">DiCenso, James J. The Other Freud: Religion, Culture, and Psychoanalysis. London and New York: Routledge, 1999.</p> <p class="rteleft">*Evans, Dylan. Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. New York and London: Routledge, 1996.</p> <p class="rteleft">Halpern, Richard. &ldquo;Creation: Lacan in Kansas.&rdquo; Journal for Cultural and Religious Theory 2 (2000): &lt;www.jcrt.org/archives/02.l/halpern.shtml&gt;.</p> <p class="rteleft">Raschke, Carl A. &ldquo;God and Lacanian Psychoanalysis: Toward a Reconsideration of the Discipline of Religious Studies.&rdquo; In Religion, Society, and Psychoanalysis: Readings in Contemporary Theory, edited by Donald Capps and Janet Liebman Jacobs. Boulder, Colo.: Westview Press, 1997.</p> <p class="rteleft">Roustang, Fran&ccedil;ois. Dire Mastery: Discipleship from Freud to Lacan. Translated by Ned Lukacher. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.</p> <p class="rteleft">Silverman, Kaja. The Subject of Semiotics. Oxford: Oxford University Press, 1983.</p> <p class="rteleft">Winquist, Charles. &ldquo;Lacan and Theology.&rdquo; In Post-Secular Philosophy: Between Philosophy and</p> <p class="rteleft">Theology, edited by Phillip Blond. London and New York: Routledge, 1998.</p> <p class="rteleft">Wyschogrod, Edith, David Crownfield, and Cark A.Raschke, Eds. Lacan and Theological Discourse Albany: State University of New York Press, 1989.</p> <p class="rteleft">Zizek, Slavoj. The Fragile Absolute Or, Why Is the Christian Legacy Worth Fighting for? London: Verso, 2000.</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>◄توضیح مترجم:</strong></p> <p dir="RTL">آنچه خواندید فصلی از کتاب &quot;نظریه برای پژوهش&zwnj;های دینی&quot; بود.</p> <p dir="RTL">این کتاب فصل به فصل به صورتی آزاد (آزاد با هدف فهم&zwnj;پذیری بیشتر) ترجمه شده و در سایت زمانه منتشر می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">فصل&zwnj;های این کتاب مستقل از هم هستند و در نتیجه لازم نیست برای مطالعه&zwnj;ی هر کدام از آنها فصل&zwnj;های پیشین را خوانده باشیم.</p> <p dir="RTL">مشخصات متن اصلی کتاب چنین است:</p> <p class="rteleft">William E. Deal &amp; Timothy K. Beal: Theory for religious studies, New York 2004</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>بخش&zwnj;های پیشین:</strong></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2011/12/07/8870">نظریه و اهمیت آن در دین&zwnj;پژوهی</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2011/12/21/9167">زیگموند فروید</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/01/04/9692">کارل مارکس</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/01/17/10152">فردریش نیچه</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/01/31/10656">فردینان دو سوسور</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/02/15/11083">لویی آلتوسر</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/03/01/11513">میخائیل باختین</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/03/14/11928">رلان بارت</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/04/01/12510">ژرژ باتای</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/04/10/13002">ژان بودریار</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/04/25/13564">والتر بنیامین</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/05/08/14126">پیر بوردیو</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/05/22/14684">جودیت باتلر</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/06/03/15195">هلن سیکسو</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/06/20/15964">ژیل دلوز و فلیکس گاتاری</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/07/17/17042">ژاک دریدا</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/08/01/17759">میشل فوکو</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/08/15/18371">هانس-گئورگ گادامر</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/08/29/18905">لوس ایریگاری</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/09/12/19521">ژولیا کریستوا</a></p>

ویلیام دیل و تیموتی بیل − ژاک لاکان (۱۹۰۱ - ۱۹۸۱) در پاریس و در خانواده‌ای با کیش کاتولیکِ رمی به دنیا آمد. مدرک پزشکی‌اش را از سوربن گرفت و بعد به‌عنوان روان‌کاو تعلیم دید. با روان‌کاوی غالب در اروپا رابطه‌ای شکرآب داشت و در ۱۹۵۳ از انجمن روان‌کاوی پاریس استعفا داد. در همین سال بود که سخنرانی مشهورش را در انجمن بین‌المللی روان‌کاوی رُم ایراد کرد: «کارکرد و حوزه‌ی گفتار و زبان» (لاکان به این سخنرانی با نام «گفتمان رُم» اشاره می‌کند). نیز در همین سال بود که لاکان سمینارهای هفتگی‌اش را آغاز کرد.

