ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

ادوارد سعید

<p dir="RTL">ویلیام دیل و تیموتی بیل &minus; ادوارد سعید (۱۹۳۵ - ۲۰۰۳) منتقد ادبی پسااستعماری و استاد ادبیات انگلیسی و تطبیقی در دانشگاه کلمبیا بود. وی به سال ۱۹۳۵ در اورشلیم به دنیا آمد. خانواده&zwnj;اش در ۱۹۴۸ به مصر پناهنده شدند و ادوارد سعید در مصر وارد مدارس انگلیسی شد. وی در دوران جوانی و پیش از آن&zwnj;که به ایالات متحده مهاجرت کند، چند مدتی در لبنان و اردن ماند.</p> <!--break--> <p dir="RTL">ادوارد سعید مدرک کارشناسی&zwnj;اش را در ۱۹۵۷ از دانشگاه پرینستون گرفت و دکترای ادبیات&zwnj;اش را در ۱۹۶۴ از دانشگاه هاروارد. تا پایان عمر، استاد ادبیات انگلیسی و تطبیقی دانشگاه کلمبیا ماند و پس از مبارزه&zwnj;ی طولانی با سرطان خون به سال ۲۰۰۳ درگذشت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آثار سعید هم روشنفکرانه است و هم سیاسی. وی از یک سو به&zwnj;خاطر کارش در زمینه نقد ادبی و نظریه&zwnj;ی پسااستعماری (که عمدتا از دیدگاه&zwnj;های نظری و روش&zwnj;شناسی میشل فوکو گرفته شده) شناخته&zwnj;شده است، و از سوی دیگر مدافع استقلال فلسطین و حقوق بشر بوده و از نظر سیاسی فعال. سعید ناقد سیاست&zwnj;های خارجی ایالات متحده (به&zwnj;ویژه در امور خاورمیانه) بوده و در مورد فساد سیاسی فلسطینی&zwnj;ها نیز سخن گفته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>شرق&zwnj;شناسی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اساس برنامه روشنفکری و سیاسی ادوارد سعید پرداخت به این موضوع بود که اروپایی&zwnj;ها و اهالی سفیدپوست امریکای شمالی&zwnj;از چه رو نمی&zwnj;توانند تفاوت&zwnj;های بین فرهنگ غربی و فرهنگ&zwnj;های غیر-غربی را بفهمند یا حتی سعی نمی&zwnj;کنند که بفهمند. مطالعات وی درباره&zwnj;ی شرق&zwnj;شناسی (<span dir="LTR">Orientalism</span>) (در کتابی به همین نام) موکدا به این موضوع غامض می&zwnj;پردازد. این اثر تأثیر عمیق و پردامنه&zwnj;ای بر دین&zwnj;پژوهی داشته و دارد، به&zwnj;ویژه بر دین&zwnj;پژوهانی که با دین&zwnj;های غیر-غربی سر و کار دارند یا آن&zwnj;هایی که دیدگاه&zwnj;های غرب درباره&zwnj;ی ادیان غیر-غربی را می&zwnj;پژوهند. برای نمونه، تاریخ فعالیت&zwnj;های تبلیغی مسیحی جای مهمی در بررسی&zwnj;های انتقادی سعید دارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بخشی از نقد پسااستعماری (<span dir="LTR">postcolonial criticism</span>) سعید به مسئله&zwnj;ی گفتمان و بازنمایی در رابطه با تاریخ استعماری غربی می&zwnj;پردازد. سعید می&zwnj;پرسد: فرهنگ&zwnj;های استعمارشده چه&zwnj;طور بازنمایی می&zwnj;شوند؟ قدرت این بازنمایی&zwnj;ها در شکل&zwnj;دهی و کنترل&zwnj;کردن فرهنگ&zwnj;های دیگر چه&zwnj;قدر است؟ و گفتمان استعماری چیست، همان گفتمانی که در آن مواضعِ سوژگانی استعمارگر/استمعارشده برساخته می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سعید، متأثر از فوکو، گفتمان (سازه گفتمانی، چه نوشتاری و چه گفتاری) را نظام&zwnj;ها و کُدهای کاربستی زبانی می&zwnj;داند که دانش و عملِ مربوط به حوزه&zwnj;ی مفهومی خاصی را تولید می&zwnj;کنند؛ این گفتمان&zwnj;ها هستند که مشخص می&zwnj;کنند دانشِ ما چه محدوده&zwnj;ای دارد یا در رابطه با بدنه&zwnj;ی دانش چگونه می&zwnj;توانیم عمل کنیم. یعنی برای نمونه گفتمان پزشکی در زمینه&zwnj;ی ماهیت پایگانی رابطه&zwnj;ی پزشک/بیمار، شناسایی و مقوله&zwnj;بندی بیماری&zwnj;ها، و تمایزات بین بیماری&zwnj;های جسمی و ذهنیْ دانش تولید می&zwnj;کند. از طریق گفتمان&zwnj;های متفاوت است که ما درباره&zwnj;ی جهان دانش کسب می&zwnj;کنیم و جهان را مقوله&zwnj;بندی می&zwnj;کنیم. از دید فوکو، فرآیند گفتمانی، پیامدهای مهمی دارد. در هر مجموعه&zwnj;ی فرهنگی&zwnj;ای، گروه&zwnj;های غالب و مسلطی وجود دارند که دانشِ گفتمانیِ مشخصی را بر گروه&zwnj;های دیگر تحمیل می&zwnj;کنند و بدین&zwnj;گونه مشخص می&zwnj;کنند که این گروه&zwnj;های مغلوب و مطیع چه بگویند و چه نگویند یا چه کاری را باید انجام دهند و چه کاری را نه. نهایتا در این فرآیند گفتمانی، هر دو گروه مسلط و مطیع تبدیل به سوژه&zwnj;های این دانش می&zwnj;شوند و در محدوده&zwnj;ای زندگی می&zwnj;کنند که این دانش گفتمانی برساخته است. این دانشْ وضعیت یا ظاهرِ واقعیتی مستقل به خود می&zwnj;گیرد، و خاستگاه&zwnj;های ساختار اجتماعی&zwnj;اش فراموش می&zwnj;شوند. دانش گفتمانی هم&zwnj;چنین با قدرت گره&zwnj;ای کور خورده است. کسانی که کنترلِ گفتمانِ خاصی را در دست دارند همانا کنترل دانش را در دست دارند و بنابراین بر انسان&zwnj;های دیگر نیز کنترل دارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مفهومِ گفتمان (به&zwnj;عنوان شکلی از دانش که قدرت را اجرا می&zwnj;کند) در شرحی که سعید از ماهیتِ شرق&zwnj;شناسی می&zwnj;دهد اهمیت ویژه&zwnj;ای دارد؛ شرق&zwnj;شناسی همانا گفتمانِ غربی درباره&zwnj;ی شرق است که رابطه&zwnj;ی ستمگر/ستم&zwnj;دیده را تولید می&zwnj;کند (در این&zwnj;جا استعمارگر همان ستمگر و استعمارشده همان ستم&zwnj;دیده است) (نک به &laquo;شرق&zwnj;شناسی و فرهنگ و امپریالیسم&raquo;). سعید تمرکزش را روی این می&zwnj;گذارد که شکل&zwnj;گیری گفتمانی درباره&zwnj;ی &laquo;شرق&raquo; چگونه قدرت را بر دیگران اعمال می&zwnj;کند و آن&zwnj;ها را در کنترل خویش قرار می&zwnj;دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از دید سعید، مفهوم شرق&zwnj;شناسی سه جنبه دارد: گفتمانی، دانشگاهی، و خیالی. این سه جنبه با هم ارتباط دارند و در ارتباط با هم باید فهمیده شوند.</p> <p dir="RTL">جنبه&zwnj;ی گفتمانی به این ایده مربوط می&zwnj;شود که &laquo;شرق&zwnj;شناسی را می&zwnj;توان به&zwnj;عنوان نهادی متحد برای مواجهه با شرق فهمید و واکاوی کرد؛ نهادی که با اظهارنظر کردن درباره&zwnj;ی شرق، با ساختنِ دیدگاه&zwnj;های مشروعیت&zwnj;بخش درباره&zwnj;ی شرق، با توصیف&zwnj;کردن شرق، با تدریس&zwnj;کردن شرق، با مستقرشدن در شرق، با حکومت&zwnj;راندن در شرق، به شرق می&zwnj;پردازد. کوتاه بگوییم؛ شرق&zwnj;شناسی همانا شیوه&zwnj;ی غربی برای تسلط&zwnj;یافتن و بازساختاردهی و اقتداریابی بر شرق است&raquo; (&laquo;شرق&zwnj;شناسی، ص. ۳&raquo;).