ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

نتیجه نظرسنجی زمانه: مجازات اعدام باید لغو شود

بیش از ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه مخالف مجازات اعدام هستند. ۷۱ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که جمهوری اسلامی به اعدام معترضان ادامه خواهد داد. پاسخ‌دهندگان نسبت به تاثیر مثبت کارزارهای مجازی روی شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌ جامعه بین‌المللی در جهت توقف روند اعدام‌ها چندان خوشبین نیستند.

موضوع پنجاه و دومین نظرسنجی زمانه «مجازات اعدام» بود.

این نظرسنجی از تاریخ ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه) تا ۵ خرداد ۱۴۰۲ (۲۶ مه) میان اعضای پنل نظرسنجی زمانه و دیگر مخاطبان زمانه برگزار شد.

۵۹۲ نفر در نظرسنجی زمانه شرکت کردند که از میان آنها ۵۰۴ نفر به تمام سوالات پاسخ دادند.

۶۱ درصد شرکت‌کنندگان داخل ایران  و ۳۹ درصد ساکن خارج ایران بودند.

۶۷,۵ درصد پاسخ‌دهندگان جنسیت خود را مرد معرفی کرده‌اند و ۲۹,۵ درصد گفته‌اند که زن هستند و ۳ درصد نیز گزینه «جنسیت دیگر» را انتخاب کرده‌اند.

مخالفت با مجازات اعدام : مطلق یا مشروط؟

بیش از ۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه به طور کلی مخالف مجازات اعدام هستند.

مجازات اعدام:

درصد
موافق۵.۵
مخالف۹۱
نظری ندارم۳.۵

در نظرسنجی که زمانه در آذر ۱۴۰۱ برگزار کرده بود، ۹۴ درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند که به طور کلی مخالف مجازات اعدام اند.

اگرچه اکثریت پاسخ‌دهندگان به طور مطلق مخالف اعدام اند، با این حال، درصد کوچکی از آنها همچنان مجازات اعدام را برای برخی از اتهامات مجاز می‌دانند.

مخالفت ۹۸ درصدی با اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به اتهام « توهین به مقدسات»، در مورد اعدام حبیب اسیود به اتهام «دست داشتن در حمله به رژه نظامی در اهواز» به ۸۷,۵ درصد تنزل یافته است.

اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به اتهام توهین به مقدسات:

درصد
موافق۰.۵
مخالف۹۸
نظری ندارم۱.۵

اعدام حبیب اسیود به اتهام «دست داشتن در حمله به رژه نظامی در اهواز»:

درصد
موافق۵.۵
مخالف۸۷.۵
نظری ندارم۷

برخی پاسخ‌دهندگان (کمتر از ۲۰ درصد)، موافق حفظ مجازات اعدام برای برخی جرایم مثل فرزند کشی، قتل عمد و تجاوز جنسی هستند. ۱۸,۵ درصد موافق اعدام برای « فرزندکشی» هستند، در حالی که برای مثال تنها ۴,۵ درصد موافق اعدام برای «مبارزه مسلحانه علیه حکومت» اند.

قتل عمددرصد
موافق مجازات اعدام۱۵
مخالف مجازات اعدام۷۷.۵
نظری ندارم۷.۵
فرزندکشیدرصد
موافق مجازات اعدام۱۸.۵
مخالف مجازات اعدام۷۶
نظری ندارم۵.۵
تجاوز جنسیدرصد
موافق مجازات اعدام۱۳
مخالف مجازات اعدام۸۱
نظری ندارم۶
قاچاقچیان بزرگ مواد مخدردرصد
موافق مجازات اعدام۱۲.۵
مخالف مجازات اعدام۸۲
نظری ندارم۵.۵
مبارزه مسلحانه علیه حکومتدرصد
موافق مجازات اعدام۴.۵
مخالف مجازات اعدام۸۷.۵
نظری ندارم۸

از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی زمانه پرسیدیم که اگر خود در موقعیت اجرای حکم قصاص قرار بگیرند چه می‌کنند. حدود ۵۴,۵ درصد کل شرکت‌کنندگان گفته اند که مجرم را خواهند بخشید و تنها ۵ درصد به تصمیم «نمی‌بخشم» رسیده اند. ۱۸ درصد گفته اند که هنوز به این موضوع فکر نکرده اند و ۲۲,۵ درصد نیز گفتند که با وجود فکر کردن به موضوع هنوز به نتیجه نرسیده اند. در نظرسنجی‌ای که در شهریور ۱۳۹۹ زمانه برگزار کرد، درصد پاسخ‌ها به همین سوال به ترتیبعبارت بودند از :‌ ۵۹,۵ درصد، ۴ درصد، ۱۷,۵ درصد و ۱۹ درصد.

