ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه: حکومت حق دخالت در تعیین سبک زندگی و پوشش مردم را ندارد

به نظر اکثر پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه، در سال‌های اخیر تغییری ریشه‌ای و فراگیر در شیوه زیست سنتی ایرانیان رخ داده و مقاومت زنان در مقابل حجاب اجباری به شکلی کاملاً چشم‌گیر افزایش یافته است. به طور کلی، مردان نسبت به زنان، ساکنان تهران و شهرهای بزرگ نسبت به ساکنان شهرستان‌های کوچک و مناطق روستایی، و سالخوردگان نسبت به جوانان در مورد پذیرش به‌اصطلاح بی‌حجابی در میان مردان ایرانی خوش‌بین‌تر هستند.

موضوع چهل و چهارمین نظرسنجی زمانه « حجاب و سبک زندگی و دخالت‌های حکومت» بود که از تاریخ ۲۵ تیر (۱۶ ژوئیه)  تا ۳ مرداد (۲۵ ژوئیه) میان اعضای پنل نظرسنجی زمانه و دیگر مخاطبان زمانه برگزار شد.

۷۶۵ نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که از میان آنها ۶۵۱ نفر به تمام سوالات پاسخ دادند.

۷۶ درصد شرکت‌کنندگان داخل ایران و ۲۴ درصد ساکن خارج ایران بودند. از میان کسانی که در داخل ایران شرکت‌ کرده‌اند، ۷۱ درصد در تهران یا مرکز استان سکونت داشته‌اند و بقیه در شهرستان‌ها و مناطق روستایی.

۷۶ درصد پاسخ‌دهندگان جنسیت خود را مرد معرفی کرده‌اند و ۲۲,۵ درصد گفته‌اند که زن هستند و ۱,۵ درصد نیز گزینه «جنسیت دیگر» را انتخاب کرده‌اند.

۵۵,۵ درصد شرکت‌کنندگان بین ۳۰ تا ۵۰ سال سن داشته‌اند، ۸,۵ درصد زیر ۳۰ سال و ۳۶ درصد بیشتر از ۵۰ سال.

تغییر سبک زندگی سنتی؟

به نظر ۵۵ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه در سال‌های اخیر تغییری ریشه‌ای و فراگیر در شیوه زیست سنتی ایرانیان رخ داده است. ۲۹ درصد اما تغییرات را محدود به برخی گروه‌ها و طبقات اجتماعی خاص می‌دانند. و به نظر ۱۱ درصد تغییرات آن قدر ریشه‌ای نبوده و نظام ‌ارزشی و بنیادهای فکری مردم متحول نشده است.

درصد
تغییر فراگیر و ریشه‌ای& amp;;۵۵
تغییر محدود به برخی گروه‌ها و طبقات۲۹
تغییر درسطح و نه در بنیادهای فکری۱۱
عدم تغییر۲
نظری ندارم۳

در مقایسه با مردان، درصد کمتری از زنان شرکت کننده به فراگیر بودن تغییرات باور دارند. 

۶۱ درصد پاسخ‌‌دهندگان زیر ۳۰ سال معتقد اند که تغییرات ریشه‌ای و فراگیر بوده است. برای بقیه گروه‌های سنی این رقم ۵۵ درصد است.

تنها ۴۶,۵ درصد کسانی که در مناطق روستایی و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند معتقد اند که تغییرات در سبک زندگی سنتی فراگیر و ریشه‌ای بوده است.

رویکرد زنان و مردان نسبت به حجاب؟

به نظر۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان، «مقاومت زنان علیه حجاب اجباری در مقایسه با سال‌های قبل به شکلی کاملاً محسوس و فراگیر افزایش یافته است.»

۳,۵ درصد پاسخ‌دهندگان در مقابل فکر می‌کنند که «همواره اقلیتی مخالف حجاب بوده‌اند و نسبت به سال‌های گذشته تغییر خاصی رخ نداده است.»

رویکرد زنان به حجابدرصد
افزایش فراگیر مقاومت در برابر حجاب اجباری۷۰
افزایش مقاومت برخی گروه‌های اجتماعی در برابر حجاب۲۵
مقاومت اقلیتی در برابر حجاب، مثل همشه۳.۵
نظری ندارم۱.۵

در مقایسه با ساکنان خارج کشور، درصد بیشتری از کسانی که داخل ایران هستند فکر می‌کنند که به شکلی کاملاً محسوس مقاومت زنان در برابر حجاب افزایش یافته است.

۷۵ درصد آنهایی که جنسیت خود را «دیگر »(نه مرد و نه زن) تعریف کرده‌اند رای به افزایش کاملاً محسوس مقاومت زنان علیه حجاب داده‌اند.

اکثریت پاسخ‌دهندگان همچنین فکر می‌کنند که پذیرش به‌اصطلاح بی‌حجابی در میان مردان بیشتر شده است.

رویکرد مردان به حجابدرصد
افزایش پذیرش «بی‌حجابی»& amp;;۴۲.۵
افزایش پذیرش «بی‌حجابی» فقط در برخی گروه‌های اجتماعی۵۰.۵
تغییری رخ نداده۵
نظری ندارم۲
رویکرد مردان به حجاب به نظر پاسخ‌دهندگان زندرصد
افزایش پذیرش «بی‌حجابی» ;۴۱
افزایش پذیرش «بی‌حجابی» فقط در برخی گروه‌های اجتماعی۵۱.۵
تغییری رخ نداده۶
نظری ندارم۱.۵

تنها ۲۷ درصد پاسخ‌هندگان زن زیر ۳۰ سال فکر می‌کنند که پذیرش به اصطلاح بی‌حجابی در میان مردان همه گروه‌های اجتماعی بیشتر شده است؛ این در حالی است که برای پاسخ‌دهندگان مرد بالای ۵۰ سال،‌ این رقم نزدیک به ۴۴ درصد است. برای مردان بالای ۵۰ سالی که در تهران و مراکز استان‌ها زندگی می‌کنند این رقم به ۵۲ درصد می‌رسد.