</p> <p dir="RTL">جنبه&zwnj;ی دانشگاهیِ شرق&zwnj;شناسی به این ایده اشاره دارد که &laquo;هرکسی که درباره&zwnj;ی شرق تدریس می&zwnj;کند و می&zwnj;نویسد و پژوهش می&zwnj;کند شرق&zwnj;شناس است و کاری که انجام می&zwnj;دهد شرق&zwnj;شناسی است، خواه مردم&zwnj;شناس باشد یا جامعه&zwnj;شناس، خواه تاریخ&zwnj;دان باشد یا واژه&zwnj;شناس&raquo; (&laquo;شرق&zwnj;شناسی، ص. ۲&raquo;).</p> <p dir="RTL">دست&zwnj;آخر، جنبه&zwnj;ی خیالی به این ایده ارجاع دارد که &laquo;شرق&zwnj;شناسی یک شیوه&zwnj;ی اندیشه است که مبتنی بر تمایز هستی&zwnj;شناختی و معرفت&zwnj;شناختی بین &laquo;شرق&raquo; و (بیش&zwnj;تر مواقع) &laquo;غرب&raquo; (<span dir="LTR">Occident</span>)&raquo; (&laquo;شرق&zwnj;شناسی، ص. ۲&raquo;). سعید به این فضایی که از نظر فرهنگی برساخته&zwnj; شده است &laquo;جغرافیای خیالی&raquo; می&zwnj;گوید (&laquo;شرق&zwnj;شناسی، ص. ۵۴&raquo;).</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">کتاب شرق&zwnj;شناسی (۱۹۷۸) که مطالعه&zwnj;ی نوآورانه&zwnj;ای به شمار می&zwnj;رود، نمونه&zwnj;ی اولیه&zwnj;ی نقد پسااستعماری است؛ این کتاب تاریخ روشنفکرانه&zwnj;ی بازنمایی&zwnj;هایی است که اروپایی&zwnj;ها (به&zwnj;ویژه انگلستان و فرانسه) از خاورمیانه&zwnj;ی عرب داشته&zwnj;اند. به&zwnj;راستی هم نمی&zwnj;توان مطالعه&zwnj;ی شرق&zwnj;شناسیِ سعید را فهمید مگر آن را درون مفهومِ کلان&zwnj;تر پسااستعمارگرایی و نظریه&zwnj;ی پسااستعماری (که مفهومِ پسااستعماری را بررسی می&zwnj;کند) قرار داد. نظریه و نقد پسااستعماری که در دهه&zwnj;ی ۱۹۹۰ برجسته شد، رابطه&zwnj;ی بین فرهنگ و قدرتِ استعماری را می&zwnj;کاود و محصولات فرهنگیِ جوامعی را که زمانی تحت استعمار بودند بررسی می&zwnj;کند. برای نمونه، ادبیات هندی و افریقاییِ پسااستعماری به مسایلی مانند تاثیراتِ درازمدتِ استعمار بر هویت و ملیت و ماهیتِ مقاومت در برابر قدرتِ استعماری می&zwnj;پردازد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">یکی از اهدافِ نظریه&zwnj;ی پسااستعماری آن است که ادعاهای جهان&zwnj;شمول و بشردوستانه&zwnj;ای را به پرسش بگیرد که می&zwnj;گویند محصولات فرهنگی می&zwnj;توانند دربردارنده&zwnj;ی ایده&zwnj;ها و ارزش&zwnj;های فرهنگی فرازمانی و متعالی باشند. وقتی ملت&zwnj;های استعمارگر ادعاهای جهان&zwnj;شمول برمی&zwnj;سازند (یعنی بر اساس استانداردهای جهان&zwnj;شمول دست به قضاوت می&zwnj;زنند)، فرهنگِ استعمارشده نیز به&zwnj;ناچار به&zwnj;عنوان فرهنگی تجربی و مشروط دیده می&zwnj;شود. این فرهنگ&zwnj;های دیگر [غیر-غربی] به&zwnj;نوعی &laquo;کم&zwnj;تر از&raquo; قدرتِ استعماری هستند. ادبیات انگلیسی ویکتوریایی ادعا می&zwnj;کند که شرایط جهان&zwnj;شمولِ انسان را بازتاب می&zwnj;کند. با چنین نگاهی، فرهنگِ هندی&zwnj;ها &ndash; آگاهانه یا ناآگاهانه &ndash; این&zwnj;گونه دیده می&zwnj;شوند که حقیقت یا واقعیت را بد بازتاب می&zwnj;دهد، حقیقت یا واقعیتی که کشف&zwnj;شدنی است و کسانی هستند که توانایی کشف آن را دارند. نظریه&zwnj;ی پسااستعماری این جهان&zwnj;شمول&zwnj;گرایی را رد می&zwnj;کند و در عوض می&zwnj;خواهد به کنش&zwnj;ها و ایده&zwnj;ها و ارزش&zwnj;های محلی امکان حرف&zwnj;زدن بدهد. اروپامرکزبینی که اروپا را در مرکز قرار می&zwnj;دهد و فرهنگ&zwnj;های غیر-اروپایی را به حاشیه می&zwnj;راند، قدرتِ هژمونیکی است که باید در برابرش ایستادگی کرد. یکی از تاثیراتِ جانبی و منفی استعمارگرایی آن است که مردمی که در فرهنگِ پسااستعماری زندگی می&zwnj;کنند مجبورند راهبردهایی ایجاد کنند تا گذشته&zwnj;ی فرهنگی خویش را از نو اظهار کنند و ارزش آن را ارج نهند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پس ماهیت گفتمان استعماری و شیوه&zwnj;اش جهت اداره&zwnj;ی قدرت و کنترل بر گروه استعمارشده، قلبِ برنهاده&zwnj;ی کتاب &laquo;شرق&zwnj;شناسی&raquo; است. این کتاب نشان می&zwnj;دهد که استعمارگران غربی چگونه استعمارشده را به&zwnj;عنوان &laquo;دیگری&raquo; برساختند. نحوه&zwnj;ی بازنمایی گروه استعمارشده توسط استعمارگران نیز پایگان اجتماعی می&zwnj;سازد و قدرتِ هژمونیکِ استعمارگر بر استعمارشده را ایجاد می&zwnj;کند. واکاوی سعید توجه&zwnj;ی ویژه&zwnj;ای به خاورمیانه به&zwnj;مثابه&zwnj;ی &laquo;شرق&raquo; (<span dir="LTR">Orient</span>) دارد، اما برنهاده&zwnj;ی وی می&zwnj;تواند به زمینه&zwnj;های فرهنگی دیگری که درشان استعمار رخ داده و رخ می&zwnj;دهد نیز منطبق شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سعید، جهان&zwnj;شمول&zwnj;گراییِ اروپامحورانه را به این خاطر نقد می&zwnj;کند که تقابلی ایجاد کرده به شکل برتری فرهنگ&zwnj;های غرب و در برابر آن کهتری فرهنگ&zwnj;های استعمارشده و غیر-غربی. سعید این نوع نگاه را جنبه&zwnj;ی اصلی &laquo;شرق&zwnj;شناسی&raquo; می&zwnj;داند. این نگاه، خاورمیانه (و هم&zwnj;چنین افریقا و آسیای جنوبی و جنوب&zwnj;شرقی، و آسیای دور) را &laquo;شرق&raquo; می&zwnj;داند، یک &laquo;دیگری&raquo; می&zwnj;داند که کهتر از فرهنگ غربی است. سعید می&zwnj;گوید یکی از تاثیرات آسیب&zwnj;زننده&zwnj;ی گفتمان شرق&zwnj;شناسانه آن است که با جامعه&zwnj;ی استعمارشده چنان برخورد می&zwnj;شود که گویی همه&zwnj;ی مردم آن جامعه شبیه هم هستند. بنابراین، &laquo;شرقی&zwnj;ها&raquo; نه افرادی با اراده&zwnj;ی آزاد و خودپیرو، که مردمی یک&zwnj;جور و بی&zwnj;هویت دانسته می&zwnj;شوند که بر اساس اشتراک ارزش&zwnj;ها و عواطف و خصیصه&zwnj;های شخصیتی شناخته شده&zwnj;اند. در نتیجه، ذاتِ شرقی&zwnj;ها به چند ویژگیِ کلیشه&zwnj;ای - و اغلب منفی &ndash; فروکاسته می&zwnj;شود و گویی فاقد شخصیت&zwnj;های فردی هستند. گرایش شدید نژادپرستانه&zwnj;ای در این نگاه کار می&zwnj;کند. سعید گزارش&zwnj;های فراوانی از سرکرده&zwnj;های استعماری و مسافرانی می&zwnj;آورد که عرب&zwnj;ها در آن گزارش&zwnj;ها به شیوه&zwnj;ی غیرانسانی بازنمایی شده&zwnj;اند. سعید بعد از این&zwnj;که نمونه&zwnj;ای از این گزارش&zwnj;ها را می&zwnj;آورد، می&zwnj;نویسد: &laquo;در چنین اظهاراتی، ما بی&zwnj;درنگ متوجه می&zwnj;شویم که &laquo;عرب&raquo; یا &laquo;عرب&zwnj;ها&raquo; ویژگی جدابودگی و مشخص&zwnj;بودگی و یک&zwnj;پارچگی جمعی&zwnj;ای دارند که هر گونه رد و نشانی از افراد عرب را از بین می&zwnj;برد، افرادی که هر کدام&zwnj;شان تاریخِ زندگی روایت&zwnj;شدنی&zwnj;ای دارند&raquo; (&laquo;شرق&zwnj;شناسی، ص. ۲۲۹&raquo;).