ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

نتیجه نظرسنجی زمانه:‌ ریشه مشکلات معیشتی کارگران نظام اقتصادی غیررقابتی و انحصارگرای حاکم است

به نظر ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان، ریشه مشکلات معیشتی کارگران «نظام اقتصادی رانتی، غیررقابتی و انحصارگرا» حاکم در ایران است. در مقابل، ۱۹,۵ درصد ریشه مشکل را «سیاست‌های نئولیبرالیستی حکومت» می‌دانند. به نظر، ۶۴ درصد « تشکل‌های صنفی مستقل کارگری مانند سندیکا» بهترین شکل سازماندهی کارگران در ایران امروز است. ۲۵ درصد اما فکر می‌کنند «حزب سراسری کارگری» شکل بهتری برای سازماندهی کارگری است. به نظر ۲۲,۵ «طبقه کارگر» و به نظر ۲۲ درصد «طبقه متوسط» عامل اصلی تغییرات اجتماعی مثبت در ایران خواهد بود. ۳۹ درصد پاسخ‌دهندگان اما فکر می‌کنند تغییرات اجتماعی آتی در ایران مبنای طبقاتی نخواهد داشت.

موضوع چهل و یکمین نظرسنجی زمانه «مشکلات و مبارزات کارگران» بود که مقارن با اول ماه مه روز جهانی کارگر از تاریخ ۶ اردیبهشت (۲۶ آوریل) تا ۱۵ اردیبهشت (۵ مه) میان اعضای پنل نظرسنجی زمانه و دیگر مخاطبان زمانه برگزار شد

۷۷۰ نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که از میان آنها ۵۴۸ نفر به تمام سوالات پاسخ دادند.

۷۵ درصد شرکت‌کنندگان داخل ایران و ۲۵ درصد ساکن خارج ایران بودند.

۸۴ درصد پاسخ‌دهندگان جنسیت خود را مرد معرفی کرده‌اند و ۱۴,۵ درصد گفته‌اند که زن هستند و ۱,۵ درصد نیز گزینه «جنسیت دیگر» را انتخاب کرده‌اند.

۸۷,۵ درصد پاسخ دهندگان گفته‌اند که «موافق آموزش و بیمه رایگان و همگانی بودند» و در واقع از موضعی چپ‌گرا در نظرسنجی شرکت کرده‌اند. در مقابل، ۱۲,۵ درصد در مقابل گفته‌اند که موافق «سهیل ورود بخش خصوصی در آموزش و بیمه» هستد و به‌اصطلاح با رویکرد اقتصادی راست‌گرا در نظرسنجی شرکت کردند.

شرکت‌کنندگان در نظرسنجیدرصد
راست‌گرای اقتصادی۱۲.۵
چپ‌گرای اقتصادی۸۷.۵

ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کارگران؟

به نظر ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان، ریشه اصلی مشکلات معیشتیک ارگران «نظام اقتصادی رانتی، غیررقابتی و انحصارگرای» حاکم در ایران است.

در مقابل، ۱۹,۵ درصد ریشه مشکل را در «سیاست‌های نئولیبرالیستی حکومت (خصوصی‌سازی، موقتی‌سازی نیروی کار و…)» می‌دانند.

ریشه اصلی مشکلات معیشتی کارگراندرصد
نظام اقتصادی رانتی، غیررقابتی و انحصارگرا۶۰
سیاست‌های نئولیبرالیستی حکومت۱۹.۵
مشکلات مدیریتی و فقدان‌های قانونی و آئین‌نامه‌ای۹
تحریم‌های تحمیل شده به اقتصاد ایران۳.۵
عدم عزم جهادی متولیان اقتصاد ایران۰.۵
نظر دیگری دارم۷.۵

بهترین شکل سازماندهی کارگران؟

۶۴ درصد پاسخ‌دهندگان « تشکل‌های صنفی مستقل کارگری مانند سندیکا» را بهترین شکل سازماندهی کارگران در ایران امروز می‌دانند. ۲۵ درصد اما فکر می‌کنند «حزب سراسری کارگری» شکل بهتری برای سازماندهی است.

بهترین شکل سازماندهی کارگریدرصد
تشکل‌یابی در قالب شوراهای اسلامی کار۳
تشکل‌یابی در نهادهای صنفی مستقل مثل سندیکا۶۴
تشکیل حزب سراسری کارگری۲۵
نظر دیگری دارم۸

۸۵,۵ درصد پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند که، در هرحال، امکان تحقق مطالبات کارگران در چارچوب ساختارهای نظام سیاسی فعلی «کم» است. به نظر ۱۱,۵، این امکان «تاحدی» وجود دارد. تنها ۳ درصد امکان تحقق مطالبات کارگران در چارچوب ساختارهای نظام سیاسی فعلی  را «زیاد» می‌دانند. 

طبقه کارگر و طبقه متوسط؟

۵۳ درصد پاسخ‌دهندگان فکر می‌کند که کارگران متحدی جز خودشان ندارند؛ در مقابل ۴۷ بر این باوراند که طبقه متوسط متحد بالقوه طبقه کارگر است.

درصد
طبقه متوسط، متحد طبقه کارگر۴۷
طبقه کارگر متحدی ندارد۵۳

۳۹ درصد پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند تغییرات مثبت  اجتماعی در ایران مبنای طبقاتی نخواهد داشت.