به طور کلی، مردان نسبت به زنان، ساکنان تهران و شهرهای بزرگ نسبت به ساکنان شهرستان‌های کوچک و مناطق روستایی، و سالخوردگان نسبت به جوانان در مورد پذیرش به‌اصطلاح بی‌حجابی در میان مردان خوش‌بین‌تر اند.

دخالت حکومت در تعیین سبک زندگی و نوع پوشش مردم؟

۸۶ پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه مطلقاً مخالف دخالت حکومت در تعیین سبک زندگی و پوشش مردم هستند. در میان پاسخ‌دهندگان زن این رقم به ۹۰ درصد می‌رسد. این رقم برای زنان زیر ۳۰ سال به ۶۳,۵ درصد کاهش می‌یابد.

دخالت حکومت در تعیین پوشش شهرونداندرصد
دخالت بر حسب قوانین کشور و موازین اسلامی۳.۵
دخالت تا حدی که عرف اجتماعی می‌طلبد۱۰.۵
مطلقا هیچ دخالتی۸۶

ارتباط و همبستگی میان دور تازه اتحمیل حجاب اجباری و سخت‌گیری در مورد آن از سوی حکومت با تشدید مشکلات و بحران‌های حکومت و موج نارضایتی‌ها؟

درصد
ارتباط& ;مستقیم۸۳
عدم ارتباط& amp; ;۸
نظری ندارم۹

نسبت مبارزه علیه حجاب اجباری و دیگر مبارزه‌های اجتماعی؟

به نظر ۷۹ درصد از پاسخ‌دهندگان،« مبارزه برای پوشش اختیاری بخش ضروری و اضطراری از مبارزه عمومی برای آزادی‌ و برابری است و منافاتی با دیگر عرصه‌های مبارزه ندارد». در مقابل، ۱۷ درصد فکر می‌کنند که «در حال حاضر اولویت با مبارزه در عرصه‌های عمومی‌تر اقتصادی و سیاسی است و در وضعیت مناسب دیگری باید به موضوع حجاب پرداخت.»

درصد
مبارزه با حجاب اجباری اولویت ندارد۱۷
مبارزه با حجاب اجباری ضروری و اضطراری است۷۹
نظری ندارم۴

در سی و پنجمین نظرسنجی زمانه که با موضوع «ریشه‌ها و نمودهای زن‌ستیزی و خشونت علیه زنان» (از ۱۶ تا ۲۳ آذر ) برگزار شد پرسیده بودیم: چه نسبتی میان ستم جنسیتی و ستم طبقاتی وجود دارد؟

۷۵ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته بودند که ستم طبقاتی و ستم جنسیتی درهم تنیده‌اند.

۲۵ درصد اما معتقد بودند که ستم طبقاتی و ستم جنسیتی مستقل از یک‌دیگر اند.

نظرسنجی‌های آینده

پنل نظرسنجی زمانه هم‌زمان با روز جهانی آزادی مطبوعات (سوم مه) راه‌اندازی شد. بنیاد رسانه‌ای زمانه تاکنون ۴۴ نظرسنجی برگزار کرده است.

رساندن صدای شما بدون کم‌و‌کاست در مورد مسئله‌های اساسی کشور وظیفه ماست و پنل نظرسنجی زمانه در همین راستا راه‌اندازی شده است. به همین دلیل از شما خواهش می‌کنیم که برای شرکت در نظرسنجی‌های آینده و نیز برای پیشنهاد موضوعات مورد نظرتان برای نظرسنجی در پنل ما عضو شوید. برای عضویت در پنل کافی است به چند سوال در این لینک پاسخ دهید. اطلاعات شما به صورت امن و ناشناس ذخیره خواهند شد و در اختیار هیچ طرف دیگری قرار نخواهد گرفت. پس از عضویت در پنل، در هر نظرسنجی ایمیلی با لینک آن برای شما فرستاده خواهد شد.

برای ارتباط با پنل نظرسنجی از ایمیل روبرو استفاده کنید: panel@radiozamaneh.com

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • عباس

    تحمیل یک رویه خودخواهانه روشی کاملا غیر منطقی بوده و آنچه خود مردم در تمامی نژاد ها و اقوام دارند و خویشتن رابه رسم و رسوم ملزم میدانند سخت است توسط یک عده بی هویت دیکته شود . مگر مادران این سرزمین عریان و بی عفاف بودند و آنها را به اجبار با چادر نگه میداشتند . پس این مقوله غیر قانونی و خلاف عرف مردم ایران است . اگر قصد دارند خود نمائی کنند باید متوجه عواقب سخت آن باشند . مردم برای صرف مسئله حجاب اعتراض ندارند بلکه جمیع مسائل رخ داده موجب اعتراضات گردیده . باید عقب بنشینند و رفتار حکومتی خود را عوض کنند . تاریخ گواه است که هیچ زوری کارساز در ایران نبوده و نخواهد بود . اگر از بحث خارج شدم معذرت می خواهم .