</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سعید می&zwnj;گوید، گفتمان شرق&zwnj;شناختی &laquo;نظم سیستماتیک و کلانی&raquo; را ممکن می&zwnj;سازد &laquo;که فرهنگ اروپایی می&zwnj;تواند به&zwnj;وسیله&zwnj;ی آن نظم، شرق را در دوره&zwnj;ی پسا-روشنگری از نظر سیاسی و جامعه&zwnj;شناختی و نظامی و ایدئولوژیک و علمی و خیالی، مدیریت (و حتی تولید) کند.&raquo; (&laquo;شرق&zwnj;شناسی&raquo;، ص. ۳). سعید علاقه&zwnj;ی چندانی ندارد که این ایده را رد کند که گفتمان شرق&zwnj;شناسی از برخی نظرهای ذاتی و متعالی &laquo;حقیقی&raquo; است؛ سعید می&zwnj;خواهد بنیادی را بفهمد که گفتمان استعماری بر مبنای آنْ روی ابژه&zwnj;های دانش&zwnj;اش عمل می&zwnj;کند. سعید می&zwnj;گوید: &laquo;شرق تقریبا یک ابداع اروپایی بود، و از دوران باستانْ محلی برای عشق و موجودات عجیب&zwnj;غریب، خاطرات و چشم&zwnj;اندازهای فراموش&zwnj;ناشدنی، و تجربیات عالی بوده است&raquo; (&laquo;شرق&zwnj;شناسی&raquo;، ص. ۱). از دید سعید، مسئله این نیست که این بازنماییِ اروپایی حقیقت دارد یا نه، بل تاثیراتِ این بازنمایی در جهانْ مسئله است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگر گفتمانِ استعماریْ سوژه&zwnj;ی استعمارشده را سرکوب کرد، بر کسانی نیز تاثیر گذاشت که این زبان را پیش از این به کار گرفتند. از دید سعید، شرق&zwnj;شناسیْ رابطه&zwnj;ی بین &laquo;اروپا&raquo; و &laquo;شرق&raquo; را ترسیم می&zwnj;کند. برای نمونه، مفهوم &laquo;شرق کمک کرده است تا اروپا (یا غرب) خودش را به&zwnj;عنوان انگاره و ایده و شخصیت و تجربه&zwnj;ی مقابل تعریف کند&raquo; (&laquo;شرق&zwnj;شناسی، صص. ۱ و ۲&raquo;). بنابراین، هویت اروپایی بر حسبِ ارتباط&zwnj;داشتن یا نداشتن&zwnj;اش با برساخته&zwnj;ی &laquo;شرق&raquo; تعریف می&zwnj;شود (گرچه ارتباط&zwnj;نداشتنْ مطلوب&zwnj;تر است). مفهومِ شرق هم&zwnj;چنین برای اروپا آگاهی از خود ایجاد می&zwnj;کند، اگر مراد از &laquo;اروپا&raquo; همان باشنده&zwnj;ی همگنی باشد که یک مجموعه مشخصه&zwnj;های ذاتی &laquo;اروپایی&raquo; دارد، پس اروپا نیز همان&zwnj;قدر افسانه&zwnj;ای و ساختگی است که شرق.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سعید در کتاب بعدی&zwnj;اش &laquo;فرهنگ و امپریالیسم&raquo; تمایزی بین امپریالیسم و استعمارگرایی قایل می&zwnj;شود. از دید سعید، &laquo;&laquo;امپریالیسم&raquo; همانا کنش و نظریه و نگرشِ یک مرکزِ حاکم بر یک منطقه&zwnj;ی جدا است؛ &laquo;استعمارگرایی&raquo; تقریبا همیشه پیامد امپریالیسم است و به معنای استقراردادن اقامت [استعمارگر] در آن منطقه&zwnj;ی جدا است&raquo; (&laquo;فرهنگ و امپریالیسم&raquo;، ص. ۹). امپریالیسم درون گفتمان استعماری گنجانده شده و به&zwnj;عنوان ابزار مهمی برای تولید سوژه&zwnj;های استعمارشده به کار می&zwnj;رود. سعید می&zwnj;گوید هر گفتمانی که درباره&zwnj;ی فرهنگ استعمارشده اظهار نظر کند، نمی&zwnj;تواند بی&zwnj;طرف باشد یا بیرون از ملاحظات امپریالیسم قرار گیرد، زیرا گفتمان&zwnj;هایی این&zwnj;چنینی بدین وابسته هستند که تصویرِ دیگری چه&zwnj;گونه برساخته می&zwnj;شود. فقط کافی است ادبیات و تاریخ و دیگر محصولات فرهنگی ملت استعمارگر را کاوید تا فهمید گروهِ استعمارشده مساوی با &laquo;دیگری&raquo; گرفته شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>سعید و دین&zwnj;پژوهی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">تاریخ استعمارگرایی و شرق&zwnj;شناسی شدیدا با تاریخ دین در غرب گره خورده، و سعید هم تاثیرات مهمی گذاشته تا استعمارگرایی و شرق&zwnj;شناسی وارد حوزه&zwnj;ی دین&zwnj;پژوهی شوند (نک برای نمونه &laquo;شرق&zwnj;شناسی و دین&raquo; کینگ؛ &laquo;پسااستعمارگرایی&raquo; مور؛ &laquo;انجیل و جهان سوم&raquo; سوجیرتاراجا). چه&zwnj;طور می&zwnj;توان این جنبه&zwnj;های گفتمانِ استعماری را از یک متنِ دینی جدا کرد؟ ایده&zwnj;ی خوانش مخالف&zwnj;خوان (<span dir="LTR">contrapuntal reading</span>) در این مورد یاری&zwnj;رسان است. سعید (که درباره&zwnj;ی موسیقی هم می&zwnj;نوشت) مفهوم &laquo;مخالف&zwnj;خوانی&raquo; را از موسیقی وام می&zwnj;گیرد تا راهبردی برای خوانشی توصیف کند که پرده از گفتمان&zwnj;های استعماریِ نهفته در یک متن برمی&zwnj;دارد. خوانشِ مخالف&zwnj;خوان نه&zwnj;تنها نگاهِ استعماری را افشا می&zwnj;سازد، بل می&zwnj;خواهد تفاوت&zwnj;های ریزِ مخالفت (مخالف&zwnj;خوان) را نیز بخواند، مخالفتی که درون روایت مخفی شده است. سعید می&zwnj;گوید ما باید &laquo;متون بزرگ و اصلی، و شاید کلِ آرشیو فرهنگ اروپایی و امریکایی مدرن و پیشا-مدرن را بخوانیم تا آن&zwnj;چه خاموش مانده یا به حاشیه رفته یا ایدئولوژیک بازنمایی شده، بیرون بیاید و توسعه یابد و تاکید شود و صدادار گردد&raquo; (&laquo;فرهنگ و امپریالیسم&raquo;، ص. ۶۶). سعید می&zwnj;گوید، مخالف&zwnj;خوانی در عمل &laquo;یعنی متن را با فهمی انضمامی بخوانیم؛ مثلا وقتی نویسنده نشان می&zwnj;دهد مزرعه&zwnj;ی نیشکرِ استعماری برای فرآیند نگهداشت یک شیوه&zwnj;ی خاص زندگی در انگلستان مهم پنداشته می&zwnj;شود&raquo; (&laquo;فرهنگ و امپریالیسم&raquo;، ص. ۶۶).