ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

بیش از ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه مخالف خصوصی‌سازی واکسیناسیون کرونا هستند

۹۷.۵ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه می‌گویند واکسیانسیون کرونا باید رایگان و همگانی باشد. بیش از ۷۰ درصد معتقدند مراکز بهداشت دولتی باید واکسن را به دست کارگران برسانند، نه کارفرماها یا شرکت‌های بیمه. کمتر از ۱۰ درصد فکر می‌کنند که روند توزیع واکسن کرونا در ایران عادلانه و شفاف بوده است.

واکسیانسیون همگانی و رایگان و مسائل مربوط به آن موضوع بیست و هشتمین نظرسنجی زمانه بود که از تاریخ یک تا ۱۰ مه برگزار شد.

این نظرسنجی پس از آن برگزار شد که برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری در مورد سپردن واکسیناسیون به بخش خصوصی هشدار دادند. به طور مشخص در آستانه روز کارگر (یک ماه مه) پانزده تشکل مستقل کارگری در بیانه‌ای مشترک ضمن اشاره به « ناکارآمدی حاکمیت» در مهار بحران همه‌گیری، از واگذاری تهیه و توزیع واکس کرونا به بخش خصوصی ابراز نگرانی کردند.

در نظرسنجی از اعضای پنل نظرسنجی زمانه‌ و دیگر مخاطبان پرسیده شده که آیا واگذاری واکسیانسیون کرونا به بخش خصوصی حمایت می‌کنند یا مخالف آن هستند؟ و دلایلشان چیست؟ 

۱۰۱۸ تن در نظرسنجی شرکت کنند که از این تعداد ۸۲۹ نفر به سوالات پاسخ کامل دادند. 

۷۲ درصد شرکت کنندگان ساکن داخل ایران بودند و ۲۸ درصد نیز در خارج ایران.

۱۷,۵ درصد پاسخ‌دهندگان زن، ۸۱ درصد آنها مرد و ۱,۵ درصد نیز جسنیتی دیگر داشته‌اند.

واکسن کرونا: خصوصی یا دولتی؟

بیش از ۸۰ درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجی زمانه گفته‌اند که با سپردن واکسیانسیون کرونا به بخش خصوصی مخالف اند. ۱۱ درصد موافق خصوصی شدن واکسیانسیون بوده‌اند و باقی گفته‌اند که «نظری ندارند.»

مخالفان خصوصی‌شدن۸۰.۵٪
موافقان خصوصی‌شدن۱۱٪
آنهایی که نظری ندارند۸.۵٪

موازی با برگزاری نظرسنجی، همین سوال را از مخاطبان زمانه در توییتر و اینستاگرام پرسیدیم که ۷۳۱ نفر به آن پاسخ دادند. نتیجه کم و بیش شبیه به نتیجه نظرسنجی بود: ۷۱ درصد مخاطبان در توئیتر و ۷۳ درصد در اینستاگرام گفتند که مخالف خصوصی‌شدن واکسیناسیون کرونا هستند.

بزرگ‌ کنید
نظر مخاطبان زمانه در اینستاگرام

باید اشاره کرد درصد کمی از موافقان خصوصی‌سازی توزیع و تزریق واکسن در نظرسنجی زمانه، موافق پولی شدن آن نیز بوده‌اند.

 ۹۰ درصد کسانی که از ورود بخش خصوصی به واکسیناسیون استقبال کرده‌اند،‌ در عین حال گفته‌اند که واکسیانسیون باید «رایگان و همگانی» باشد. 

بخش خصوصی وارد شود یا نشود واکسیناسیون باید «رایگان و همگانی» باشد. این نظر ۹۷,۵ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه است. ۲,۵ درصد باقی‌مانده باتوجه به خطای نظرسنجی زمانه عدد معناداری نیست، اما اگر کنجکاو هستید بدانید چه کسانی گفته‌اند واکسن باید پولی شود، آنها شرکت‌کنندگانی ساکن خارج از کشور اند یا کسانی در داخل که بیمه خدمات درمانی نیروی مسلح و بیمه تکمیلی دارند و البته بخشی از آنها نیز ظاهرا کسانی اند که جواب‌های تصادفی به پرسشهای نظرسنجی داده‌اند. 