این سمینارها تا زمان مرگ‌اش به سال ۱۹۸۱ هم‌چنان ادامه یافت. سمینارهای لاکان در واقع اصلی‌ترین راه برای اشاعه‌ی آثارش بود. بیش‌تر مقالاتِ منتشرشده‌اش در اصل در این سمینارها ارائه شده‌اند. روشنفکران بسیاری مانند ژولیا کریستوا و لوس ایریگاری در این سمینارها شرکت می‌کردند. لاکان در سال ۱۹۶۳ «مدرسه‌ی فرویدی پاریس» را بنیاد کرد.

آثار لاکان عمدتا روی شکل‌گیری سوژه و نقش ناخودآگاه متمرکز می‌شوند و در پرتو ساختارگرایی (به‌ویژه زبان‌شناسی ساختارگرای سوسور و مردم‌شناسی ساختارگرای لوی-استروس) تفسیری دوباره و رادیکال از فروید و روان‌کاوی به دست دهند. لاکان مفاهیم «خویشتن» یا «خودِ خودآگاه» را آن‌جور که در میان هم‌عصران‌اش (مانند هاینتس هارتمن) شایع بود، خودپیرو و مقتدر و از نظر زیست‌شناختی تعین‌یافته نمی‌دید. بنابر نظریه لاکان خویشتن یا خودِ خودآگاه درون نظمِ نمادینِ پیشاموجود شکل گرفته و در داخل نظامی از معانی قرار داده شده که خود هیچ سهمی در آفریدن آن نظام ندارد. «خویشتن» که نه خودپیروست و نه مقتدر، زمانی تبدیل به سوژه یا اِگو (ego) یا «من» می‌شود که در نظم نمادینِ از-پیش-موجود قرار گیرد. افزون بر آن، ناخودآگاه حوزه‌ی تعین‌یافته‌ی زیست‌شناختی‌ای نیست که رانه‌های لیبیدویی را در خود داشته باشد، بل بعد از شکل‌گیری اگو، خود تازه شکل می‌گیرد. ناخودآگاه همانا تاثیراتِ جانبیِ قرارگرفتنِ اگو در نظم نمادین است. ناخودآگاه مازاد می‌شود؛ وقتی خویشتن دارد در نظم نمادین شکل می‌گیرد، بخشی از آن نمی‌تواند با سوژه جور شود [و بنابراین مازادِ خویشتن می‌شود]. پس ناخودآگاه این حقیقت را افشا می‌سازد که ما - سوژه‌ها - بیش‌تر از آن مقداری هستیم که خویشتنِ اجتماعی‌مان به ما اجازه می‌دهد. ناخودآگاه «خیلی-زیاد-بودن» ما را افشا می‌سازد، این حقیقت را افشا می‌سازد که ما خویشتن‌های تقسیم‌شده [و پاره‌پاره] هستیم. اِگو که نه خودپیرو است و نه عاملی مقتدر، صرفاً یک وهم است؛ خویشتنی است که نمادین برساخته‌شده، و وقتی ناخودآگاه فوران می‌کند و به درونِ زندگی خودآگاه وارد می‌شود، مازادها و قطعه‌ها و شکاف‌هایش افشا می‌شوند.