</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p>از نگاه پسااستعماری، عمده&zwnj;ی دانشی که در طول سده&zwnj;های نوزدهم و بیستم تولید شده و می&zwnj;توان زیر مقوله&zwnj;ی تاریخِ دین گردشان آورد، آگاهانه یا ناآگاهانه در نگرش&zwnj;ها و کنش&zwnj;های استعماری مشارکت دارند. برای نمونه، مجموعه&zwnj;ای غنی و متنوع از مستندات و مشاهدات مردم&zwnj;نگاران و فرهنگ&zwnj;عامه پژوهان، مبلغان مذهبی، و انسان&zwnj;شناسان از ادیان غیر-غربی برای ما به جا مانده است. در میان این گزارش&zwnj;ها، توصیفاتی هست که ادیان غیر-غربی (و به&zwnj;ویژه غیر-مسیحی) را به&zwnj;عنوان &laquo;دیگری&raquo; برمی&zwnj;سازد و آن ادیان را در مقایسه با &laquo;ما&raquo; بسیار متفاوت می&zwnj;داند. گزارش&zwnj;های دیگر نیز می&zwnj;خواهند با نشان&zwnj;دادن شباهتِ ذاتی این ادیان به ادیانِ ما، آنها را خودمانی کنند، حتی اگر کنش&zwnj;های خارجی&zwnj;شان آشکارا متفاوت و &laquo;عجیب و غریب&raquo; باشند. (برای نمونه&zwnj;های تاریخیِ نگرش&zwnj;های شمول&zwnj;گر و اخراج&zwnj;گر به &laquo;دیگری&raquo; &zwnj;نک به لوپز &laquo;باور&raquo;، و اسمیت &laquo;دین، ادیان، مذهبی&raquo;)</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>برای مطالعات بیش&zwnj;تر</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از ادوارد سعید</p> <p class="rteleft">Orientalism. New York: Pantheon, 1978</p> <p class="rteleft">The World, the Text, and the Critic. Cambridge: Harvard University Press, 1983</p> <p class="rteleft">Culture and Imperialism. New York: Alfred A.Knopf, 1993</p> <p class="rteright" dir="ltr">درباره&zwnj;ی ادوارد سعید</p> <p class="rteleft">Ashcroft, Bill, and Pal Ahluwalia. Edward Said. London and New York: Routledge, 2001</p> <p class="rteleft">Chidester, David. &ldquo;Colonialism.&rdquo; In Guide to the Study of Religion, edited by Willi Braun and Russell T.McCutcheon. London and New York: Cassell, 2000</p> <p class="rteleft">Hart, William D. Edward Said and the Religious Effects of Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2000</p> <p class="rteleft">King, Richard. Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and &ldquo;The Mystic East.&rdquo; London and New York: Routledge, 1999</p> <p class="rteleft">Lopez, Donald S., Jr. &ldquo;Belief.&rdquo; In Critical Terms for Religious Studies, edited by Mark C.Taylor. Chicago: University of Chicago Press, 1998</p> <p class="rteleft">Lopez, Donald S., Jr., ed. Curators of the Buddha: The Study of Buddhism under Colonialism. Chicago: University of Chicago Press, 1995</p> <p class="rteleft">Moore, Stephen D. &ldquo;Postcolonialism.&rdquo; In Handbook of Postmodern Biblical Interpretation, edited by A.K.M.Adam. St. Louis: Chalice Press, 2000</p> <p class="rteleft">Smith, Jonathan Z. &ldquo;Religion, Religions, Religious.&rdquo; In Critical Terms for Religious Studies, edited by Mark C.Taylor. Chicago: University of Chicago Press, 1998</p> <p class="rteleft">Sugirtharajah, R.S. The Bible and the Third World: Precolonial, Colonial and Postcolonial Encounters. Cambridge: Cambridge University Press, 2001</p> <p>&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>◄توضیح مترجم:</strong></p> <p dir="RTL">آنچه خواندید فصلی از کتاب &quot;نظریه برای پژوهش&zwnj;های دینی&quot; بود.</p> <p dir="RTL">این کتاب فصل به فصل به صورتی آزاد (آزاد با هدف فهم&zwnj;پذیری بیشتر) ترجمه شده و در سایت زمانه منتشر می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">فصل&zwnj;های این کتاب مستقل از هم هستند و در نتیجه لازم نیست برای مطالعه&zwnj;ی هر کدام از آنها فصل&zwnj;های پیشین را خوانده باشیم.</p> <p dir="RTL">مشخصات متن اصلی کتاب چنین است:</p> <p class="rteleft">William E. Deal &amp; Timothy K. Beal: Theory for religious studies, New York 2004</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>بخش&zwnj;های پیشین:</strong></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2011/12/07/8870">نظریه و اهمیت آن در دین&zwnj;پژوهی</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2011/12/21/9167">زیگموند فروید</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/01/04/9692">کارل مارکس</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/01/17/10152">فردریش نیچه</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/01/31/10656">فردینان دو سوسور</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/02/15/11083">لویی آلتوسر</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/03/01/11513">میخائیل باختین</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/03/14/11928">رلان بارت</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/04/01/12510">ژرژ باتای</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/04/10/13002">ژان بودریار</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/04/25/13564">والتر بنیامین</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/05/08/14126">پیر بوردیو</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/05/22/14684">جودیت باتلر</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/06/03/15195">هلن سیکسو</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/06/20/15964">ژیل دلوز و فلیکس گاتاری</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/07/17/17042">ژاک دریدا</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/08/01/17759">میشل فوکو</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/08/15/18371">هانس-گئورگ گادامر</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/08/29/18905">لوس ایریگاری</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/09/12/19521">ژولیا کریستوا</a></p> <p dir="RTL"><a href="http://zamanehdev.redbee.nl/u/?p=20013">ژاک لاکان</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/10/09/20397">آنری لوفِوْر</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/10/24/20898">ایمانوئل لویناس</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/11/07/20897">ژان فرانسوا لیوتار</a></p> <p dir="RTL"><a href="#http://radiozamaneh.com/reflections/2012/11/21/21876">موریس مرلو-پونتی</a></p>