رایگان و همگانی بودن واکسیانسیون را حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، نیز تایید کرده است. 

روحانی بدواً اعلام کرد که «بخش خصوصی با ارز نیمایی می‌تواند واکسن را وارد کند، بیاورد و در بیمارستان‌های خصوصی، دولتی و هر جا که وزارت بهداشت و درمان مناسب می‌داند تزریقات انجام بگیرد.» بعدتر اما او تصریح کرد که «واکسن کرونا برای کل ملت رایگان خواهد بود.»

وعده روحانی مبنی بر واکسیناسیون رایگان درحالی است که به نقل از مقامات رسمی جمهوری اسلامی تاکنون دستکم به سه شرکت خصوصی مجوز واردات واکسن کرونا داده شده است.

اما چرا برخی از پاسخ‌دهندگان موافقان خصوصی‌شدن فرایند تهیه و تزریق واکسیناسیون کرونا هستند؟

مجموع موافقان خصوصی‌شدن واکسیناسیون کرونا ۱۱ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه را در برمی‌گیرد.

علت موافقتدرصد
مکانیسم‌های دولتی توزیع واکسن فاسد و ناکارآمد اند۳۴
ورود بخش خصوصی باعث می‌شود شهروندان از حق انتخابات نوع واکسن برخوردار شوند۲۷
با ورود بخش خصوصی، شهروندان امکان پیدا می‌کنند زودتر از نوبت‌شان واکسن بزنند۳۰.۵
دلایل دیگر۸.۵
مجموع موافقان خصوصی‌شدن واکسیناسیون کرونا ۱۱ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه را در برمی‌گیرد.

در مقابل ۱۱ درصدی که به دلایل گوناگون موافق ورود بخش خصوصی اند، ۴۰ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه فکر می‌کنند نتیجه خصوصی کردن ‌واکسیناسیون کرونا تبعیض در دسترسی به آن یا محرومیت بخشی از جامعه از واکسن خواهد بود. ۲۵,۵ درصد نیز معتقدند خصوصی‌شدن واکسیانسیون یعنی پهن کردند فرش قرمز برای دلالان دارو.

علت مخالفتدرصد
خصوصی کردن ‌باعث تبعیض یا محرومیت گروهی از واکسن می‌شود۵۰
خصوصی‌ کردن واکسیناسیون یعنی پهن کردن فرش قرمز برای دلالان دارو۳۲
در ایران بخش خصوصی واقعی وجود ندارد۱۴
دلایل دیگر۴

اکثر مخاطبان زمانه مخالف خصوصی‌سازی روند توزیع واکسن کرونا اند، اما مشخصاً چه کسی باید واکسن را به دست کارگران برساند؟ بیش از ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند این وظیفه مراکز بهداشتی دولتی است.

متصدی تهیه و توزیع واکسن کرونا برای کارگراندرصد
کارفرماها۵.۵
شرکت‌های بیمه۷
مراکز بهداشت دولتی۷۲.۵
سندیکاهای کارگری۱۵

در شرایطی که حق تشکل‌یابی کارگران در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود و سندیکاها و تشکل‌های مشتقل کارگری زیر فشارهای امنیتی و قضایی اند، واقع‌گرایانه‌ترین گزینه برای انتخاب «مراکز بهداشتی دولتی» است، امری که نظر اکثریت پاسخ‌دهندگان نظرسنجی زمانه نیز موید آن بوده است.