لاکان این برداشت از شکل‌گیری اِگو و ناخودآگاه را در تقابل با زبان‌شناسی ساختارگرای سوسور طرح می‌کند. از دید لاکان، تولدِ سوژگانی همانا دروازه‌ی ورود فرد به زبان است؛ لاکان زبان را نظامِ [حضور] هم‌زمانِ نشانه‌ها و رمزگان‌های اجتماعی‌ای می‌داند که معنا یا همان نظم نمادین را تولید می‌کنند. همین نظم نمادین است که موقعیت تو را تعیین می‌کند، تو را شکل می‌دهد، تو را «سوژه می‌سازد»، و بنابراین تو را قادر می‌سازد تا یک سوژه‌ی کنش‌گر شوی. پیش از لاکان، بیش‌ترِ روان‌کاوان باور داشتند که اِگو منزلِ ناخودآگاه است و رشدِ اِگو یک رشدِ زیست‌شناختی است. لاکان اما می‌گوید رشدِ اِگو رشدِ زبان‌شناختی و نمادی است. ورود به زبان، ورود به سوژگانی است. همان‌گونه که لاکان در سخنرانی «کارکرد و حوزه‌ی زبان» اعلام کرد، «انسان سخن می‌گوید چون نماد او را انسان ساخته» (ص ۶۵). لاکان در همان سخنرانی می‌گوید:

«نمادها در واقع پیش از آن‌که انسان وارد دنیا شود، زندگی او را در شبکه‌ای چنان کامل قرار می‌دهد که به انسان‌های دیگر وصل می‌شود، دیگرانی که قرار است او را «با گوشت و خون» به وجود آورند، شبکه‌ای چنان کامل که انسان‌های دیگر همراه با عنایات آسمانی (و اگر نه همراه با اقبال جن و پری)، تقدیر و سرنوشتِ فرد را به این دنیا می‌آورند؛ [شبکه‌ای] چنان کامل که انسان‌های دیگر به فرد واژه‌هایی می‌دهند که مومن یا مرتدش می‌سازند، قانون اعمالی که فرد از آن‌ها پیروی خواهد کرد تا به جایی برسد که هنوز نرسیده و  فراتر از مرگِ اوست، شبکه‌ای چنان کامل که فرد از طریقِ انسان‌های دیگر معنای هدف‌اش را در روز رستاخیز بازمی‌یابد، روزی که کلمه (Word) [خدا]، بودنِ او را یا می‌بخشد یا محکوم می‌کند...» (ص ۶۸).

سوژه از وضعیتِ نافردیت و پیشازبانیِ بودن نه به واقعیتِ بی‌واسطه، که به دنیایی از نمادها وارد می‌شود که از نظر فرهنگی برساخته شده است، دنیایی که همان نظم نمادین است، دنیایی که به‌قول اسلاو ژیژک «بدنِ زنده را هم‌چون یک انگل به استعمار می‌کشد» (مطلق شکننده، ص ۹۱). گرچه وجودِ انسانِ خودآگاه از طریق زبان و از نظر فرهنگی برساخته می‌شود، سوژه اما نمی‌تواند آن را آن‌طور که هست بشناسد، بل آن را خودِ واقعیت تجربه (یا حتی تخیل) می‌کند.

لاکان از اصطلاح «امر واقعی» استفاده می‌کند تا به چیزی که واقعا «آن‌جا»ست اشاره کند، «آن‌جا»یی که جدا از نظم نمادین و بیرون از نظم‌دهیِ این نظمِ نمادین به چیزهاست. سوژه‌ی انسانی، که برساخته‌ی نظمِ نمادین است، شدیدا با امر واقعی بیگانه است،  به‌گونه‌ای که امر واقعی دست‌نیافتنی است.

از دید لاکان، مرحله‌ی مهم در رشد (اِگو) آن است که سوژه وارد مرحله امر خیالی (Imaginary) می‌شود؛ این مرحله ارتباط تنگاتنگی با مرحله‌ی آینه‌ای دارد (برای آشنایی با این دو مرحله بنگرید به «مرحله‌ی آینه‌ای به‌عنوان شکل‌دهنده‌ی کارکرد "من" همان‌گونه که در تجربه‌های روانکاوی معلوم شده»، نخستین‌بار منتشرشده در سال ۱۹۴۹). امر خیالی مقدم بر ورودِ کودک به نظم نمادین است و هم‌چنان تا پایان عمر [با فرد] هست و همراه با نظم نمادین کار می‌کند. امر خیالی همانا نظمی است که کودک به کمک آن از خود به‌عنوان «من» (سوژه، سوژه‌ای در میان سوژه‌های دیگر) آگاه می‌شود. امر خیالی، ماتریس [و زادگاه] عمومیِ خود و دیگری است.