ویلیام دیل و تیموتی بیل − ادوارد سعید (۱۹۳۵ - ۲۰۰۳) منتقد ادبی پسااستعماری و استاد ادبیات انگلیسی و تطبیقی در دانشگاه کلمبیا بود. وی به سال ۱۹۳۵ در اورشلیم به دنیا آمد. خانواده‌اش در ۱۹۴۸ به مصر پناهنده شدند و ادوارد سعید در مصر وارد مدارس انگلیسی شد. وی در دوران جوانی و پیش از آن‌که به ایالات متحده مهاجرت کند، چند مدتی در لبنان و اردن ماند.

ادوارد سعید مدرک کارشناسی‌اش را در ۱۹۵۷ از دانشگاه پرینستون گرفت و دکترای ادبیات‌اش را در ۱۹۶۴ از دانشگاه هاروارد. تا پایان عمر، استاد ادبیات انگلیسی و تطبیقی دانشگاه کلمبیا ماند و پس از مبارزه‌ی طولانی با سرطان خون به سال ۲۰۰۳ درگذشت.

آثار سعید هم روشنفکرانه است و هم سیاسی. وی از یک سو به‌خاطر کارش در زمینه نقد ادبی و نظریه‌ی پسااستعماری (که عمدتا از دیدگاه‌های نظری و روش‌شناسی میشل فوکو گرفته شده) شناخته‌شده است، و از سوی دیگر مدافع استقلال فلسطین و حقوق بشر بوده و از نظر سیاسی فعال. سعید ناقد سیاست‌های خارجی ایالات متحده (به‌ویژه در امور خاورمیانه) بوده و در مورد فساد سیاسی فلسطینی‌ها نیز سخن گفته است.

شرق‌شناسی

اساس برنامه روشنفکری و سیاسی ادوارد سعید پرداخت به این موضوع بود که اروپایی‌ها و اهالی سفیدپوست امریکای شمالی‌از چه رو نمی‌توانند تفاوت‌های بین فرهنگ غربی و فرهنگ‌های غیر-غربی را بفهمند یا حتی سعی نمی‌کنند که بفهمند. مطالعات وی درباره‌ی شرق‌شناسی (Orientalism) (در کتابی به همین نام) موکدا به این موضوع غامض می‌پردازد. این اثر تأثیر عمیق و پردامنه‌ای بر دین‌پژوهی داشته و دارد، به‌ویژه بر دین‌پژوهانی که با دین‌های غیر-غربی سر و کار دارند یا آن‌هایی که دیدگاه‌های غرب درباره‌ی ادیان غیر-غربی را می‌پژوهند. برای نمونه، تاریخ فعالیت‌های تبلیغی مسیحی جای مهمی در بررسی‌های انتقادی سعید دارد.

بخشی از نقد پسااستعماری (postcolonial criticism) سعید به مسئله‌ی گفتمان و بازنمایی در رابطه با تاریخ استعماری غربی می‌پردازد. سعید می‌پرسد: فرهنگ‌های استعمارشده چه‌طور بازنمایی می‌شوند؟ قدرت این بازنمایی‌ها در شکل‌دهی و کنترل‌کردن فرهنگ‌های دیگر چه‌قدر است؟ و گفتمان استعماری چیست، همان گفتمانی که در آن مواضعِ سوژگانی استعمارگر/استمعارشده برساخته می‌شود.

سعید، متأثر از فوکو، گفتمان (سازه گفتمانی، چه نوشتاری و چه گفتاری) را نظام‌ها و کُدهای کاربستی زبانی می‌داند که دانش و عملِ مربوط به حوزه‌ی مفهومی خاصی را تولید می‌کنند؛ این گفتمان‌ها هستند که مشخص می‌کنند دانشِ ما چه محدوده‌ای دارد یا در رابطه با بدنه‌ی دانش چگونه می‌توانیم عمل کنیم. یعنی برای نمونه گفتمان پزشکی در زمینه‌ی ماهیت پایگانی رابطه‌ی پزشک/بیمار، شناسایی و مقوله‌بندی بیماری‌ها، و تمایزات بین بیماری‌های جسمی و ذهنیْ دانش تولید می‌کند. از طریق گفتمان‌های متفاوت است که ما درباره‌ی جهان دانش کسب می‌کنیم و جهان را مقوله‌بندی می‌کنیم. از دید فوکو، فرآیند گفتمانی، پیامدهای مهمی دارد. در هر مجموعه‌ی فرهنگی‌ای، گروه‌های غالب و مسلطی وجود دارند که دانشِ گفتمانیِ مشخصی را بر گروه‌های دیگر تحمیل می‌کنند و بدین‌گونه مشخص می‌کنند که این گروه‌های مغلوب و مطیع چه بگویند و چه نگویند یا چه کاری را باید انجام دهند و چه کاری را نه. نهایتا در این فرآیند گفتمانی، هر دو گروه مسلط و مطیع تبدیل به سوژه‌های این دانش می‌شوند و در محدوده‌ای زندگی می‌کنند که این دانش گفتمانی برساخته است. این دانشْ وضعیت یا ظاهرِ واقعیتی مستقل به خود می‌گیرد، و خاستگاه‌های ساختار اجتماعی‌اش فراموش می‌شوند. دانش گفتمانی هم‌چنین با قدرت گره‌ای کور خورده است. کسانی که کنترلِ گفتمانِ خاصی را در دست دارند همانا کنترل دانش را در دست دارند و بنابراین بر انسان‌های دیگر نیز کنترل دارند.