آیا روند توزیع واکسن عادلانه بوده است؟

زمانه در دی ماه سال گذشته نظرسنجی‌ای در مورد واکسن کرونا برگزار کرد و در آن از مخاطبان پرسیده شد که آیا به واکسن کرونا ساخت ایران اعتماد دارند یا نه؟ در آن زمان، ۷۵ درصد مخاطبان گفتند به واکسن ساخت ایران اعتماد نخواهند کرد. تنها ۱۰ درصد به واکسن ایرانی اعتماد داشتند و ۱۵ درصد بقیه نیز گزینه «هنوز نمی‌دانم» را برگزیدند. از آن زمان تا امروز به نظر از این بی‌اعتمادی کاسته شده است؛ جمعیت مرددها و دودل‌ها دو برابر شده و به ۳۰ درصد رسیده است؛ نیمی از پاسخ‌دهندگان اما هنوز به واکسن ساخت ایران اعتماد ندارند. نتیجه را در زیر ببینید:

درصد
به واکسن ایرانی کرونا اعتماد دارم۱۸.۵
به واکسن ایرانی کرونا اعتماد ندارم۵۱
هنوز نمی‌دانم۳۰.۵

موضوع اعتماد به واکسن ایرانی به ویژه از این بابت اهمیت پیدا می‌کند که در ماه ژانویه (۱۹ دی سال گذشته) علی خامنه‌ای، رهبر ایران در یک پیام ویدئویی واردات واکسن کرونای تولید شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد. علی‌رغم این فرمان حکومتی، گزارش‌ها حاکی از ورود واکسن فایزر ساخت مشترک آمریکا و آلمان، واکسن آمریکایی مدرنا، و واکسن آکسفورد ــ استرازنکا به ایران است.

به تازگی علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا به تازگی گفته‌ است اگر واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی در یک کشور دیگر تولید شده باشند واردات آنها منعی ندارد.

۸۸ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه گفته‌اند که با اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت واردات «واکسن کرونای آمریکایی و انگلیسی» مخالف اند؛ ۱۲ درصد اما نظرشان با نظر خامنه‌ای یکی است.

آخرین سوال نظرسنجی زمانه مربوط به ارزیابی مخاطبان به روند توزیع واکسن کرونا در ایران بود. آیا این روند عادلانه و شفاف بوده است؟

درصد
روند توزیع واکسن کرونا در ایران ناعادلانه و غیرشفاف بوده است۸۲.۵
روند توزیع واکسن کرونا در ایران عادلانه و شفاف بوده است۹.۵
نظری ندارم۸

مخاطبان زمان در توییتر و اینستاگرام به همین سوال پاسخ دادند. و ۸۸ درصد روند توزیع واکسن را ناعادلانه و شفاف ارزیابی کردند.

نظرسنجی‌های آینده

پنل نظرسنجی زمانه هم‌زمان با روز جهانی آزادی مطبوعات سال گذشته (سوم مه) راه‌اندازی شد. زمانه تاکنون ۲۸ نظرسنجی برگزار کرده است.

رساندن صدای شما بدون کم‌و‌کاست در مورد مسئله‌های اساسی کشور وظیفه ماست و پنل نظرسنجی زمانه در همین راستا راه‌اندازی شده است. به همین دلیل از شما خواهش می‌کنیم که برای شرکت در نظرسنجی‌های آینده و نیز برای پیشنهاد موضوعات مورد نظرتان برای نظرسنجی در پنل ما عضو شوید. برای عضویت در پنل کافی است به چند سوال در این لینک پاسخ دهید. اطلاعات شما به صورت امن و ناشناس ذخیره خواهند شد و در اختیار هیچ طرف دیگری قرار نخواهد گرفت. پس از عضویت در پنل، در هر نظرسنجی ایمیلی با لینک آن برای شما فرستاده خواهد شد.

 توضیحات بیشتر در : به پنل نظرسنجی “زمانه” بپیوندید

برای ارتباط با پنل نظرسنجی از ایمیل روبرو استفاده کنید: panel@radiozamaneh.com

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.