لاکان مرحله‌ی آینه‌ای را ابزار مهمی می‌داند که کودک به‌وسیله‌ی آن امر خیالی را راه‌اندازی می‌کند. مرحله‌ی آینه‌ای در سنین شش تا هجده ماهگی روی می‌دهد؛ یعنی وقتی که کودک نخستین‌بار خودش را (مانند دیگر خودها) به‌عنوان خودِ جامع و کامل در آینه می‌بیند. در این هنگام، کودک نه می‌تواند سخن بگوید و نه راه برود، خودش را یک «من» می‌شناسد. اما این شناخت در واقع یک بدشناخت (یا شناختِ اشتباه) است؛ زیرا شناختِ خود به‌عنوان دیگری است، ابژه‌انگاری (objectification) خود (کودک) در تصویری است که چشم‌انداز و موقعیت‌اش بیرون از خود (کودک) است. از این نگر، مرحله‌ی آینه‌ای که راه‌اندازِ امر خیالی است، شاید «یکی از بحران‌های بیگانه‌شدن باشد که سوژه‌ی لاکانی حولِ آن سازمان می‌یابد؛ چون فرد خودش را از طریق تصویری بیرونی می‌شناسد و [این شناخت] از طریق خودبیگانه‌سازی تعیین می‌شود» (سیورمن، ص ۱۵۸).

طبق روایت لاکان از رشدِ کودک، ورودِ کودک به‌عنوان سوژه به زبان، هم‌زمان است با جداییِ وی از مادر. پس مادر نخستین تجربه‌ی فقدانِ (غیاب) کودک است که شرایطِ میل را می‌سازد. لحظه‌ای که کودک وارد نظم نمادین می‌شود و اتحادش با مادر را از دست می‌دهد، پدر وارد روابط مادر/کودک می‌شود. همین‌که کودک تبدیل به سوژه‌ای درون نظم نمادین می‌شود، پدر با آن نظم همسان می‌شود؛ نظمی که سوژگانی را برمی‌سازد و بر سوژگانی حاکم است. به این دلیل است که لاکان گاهی نظم نمادین را به «نام پدر» (le Nom-du-Père) می‌خواند که در زبان فرانسوی با «نه‌ی پدر» (le Non-du-Père) هم‌آوا است. این نظمی است که دلالت بر اقتدار و ممنوعیتِ خداوار دارد. پس کودک در هر دو معنی سوژه (subjected) می‌شود: تسلیمِ قانونِ نظم نمادین می‌شود (قانونی که با قانون پدرشاهی یا نه‌ی پدر یکی است) و به‌عنوان سوژه‌ای کنش‌گر در جهان برساخته می‌شود.

این‌جاست که فالوس وارد میدان می‌شود و سخن می‌گوید. به گفته‌ی لاکان و نیز فروید، یکی از نخستین تجربه‌های دوران کودکی در تفاوت جنسی آن است که مادر کیر ندارد. اما مهم‌تر از دید لاکان، فحوای نمادین کیر است که لاکان با استفاده از اصطلاح «فالوس» (phallus) پیوسته بر آن تاکید می‌کند. آن‌چه در این نظم نمادین مهم است، نه بخشی از بدن، که دلالت‌های آن است. اول: فالوس دلالت بر تفاوت جنسی دارد. دوم: مادام‌که پدر (که با نظم نمادین یکی است) کیر دارد و مادر (که با وضعیت پیشازبانیِ خوشی – ژوییسانس − قبل از ورود به نظم نمادین یکی است) کیر ندارد. فالوس در نظم نمادین دلالت بر فقدان/غیاب دارد.