مفهومِ گفتمان (به‌عنوان شکلی از دانش که قدرت را اجرا می‌کند) در شرحی که سعید از ماهیتِ شرق‌شناسی می‌دهد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ شرق‌شناسی همانا گفتمانِ غربی درباره‌ی شرق است که رابطه‌ی ستمگر/ستم‌دیده را تولید می‌کند (در این‌جا استعمارگر همان ستمگر و استعمارشده همان ستم‌دیده است) (نک به «شرق‌شناسی و فرهنگ و امپریالیسم»). سعید تمرکزش را روی این می‌گذارد که شکل‌گیری گفتمانی درباره‌ی «شرق» چگونه قدرت را بر دیگران اعمال می‌کند و آن‌ها را در کنترل خویش قرار می‌دهد.

از دید سعید، مفهوم شرق‌شناسی سه جنبه دارد: گفتمانی، دانشگاهی، و خیالی. این سه جنبه با هم ارتباط دارند و در ارتباط با هم باید فهمیده شوند.

جنبه‌ی گفتمانی به این ایده مربوط می‌شود که «شرق‌شناسی را می‌توان به‌عنوان نهادی متحد برای مواجهه با شرق فهمید و واکاوی کرد؛ نهادی که با اظهارنظر کردن درباره‌ی شرق، با ساختنِ دیدگاه‌های مشروعیت‌بخش درباره‌ی شرق، با توصیف‌کردن شرق، با تدریس‌کردن شرق، با مستقرشدن در شرق، با حکومت‌راندن در شرق، به شرق می‌پردازد. کوتاه بگوییم؛ شرق‌شناسی همانا شیوه‌ی غربی برای تسلط‌یافتن و بازساختاردهی و اقتداریابی بر شرق است» («شرق‌شناسی، ص. ۳»).

جنبه‌ی دانشگاهیِ شرق‌شناسی به این ایده اشاره دارد که «هرکسی که درباره‌ی شرق تدریس می‌کند و می‌نویسد و پژوهش می‌کند شرق‌شناس است و کاری که انجام می‌دهد شرق‌شناسی است، خواه مردم‌شناس باشد یا جامعه‌شناس، خواه تاریخ‌دان باشد یا واژه‌شناس» («شرق‌شناسی، ص. ۲»).

دست‌آخر، جنبه‌ی خیالی به این ایده ارجاع دارد که «شرق‌شناسی یک شیوه‌ی اندیشه است که مبتنی بر تمایز هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی بین «شرق» و (بیش‌تر مواقع) «غرب» (Occident)» («شرق‌شناسی، ص. ۲»). سعید به این فضایی که از نظر فرهنگی برساخته‌ شده است «جغرافیای خیالی» می‌گوید («شرق‌شناسی، ص. ۵۴»).

کتاب شرق‌شناسی (۱۹۷۸) که مطالعه‌ی نوآورانه‌ای به شمار می‌رود، نمونه‌ی اولیه‌ی نقد پسااستعماری است؛ این کتاب تاریخ روشنفکرانه‌ی بازنمایی‌هایی است که اروپایی‌ها (به‌ویژه انگلستان و فرانسه) از خاورمیانه‌ی عرب داشته‌اند. به‌راستی هم نمی‌توان مطالعه‌ی شرق‌شناسیِ سعید را فهمید مگر آن را درون مفهومِ کلان‌تر پسااستعمارگرایی و نظریه‌ی پسااستعماری (که مفهومِ پسااستعماری را بررسی می‌کند) قرار داد. نظریه و نقد پسااستعماری که در دهه‌ی ۱۹۹۰ برجسته شد، رابطه‌ی بین فرهنگ و قدرتِ استعماری را می‌کاود و محصولات فرهنگیِ جوامعی را که زمانی تحت استعمار بودند بررسی می‌کند. برای نمونه، ادبیات هندی و افریقاییِ پسااستعماری به مسایلی مانند تاثیراتِ درازمدتِ استعمار بر هویت و ملیت و ماهیتِ مقاومت در برابر قدرتِ استعماری می‌پردازد.

یکی از اهدافِ نظریه‌ی پسااستعماری آن است که ادعاهای جهان‌شمول و بشردوستانه‌ای را به پرسش بگیرد که می‌گویند محصولات فرهنگی می‌توانند دربردارنده‌ی ایده‌ها و ارزش‌های فرهنگی فرازمانی و متعالی باشند. وقتی ملت‌های استعمارگر ادعاهای جهان‌شمول برمی‌سازند (یعنی بر اساس استانداردهای جهان‌شمول دست به قضاوت می‌زنند)، فرهنگِ استعمارشده نیز به‌ناچار به‌عنوان فرهنگی تجربی و مشروط دیده می‌شود. این فرهنگ‌های دیگر [غیر-غربی] به‌نوعی «کم‌تر از» قدرتِ استعماری هستند. ادبیات انگلیسی ویکتوریایی ادعا می‌کند که شرایط جهان‌شمولِ انسان را بازتاب می‌کند. با چنین نگاهی، فرهنگِ هندی‌ها – آگاهانه یا ناآگاهانه – این‌گونه دیده می‌شوند که حقیقت یا واقعیت را بد بازتاب می‌دهد، حقیقت یا واقعیتی که کشف‌شدنی است و کسانی هستند که توانایی کشف آن را دارند. نظریه‌ی پسااستعماری این جهان‌شمول‌گرایی را رد می‌کند و در عوض می‌خواهد به کنش‌ها و ایده‌ها و ارزش‌های محلی امکان حرف‌زدن بدهد. اروپامرکزبینی که اروپا را در مرکز قرار می‌دهد و فرهنگ‌های غیر-اروپایی را به حاشیه می‌راند، قدرتِ هژمونیکی است که باید در برابرش ایستادگی کرد. یکی از تاثیراتِ جانبی و منفی استعمارگرایی آن است که مردمی که در فرهنگِ پسااستعماری زندگی می‌کنند مجبورند راهبردهایی ایجاد کنند تا گذشته‌ی فرهنگی خویش را از نو اظهار کنند و ارزش آن را ارج نهند.