۲۲,۵ درصد فکر می‌کنند «طبقه کارگر» عامل اصلی تغییرات اجتماعی مثبت در ایران خواهد بود.

۲۰ درصد فکر می‌کنند «طبقه متوسط» عامل اصلی تغییرات اجتماعی مثبت در ایران  خواهد بود.  

به نظر ۸ درصد، «اقلیت نزدیک به قدرت و صاحب نفوذ سیاسی» » عامل اصلی تغییرات اجتماعی مثبت در ایران  خواهد بود.

۱۰,۵ درصد باقی‌مانده نظری در این مورد ندارند. 

امکان همبستگی کارگری؟

در یک سال گذشته، معلمان، بازنشستگان، پرستاران،‌ کارگران نفت، کارگران شهرداری‌ها و … بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند. اما تا چه اندازه امکان برپایی اعتراضات و اعتصابات مشترک و هماهنگ میان آنها در شرایط کنونی وجود دارد؟

نظر پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی در امکان برگزاری اعتراضات مشترک کارگران بخش‌های مختلف، معلمان، پرستاران و..:

درصد
کم۳۹
تاحدی۴۰
زیاد۲۱

دستمزد کارگران؟

به نظر بیش از ۳۰ درصد پاسخ‌دهندگان زمانه، حداقل دستمزد کارگران در شرایط اقتصادی فعلی باید ۱۶ میلیون تومان یا بیشتر باشد. لازم به ذکر است که نظرسنجی زمانه بیش از موج جدید افزایش قیمت کالاهای اساسی و موضوع یارانه‌ای شدن نان برگزار شد.  

حداقل دستمزد کارگراندرصد
حدود ۴ میلیون تومان (و کمتر)۲.۵
حدود ۶ میلیون تومان۳.۵
حدود ۸ میلیون تومان۶.۵
حدود ۱۰ میلیون تومان۱۹
حدود ۱۲ میلیون تومان۱۸.۵
حدود ۱۴ میلیون تومان۱۰.۵
حدود ۱۶ میلیون تومان و بیشتر۳۱
نظری ندارم۸.۵

در مورد سه جانبه‌گرایی در فرایند تعیین دستمزد، ۴۴ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد اند تا «زمانی که تشکل‌های مستقل کارگری شکل نگیرند و نمایندگان مستقل کارگران در مذاکرات مزدی حاضر نباشند، سه‌جانبه‌گرایی بی‌معناست.»

به نظر ۲۲ درصد، «دستمزد کارگران باید با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی تعیین شود و نباید تابع چانه‌زنی کارگران باشد.»

۲۱,۵ نیز از موضع دیگری مخالف سه جانبه‌گرایی هستند و به نظر آنها «فارغ از اینکه نماینده کارگران چه کسی باشد، سه‌جانبه‌گرایی به دلیل عدم‌توازن قوای ذاتی آن و دفاع نظام‌مند دولت از کارفرمایان، راه‌حل وضعیت نامناسب معیشتی کارگران نیست.»

یک درصد نیز بر این باور اند که «نمایندگان کارگری شورای عالی کار (از شوراهای اسلامی کار) در چارچوب واقعیت‌های موجود عملکرد قابل دفاعی داشته‌».

۱۱,۵ درصد نیز گفته‌اند که نظری در این مورد ندارند. 

استثمار کارگران؟

۶۰ در صد پاسخ‌دهندگان معتقد اند «بهره‌کشی از کارگران مبنای جنسیتی دارد».

و بیش از ۷۰ درصد فکر می‌کنند که «بهره‌کشی از کارگران در مناطق استان‌های پیرامونی مانند سیستان و بلوچستان شدیدتر نسبت به مرکز شدیدتر است.»

بهره‌کشی از کارگراندرصد
یکسان در مرکز و پیرامون۲۹.۵
در پیرامون شدیدتر از مرکز۷۰.۵
بهره‌کشی از کارگراندرصد
مبنای جنسیتی دارد۶۰
مبنای جنسیتی ندارد۴۰

طرح همین پرسش در حساب توئییتر زمانه و پاسخ مخاطبان:

نظرسنجی‌های آینده

پنل نظرسنجی زمانه هم‌زمان با روز جهانی آزادی مطبوعات (سوم مه) راه‌اندازی شد. بنیاد رسانه‌ای زمانه تاکنون ۴۱ نظرسنجی برگزار کرده است.

رساندن صدای شما بدون کم‌و‌کاست در مورد مسئله‌های اساسی کشور وظیفه ماست و پنل نظرسنجی زمانه در همین راستا راه‌اندازی شده است. به همین دلیل از شما خواهش می‌کنیم که برای شرکت در نظرسنجی‌های آینده و نیز برای پیشنهاد موضوعات مورد نظرتان برای نظرسنجی در پنل ما عضو شوید. برای عضویت در پنل کافی است به چند سوال در این لینک پاسخ دهید. اطلاعات شما به صورت امن و ناشناس ذخیره خواهند شد و در اختیار هیچ طرف دیگری قرار نخواهد گرفت. پس از عضویت در پنل، در هر نظرسنجی ایمیلی با لینک آن برای شما فرستاده خواهد شد.

برای ارتباط با پنل نظرسنجی از ایمیل روبرو استفاده کنید: panel@radiozamaneh.com

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.