از دید لاکان، فالوس در نظم نمادین هم دلالت بر فقدان زن دارد و هم فقدان مرد، هم بر وابستگی و آسیب‌پذیریِ ذهنی زن دلالت دارد و هم بر وابستگی و آسیب‌پذیری ذهنی مرد. پدر ممکن است به‌واسطه‌ی کودک با امر نمادین یکی شود، اما خود پدر هم زمانی کودک بوده و تسلیم همین قانون شده و همیشه در رابطه‌ی با آن قانون، ناکافی و ناکامل بوده و هرگز کاملا آن را به تصرف درنیاورده. هیچ‌کسی فالوس را به تصرف درنمی‌آورد. همه «اخته» هستند. انجیل‌شناس فمینیست، دبورا کراس این مفهوم را چنین می‌گوید: «اخته‌بودن همانا کارفرمایی است که از اصل فرصت‌های برابر پیروی می‌کند»

لاکان و دین

برخی دین‌پژوهان و جنسیت‌پژوهان، دیدگاه لاکان را از این نظر مفید می‌بینند که تاکید دارد که در نظم نمادین و مردمحور و زیرساخت‌های پدرسالارانه‌ی تفاوت جنسی، هیچ‌چیزی ذاتی نیست. از دید لاکان، در تفاوت جنسی هیچ‌چیزی ذاتی یا «طبیعی» نیست. زن، مرد، زنانگی، مردانگی، همگی ساختارهای نمادینی هستند که نظام سرکوبگرِ معنا (که به لباسِ امر واقعی درآمده) آن‌ها را مستبدانه شکل داده است.

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، ناخودآگاه در همان لحظه‌ای شکل می‌گیرد که سوژه/اِگو شکل می‌گیرد. ناخودآگاه همانا پی‌آمدِ سرکوبی است که در طولِ تسلیم‌شدن (و انقیاد) روی داده. با شکل‌گیری اِگو، هرچه با نظم نمادین جور نیست (و مازاد است) سرکوب می‌شود. ناخودآگاه «فصل سانسورشده»ی تاریخ زندگیِ روان است. ناخودآگاه یک دیگریتِ درون است (یا به گفته‌ی فروید، «غریبه»ای است که در خانه‌ی خویشتن (selfhood) می‌ماند و مستور است). ناخودآگاه خودش را در و از طریق زبان آشکار می‌سازد؛ اغلب به شکل انقطاع (اشتباه‌گفتن‌ها، لغزش‌های زبانی، فراموش‌کردن نام‌ها) آشکار می‌شود. و وقتی آشکار می‌شود، سوراخ‌هایی در سوژه و جهان‌اش ایجاد می‌کند، تا ماهیتِ وَهمیِ خود را افشا کند. به سخن دیگر، تعرض و نفوذ ناخودآگاه به هستیِ خودآگاه این حقیقت را افشا می‌سازد که سوژه یک ساختارِ نامتقن است و اصلا ثابت یا ماندگار نیست و کلیت ندارد. به گفته‌ی لاکان «ناخودآگاه بخشی از گفتمانِ واقعی است که در اختیارِ سوژه نیست تا بتواند پیوستگیِ گفتمانِ خودآگاه‌اش را ایجاد کند» («کارکرد و حوزه‌ی گفتار و زبان در روان‌کاوی» ص ۴۹). تعرض [ناخودآگاه به خودآگاه] است که می‌تواند این امکان را برای خودآگاهیِ فرد فراهم کند که امر واقع همه‌جا هست اما از دسترسِ فرد خارج است.