جمهوری اسلامی و اعدام؟

۷۱ درصد پاسخ‌دهندگان معتقند که جمهوری اسلامی به اعدام معترضان ادامه خواهد بود

تداوم اعدام معترضان؟ (خرداد ۱۴۰۲)درصد
بله۷۱
خیر۰.۵
وابسته به واکنش‌های داخلی و جهانی۲۸
نظری ندارم۰.۵
تداوم اعدام معترضان؟ (آذر ۱۴۰۱)درصد
بله۴۷
خیر۱
وابسته به واکنش‌های داخلی و جهانی۵۰.۵
نظری ندارم۱.۵

به نظر ۶۹,۵ درصد پاسخ‌دهندگان این اعدام‌ها به «خشم عمومی و تشدید اعتراضات» منجر خواهد شد؛ ۱۰ درصد اما گفته‌اند که تاثیری بر رفتار مردم و روند اعتراضات نخواهد گذاشت. به نظر ۱۵,۵ درصد پاسخ‌دهندگان اما پیامد اعدام متعرضان «ترس عمومی و تخفیف اعتراضات» خواهد بود.

پیامد اعدام‌هادرصد
خشم عمومی و تشدید اعتراضات۶۹.۵
ترس عمومی و تخفیف اعتراضات۱۵.۵
بدون تاثیر بر روند اعتراضات۱۰
نظری ندارم۵

پاسخ‌دهندگان نسبت به تاثیر مثبت کارزارهای مجازی روی شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌ جامعه بین‌المللی در جهت توقف روند اعدام‌ها چندان خوشبین نیستند.

تاثیر واکنش‌های بین‌المللی در توقف اعدام‌ها؟

درصد
کم۴۸.۵
تاحدی۳۴.۵
زیاد۱۷

مقایسه پاسخ شرکت‌کنندگان در مورد تاثیر مثبت کارزارهای مجازی در جهت توقف روند اعدام‌ها در نظرسنجی اخیر ( خرداد ۱۴۰۲) و نظرسنجی پیشین زمانه در سال گذشته (آذر ۱۴۰۱) :

موثر بودن کارزارهای آنلایندرصد
آذر ۱۴۰۱۲۲.۵
خرداد ۱۴۰۲۱۵

مقایسه درصدها، نشان می‌دهد که امید به موثر بودن این کارزارها کاهش یافته است.

مجازات اعدام پس از جمهوری اسلامی ایران؟

۷۹,۵درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه گفته‌اند که در صورت روی کار آمدن یک حکومت سکولار و دموکراتیک در ایران مجازات اعدام باید به طور کلی لغو شود؛ ۲۰ درصد اما گفته‌اند که «می‌توان مجازات اعدام را برای برخی جرایم خاص حفظ کرد.».

ایران آیندهدرصد
لغو مطلق اعدام۷۹.۵
حفظ اعدام برای برخی جرایم۲۰
نظری ندارم۰.۵

در نظرسنجی‌های گذشته زمانه، در آذر ۱۴۰۱ و شهریور ۱۳۹۹،‌ نیز حدود ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار لغو مجازات اعدام در ایران آینده بودند.

علیرغم خشم عمومی ناشی از موج اعدام‌های اخیر، اکثر پاسخ‌دهندگان مخالف اعدام آمران و عاملان کشتارهای اعتراضات اخیر در ایران پس از جمهوری اسلامی هستند.

۶۷ درصد گفته‌اند که مخالفان اعدام آمران کشتار (رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی رده‌بالای جمهوری اسلامی) و ۸۲,۵ درصد گفته‌اند که مخالف اعدام عاملان کشتار ( نیروهای پلیس ) هستند. در مقابل، ۲۷ درصد مجازات اعدام را برای آمران و ۱۱ درصد آن را برای عاملان کشتارهای اعتراضات مجاز شمرده‌اند.

مخالفت با مجازات اعدام برای آمران و عاملان کشتار

مخالف مجازات اعدامدرصد
برای آمران کشتار۶۷
برای عاملان کشتار۸۲.۵
مخالفت با مجازات اعدام برای آمران و عاملان کشتار

نظرسنجی‌های آینده

پنل نظرسنجی زمانه هم‌زمان با روز جهانی آزادی مطبوعات (سوم مه) راه‌اندازی شد. بنیاد رسانه‌ای زمانه تاکنون ۵۳ نظرسنجی برگزار کرده است.رساندن صدای شما بدون کم‌و‌کاست در مورد مسئله‌های اساسی کشور وظیفه ماست و پنل نظرسنجی زمانه در همین راستا راه‌اندازی شده است. به همین دلیل از شما خواهش می‌کنیم که برای شرکت در نظرسنجی‌های آینده و نیز برای پیشنهاد موضوعات مورد نظرتان برای نظرسنجی در پنل ما عضو شوید. برای عضویت در پنل کافی است به چند سوال در این لینک پاسخ دهید. اطلاعات شما به صورت امن و ناشناس ذخیره خواهند شد و در اختیار هیچ طرف دیگری قرار نخواهد گرفت. پس از عضویت در پنل، در هر نظرسنجی ایمیلی با لینک آن برای شما فرستاده خواهد شد.برای ارتباط با پنل نظرسنجی از ایمیل روبرو استفاده کنید: panel@radiozamaneh.com

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.