پس ماهیت گفتمان استعماری و شیوه‌اش جهت اداره‌ی قدرت و کنترل بر گروه استعمارشده، قلبِ برنهاده‌ی کتاب «شرق‌شناسی» است. این کتاب نشان می‌دهد که استعمارگران غربی چگونه استعمارشده را به‌عنوان «دیگری» برساختند. نحوه‌ی بازنمایی گروه استعمارشده توسط استعمارگران نیز پایگان اجتماعی می‌سازد و قدرتِ هژمونیکِ استعمارگر بر استعمارشده را ایجاد می‌کند. واکاوی سعید توجه‌ی ویژه‌ای به خاورمیانه به‌مثابه‌ی «شرق» (Orient) دارد، اما برنهاده‌ی وی می‌تواند به زمینه‌های فرهنگی دیگری که درشان استعمار رخ داده و رخ می‌دهد نیز منطبق شود.

سعید، جهان‌شمول‌گراییِ اروپامحورانه را به این خاطر نقد می‌کند که تقابلی ایجاد کرده به شکل برتری فرهنگ‌های غرب و در برابر آن کهتری فرهنگ‌های استعمارشده و غیر-غربی. سعید این نوع نگاه را جنبه‌ی اصلی «شرق‌شناسی» می‌داند. این نگاه، خاورمیانه (و هم‌چنین افریقا و آسیای جنوبی و جنوب‌شرقی، و آسیای دور) را «شرق» می‌داند، یک «دیگری» می‌داند که کهتر از فرهنگ غربی است. سعید می‌گوید یکی از تاثیرات آسیب‌زننده‌ی گفتمان شرق‌شناسانه آن است که با جامعه‌ی استعمارشده چنان برخورد می‌شود که گویی همه‌ی مردم آن جامعه شبیه هم هستند. بنابراین، «شرقی‌ها» نه افرادی با اراده‌ی آزاد و خودپیرو، که مردمی یک‌جور و بی‌هویت دانسته می‌شوند که بر اساس اشتراک ارزش‌ها و عواطف و خصیصه‌های شخصیتی شناخته شده‌اند. در نتیجه، ذاتِ شرقی‌ها به چند ویژگیِ کلیشه‌ای - و اغلب منفی – فروکاسته می‌شود و گویی فاقد شخصیت‌های فردی هستند. گرایش شدید نژادپرستانه‌ای در این نگاه کار می‌کند. سعید گزارش‌های فراوانی از سرکرده‌های استعماری و مسافرانی می‌آورد که عرب‌ها در آن گزارش‌ها به شیوه‌ی غیرانسانی بازنمایی شده‌اند. سعید بعد از این‌که نمونه‌ای از این گزارش‌ها را می‌آورد، می‌نویسد: «در چنین اظهاراتی، ما بی‌درنگ متوجه می‌شویم که «عرب» یا «عرب‌ها» ویژگی جدابودگی و مشخص‌بودگی و یک‌پارچگی جمعی‌ای دارند که هر گونه رد و نشانی از افراد عرب را از بین می‌برد، افرادی که هر کدام‌شان تاریخِ زندگی روایت‌شدنی‌ای دارند» («شرق‌شناسی، ص. ۲۲۹»).

سعید می‌گوید، گفتمان شرق‌شناختی «نظم سیستماتیک و کلانی» را ممکن می‌سازد «که فرهنگ اروپایی می‌تواند به‌وسیله‌ی آن نظم، شرق را در دوره‌ی پسا-روشنگری از نظر سیاسی و جامعه‌شناختی و نظامی و ایدئولوژیک و علمی و خیالی، مدیریت (و حتی تولید) کند.» («شرق‌شناسی»، ص. ۳). سعید علاقه‌ی چندانی ندارد که این ایده را رد کند که گفتمان شرق‌شناسی از برخی نظرهای ذاتی و متعالی «حقیقی» است؛ سعید می‌خواهد بنیادی را بفهمد که گفتمان استعماری بر مبنای آنْ روی ابژه‌های دانش‌اش عمل می‌کند. سعید می‌گوید: «شرق تقریبا یک ابداع اروپایی بود، و از دوران باستانْ محلی برای عشق و موجودات عجیب‌غریب، خاطرات و چشم‌اندازهای فراموش‌ناشدنی، و تجربیات عالی بوده است» («شرق‌شناسی»، ص. ۱). از دید سعید، مسئله این نیست که این بازنماییِ اروپایی حقیقت دارد یا نه، بل تاثیراتِ این بازنمایی در جهانْ مسئله است.

اگر گفتمانِ استعماریْ سوژه‌ی استعمارشده را سرکوب کرد، بر کسانی نیز تاثیر گذاشت که این زبان را پیش از این به کار گرفتند. از دید سعید، شرق‌شناسیْ رابطه‌ی بین «اروپا» و «شرق» را ترسیم می‌کند. برای نمونه، مفهوم «شرق کمک کرده است تا اروپا (یا غرب) خودش را به‌عنوان انگاره و ایده و شخصیت و تجربه‌ی مقابل تعریف کند» («شرق‌شناسی، صص. ۱ و ۲»). بنابراین، هویت اروپایی بر حسبِ ارتباط‌داشتن یا نداشتن‌اش با برساخته‌ی «شرق» تعریف می‌شود (گرچه ارتباط‌نداشتنْ مطلوب‌تر است). مفهومِ شرق هم‌چنین برای اروپا آگاهی از خود ایجاد می‌کند، اگر مراد از «اروپا» همان باشنده‌ی همگنی باشد که یک مجموعه مشخصه‌های ذاتی «اروپایی» دارد، پس اروپا نیز همان‌قدر افسانه‌ای و ساختگی است که شرق.

سعید در کتاب بعدی‌اش «فرهنگ و امپریالیسم» تمایزی بین امپریالیسم و استعمارگرایی قایل می‌شود. از دید سعید، ««امپریالیسم» همانا کنش و نظریه و نگرشِ یک مرکزِ حاکم بر یک منطقه‌ی جدا است؛ «استعمارگرایی» تقریبا همیشه پیامد امپریالیسم است و به معنای استقراردادن اقامت [استعمارگر] در آن منطقه‌ی جدا است» («فرهنگ و امپریالیسم»، ص. ۹). امپریالیسم درون گفتمان استعماری گنجانده شده و به‌عنوان ابزار مهمی برای تولید سوژه‌های استعمارشده به کار می‌رود. سعید می‌گوید هر گفتمانی که درباره‌ی فرهنگ استعمارشده اظهار نظر کند، نمی‌تواند بی‌طرف باشد یا بیرون از ملاحظات امپریالیسم قرار گیرد، زیرا گفتمان‌هایی این‌چنینی بدین وابسته هستند که تصویرِ دیگری چه‌گونه برساخته می‌شود. فقط کافی است ادبیات و تاریخ و دیگر محصولات فرهنگی ملت استعمارگر را کاوید تا فهمید گروهِ استعمارشده مساوی با «دیگری» گرفته شده است.