دین را با توجه به لاکان چه می‌توان دانست؟ از یک سو، همان‌گونه که از لاکان نقل کردیم و به «قانون پدر» اشاره کردیم، دین همانا تنظیم‌گر و ضمانت‌گر پدرسالارانه‌ی نظم نمادینی است که بر هستی خاستگاهی و پیشازبانی حاکم است و امر واقعی را دور نگه می‌دارد. گویا دورکیم، که دین را «وَهم ضروری» می‌داند، در همین مسیر حرکت می‌کند. از سوی دیگر اما ممکن است مطرح شود که آن‌چه تجربه‌ی دینی (یا تجربه‌ی امر مقدس یا امر عرفانی یا کاملا دیگری) نامیده می‌شود، در واقع تعرضِ امر واقعی با عاملیت ناخودآگاه باشد. این‌گونه پرداختن به پدیده‌ی تجربه‌ی دینی، یعنی از چشم‌انداز روان‌کاوی لاکانی به پدیده‌ی تجربه‌ی دینی نگاه‌کردن، آن (تجربه‌ی دینی) را مواجهه با دیگریتی می‌داند که همان‌قدر که درونی است بیرونی هم هست. پس چنین دیگریِ درونی غریبه‌ (unheimlich)  را نباید مواجهه با امر متعالی دانست؛ بل باید آن را پی‌آمدِ سرکوب دانست. اما با این حال، تجربه‌ی دینی نشانه‌ای از امر واقعی است که اساسا فراتر از هستی عقلانی ماست.

برای مطالعه‌ی بیش‌تر

از لاکان

*“The Function and Field of Speech and Language in Psychoanalysis.” In Ecrits: A Selection, translated by Alan Sheridan. London: Tavistock, 1977.

*“The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in Psychoanalytic Experience.” In Ecrits: A Selection, translated by Alan Sheridan. London: Tavistock, 1977.

“The Signification of the Phallus.” In Ecrits: A Selection, translated by Alan Sheridan. London: Tavistock, 1977.

“The Agency of the Letter in the Unconscious or Reason since Freud.” In Ecrits: A Selection, translated by Alan Sheridan. London: Tavistock, 1977.

Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. Translated by Alan Sheridan. New York: Norton, 1978.

درباره‌ی لاکان

Bible and Culture Collective. The Postmodern Bible. New Haven: Yale University Press, 1997.

DiCenso, James J. The Other Freud: Religion, Culture, and Psychoanalysis. London and New York: Routledge, 1999.

*Evans, Dylan. Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. New York and London: Routledge, 1996.

Halpern, Richard. “Creation: Lacan in Kansas.” Journal for Cultural and Religious Theory 2 (2000): <www.jcrt.org/archives/02.l/halpern.shtml>.

Raschke, Carl A. “God and Lacanian Psychoanalysis: Toward a Reconsideration of the Discipline of Religious Studies.” In Religion, Society, and Psychoanalysis: Readings in Contemporary Theory, edited by Donald Capps and Janet Liebman Jacobs. Boulder, Colo.: Westview Press, 1997.

Roustang, François. Dire Mastery: Discipleship from Freud to Lacan. Translated by Ned Lukacher. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.

Silverman, Kaja. The Subject of Semiotics. Oxford: Oxford University Press, 1983.

Winquist, Charles. “Lacan and Theology.” In Post-Secular Philosophy: Between Philosophy and

Theology, edited by Phillip Blond. London and New York: Routledge, 1998.

Wyschogrod, Edith, David Crownfield, and Cark A.Raschke, Eds. Lacan and Theological Discourse Albany: State University of New York Press, 1989.

Zizek, Slavoj. The Fragile Absolute Or, Why Is the Christian Legacy Worth Fighting for? London: Verso, 2000.

◄توضیح مترجم:

آنچه خواندید فصلی از کتاب "نظریه برای پژوهش‌های دینی" بود.

این کتاب فصل به فصل به صورتی آزاد (آزاد با هدف فهم‌پذیری بیشتر) ترجمه شده و در سایت زمانه منتشر می‌شود.

فصل‌های این کتاب مستقل از هم هستند و در نتیجه لازم نیست برای مطالعه‌ی هر کدام از آنها فصل‌های پیشین را خوانده باشیم.

مشخصات متن اصلی کتاب چنین است:

William E. Deal & Timothy K. Beal: Theory for religious studies, New York 2004

بخش‌های پیشین:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • سعید آقا

    با سلام و تشکر. این جمله "اخته‌بودن همانا کارفرمایی است که از اصل فرصت‌های برابر پیروی می‌کند" به نظرم اشتباه ترجمه شده است. اگر ممکن است لطفا اصل انگلیسی جمله را ارائه کنید.