سعید و دین‌پژوهی

تاریخ استعمارگرایی و شرق‌شناسی شدیدا با تاریخ دین در غرب گره خورده، و سعید هم تاثیرات مهمی گذاشته تا استعمارگرایی و شرق‌شناسی وارد حوزه‌ی دین‌پژوهی شوند (نک برای نمونه «شرق‌شناسی و دین» کینگ؛ «پسااستعمارگرایی» مور؛ «انجیل و جهان سوم» سوجیرتاراجا). چه‌طور می‌توان این جنبه‌های گفتمانِ استعماری را از یک متنِ دینی جدا کرد؟ ایده‌ی خوانش مخالف‌خوان (contrapuntal reading) در این مورد یاری‌رسان است. سعید (که درباره‌ی موسیقی هم می‌نوشت) مفهوم «مخالف‌خوانی» را از موسیقی وام می‌گیرد تا راهبردی برای خوانشی توصیف کند که پرده از گفتمان‌های استعماریِ نهفته در یک متن برمی‌دارد. خوانشِ مخالف‌خوان نه‌تنها نگاهِ استعماری را افشا می‌سازد، بل می‌خواهد تفاوت‌های ریزِ مخالفت (مخالف‌خوان) را نیز بخواند، مخالفتی که درون روایت مخفی شده است. سعید می‌گوید ما باید «متون بزرگ و اصلی، و شاید کلِ آرشیو فرهنگ اروپایی و امریکایی مدرن و پیشا-مدرن را بخوانیم تا آن‌چه خاموش مانده یا به حاشیه رفته یا ایدئولوژیک بازنمایی شده، بیرون بیاید و توسعه یابد و تاکید شود و صدادار گردد» («فرهنگ و امپریالیسم»، ص. ۶۶). سعید می‌گوید، مخالف‌خوانی در عمل «یعنی متن را با فهمی انضمامی بخوانیم؛ مثلا وقتی نویسنده نشان می‌دهد مزرعه‌ی نیشکرِ استعماری برای فرآیند نگهداشت یک شیوه‌ی خاص زندگی در انگلستان مهم پنداشته می‌شود» («فرهنگ و امپریالیسم»، ص. ۶۶).

از نگاه پسااستعماری، عمده‌ی دانشی که در طول سده‌های نوزدهم و بیستم تولید شده و می‌توان زیر مقوله‌ی تاریخِ دین گردشان آورد، آگاهانه یا ناآگاهانه در نگرش‌ها و کنش‌های استعماری مشارکت دارند. برای نمونه، مجموعه‌ای غنی و متنوع از مستندات و مشاهدات مردم‌نگاران و فرهنگ‌عامه پژوهان، مبلغان مذهبی، و انسان‌شناسان از ادیان غیر-غربی برای ما به جا مانده است. در میان این گزارش‌ها، توصیفاتی هست که ادیان غیر-غربی (و به‌ویژه غیر-مسیحی) را به‌عنوان «دیگری» برمی‌سازد و آن ادیان را در مقایسه با «ما» بسیار متفاوت می‌داند. گزارش‌های دیگر نیز می‌خواهند با نشان‌دادن شباهتِ ذاتی این ادیان به ادیانِ ما، آنها را خودمانی کنند، حتی اگر کنش‌های خارجی‌شان آشکارا متفاوت و «عجیب و غریب» باشند. (برای نمونه‌های تاریخیِ نگرش‌های شمول‌گر و اخراج‌گر به «دیگری» ‌نک به لوپز «باور»، و اسمیت «دین، ادیان، مذهبی»)

برای مطالعات بیش‌تر

از ادوارد سعید

Orientalism. New York: Pantheon, 1978

The World, the Text, and the Critic. Cambridge: Harvard University Press, 1983

Culture and Imperialism. New York: Alfred A.Knopf, 1993

درباره‌ی ادوارد سعید

Ashcroft, Bill, and Pal Ahluwalia. Edward Said. London and New York: Routledge, 2001

Chidester, David. “Colonialism.” In Guide to the Study of Religion, edited by Willi Braun and Russell T.McCutcheon. London and New York: Cassell, 2000

Hart, William D. Edward Said and the Religious Effects of Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2000

King, Richard. Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and “The Mystic East.” London and New York: Routledge, 1999

Lopez, Donald S., Jr. “Belief.” In Critical Terms for Religious Studies, edited by Mark C.Taylor. Chicago: University of Chicago Press, 1998

Lopez, Donald S., Jr., ed. Curators of the Buddha: The Study of Buddhism under Colonialism. Chicago: University of Chicago Press, 1995

Moore, Stephen D. “Postcolonialism.” In Handbook of Postmodern Biblical Interpretation, edited by A.K.M.Adam. St. Louis: Chalice Press, 2000

Smith, Jonathan Z. “Religion, Religions, Religious.” In Critical Terms for Religious Studies, edited by Mark C.Taylor. Chicago: University of Chicago Press, 1998

Sugirtharajah, R.S. The Bible and the Third World: Precolonial, Colonial and Postcolonial Encounters. Cambridge: Cambridge University Press, 2001

◄توضیح مترجم:

آنچه خواندید فصلی از کتاب "نظریه برای پژوهش‌های دینی" بود.

این کتاب فصل به فصل به صورتی آزاد (آزاد با هدف فهم‌پذیری بیشتر) ترجمه شده و در سایت زمانه منتشر می‌شود.

فصل‌های این کتاب مستقل از هم هستند و در نتیجه لازم نیست برای مطالعه‌ی هر کدام از آنها فصل‌های پیشین را خوانده باشیم.

مشخصات متن اصلی کتاب چنین است:

William E. Deal & Timothy K. Beal: Theory for religious studies, New York 2004

بخش‌های پیشین:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • امیرخلیلی

    به خاطر بیآوریم که نخست استفاده از متد های علمی شرق شناسان غربی ( اروپایی و آمریکایی ) و در مرحله بعدی علاقه و کنجکاوی این محققان به شرق بود که با تحقیقات خود در رابطه با ایران ( باستان شناسی، ایران شناسی، تاریخ شناسی، رمزگشایی خط میخی ) در قرن 19 و اوائل قرن 20 تاریخ ما را بازسازی کردند و ما را از گذشته باستان ( قبل از اسلام ) خود آگاه ساختند. ما آگاهی تاریخی و شناخت هویت ایرانی خود را مدیون این پژوهشگران غربی هستیم. تاریخ شرق را غربی ها نوشتند. محقق مسیحی فلسطینی، ادوارد سعید، رشته شرق شناسی (1) را در بستر تئوری گفتمان ( discourse) قدرت فوکو قرار داد ( رابطه زبان، شیوه بیان و فرمانروایی – به عقیده فوکو زبان واقعیت را نشان نمی دهد، بلکه واقعیت را می آفریند ) و ادعا کرد که محققان این رشته با تحقیقات خود در باره شرق راه را برای تسلط امپریالیسم غرب بر کشور های شرق هموار کردند.* سعید اضافه می کند که شرق شناسان غربی یک تصویر منفی، تغییرناپذیر و کلیشه وار از اعراب و شرق ارائه داده اند که مغایرت دارد با واقعیت کشور های عربی. این شرق، با توجه به نظریه فوکو، ساخته شرق شناسان است. سعید همچنین شرق شناسان را به غرض ورزی به دین اسلام متهم می کند. با وجود اینکه سعید خود گفته است که از اسلام اطلاع زیادی ندارد از دین اسلام دفاع می کند. اما سعید با این همه دفاع از اسلام دین مسیحت را ترک نکرد و پیرو دین اسلام نشد. بیشتر شرق شناسان غربی، بر خلاف عقیده سعید، به شرق علاقه داشتند و به شرقی ها و اسلام احترام می گذاشتند. ادامه : http://www.chubin.net/?p=855