ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

نتیجه نظرسنجی زمانه: تیم ملی فوتبال مردان تیم مردم نیست

حدود ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که دخالت نهادهای امنیتی و نظامی در فوتبال به شکلی مستقیم و نمایان رخ می‌دهد. بیش از ۶۰ درصد تیم ملی مردان را نماینده حکومت می‌دانند و نه مردم. نزدیک به ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند که دولت باید سهام باشگاه‌های فوتبال را به طرفداران این تیم ها واگذار کند، بدون اینکه یک سهام‌دار عمده وجود داشته باشد. بیشتر پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند که حمایت دولتی از پرسپولیس بیشتر از استقلال است.

موضوع پنجاه و دومین نظرسنجی زمانه «فوتبال، سیاست و اقتصاد» بود.

این نظرسنجی از تاریخ ۲ مرداد (۲۴ ژوئیه) تا ۹ مرداد (۳۱ ژوئیه) میان اعضای پنل نظرسنجی زمانه و دیگر مخاطبان زمانه برگزار شد.

۳۶۴ نفر در نظرسنجی زمانه شرکت کردند که از میان آنها ۲۸۹ نفر به تمام سوالات پاسخ دادند.

۶۷,۵ درصد شرکت‌کنندگان داخل ایران و ۳۲,۵ درصد ساکن خارج ایران بودند.

۸۶ درصد پاسخ‌دهندگان جنسیت خود را مرد معرفی کرده‌اند و ۱۱,۵ درصد گفته‌اند که زن هستند و ۲,۵ درصد نیز گزینه «جنسیت دیگر» را انتخاب کرده‌اند.

زنان و فوتبال مردان ایران؟

۵۶ درصد شرکت‌کننده «مرد» در نظرسنجی گفته‌اند که لیگ برتر فوتبال ایران (مردان) را مرتب یا گهگاه دنبال می‌کنند. این رقم برای «زنان» شرکت‌کننده در نظرسنجی تنها ۲۷ درصد از کل آنهاست.

۴۷ درصد پاسخ‌دهندگان (مرد و زن) گفته‌اند که اصلا لیگ برتر را دنبال نمی‌کند.

پیگیری و تماشای لیگ برتر فوتبال؟

درصد
مردان۵۶
زنان۲۷
پیگیری و تماشای لیگ برتر فوتبال؟

۷۷ درصد پاسخ‌دهندگان موافق اند که حداقل ۵۰ درصد هزینه‌های عمومی فوتبال به فوتبال زنان اختصاص یابد. درصد موافقان در میان شرکت‌کنندگان مرد ۷۶ درصد و در میان شرکت‌کنندگان زن ۸۲ درصد است.

اختصاص ۵۰ درصد از بودجه عمومی فوتبال به فوتبال زنان؟

درصد
موافق۷۷
مخالف۱۲
نظری ندارم۱۱
اختصاص ۵۰ درصد از بودجه عمومی فوتبال به فوتبال زنان؟

اکثر پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی کیفیت لیگ برتر فوتبال مردان را در مقایسه با لیگ‌های کشورهای همسایه پایین ارزیابی کرده‌اند.

کیفیت لیگ برتر فوتبال ایران را در مقایسه با لیگ‌های کشورهای منطقه؟

درصد
بالاتر۵
برابر۱۱.۵
پایین‌تر۶۰.۵
نمی‌دانم۲۳
کیفیت لیگ برتر فوتبال ایران را در مقایسه با لیگ‌های کشورهای منطقه؟

چگونگی اداره فوتبال؟

۹۰ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه گفته‌اند که فوتبال در ایران به شکل دولتی یا نیمه دولتی اداره می‌شود، در مقابل ۱,۵ درصد معتقد اند اداره فوتبال دست بخش خصوصی است.

چگونگی مداخله نهادی حکومتی، امنیتی و نظامی در فوتبال؟

درصد
نمایان و مستقیم۶۹
پنهان و مستقیم۱۳.۵
نمایان و غیرمستقیم۶.۵
پنهان و غیرمستقیم۷.۵
نظری ندارم۳.۵
چگونگی مداخله نهادی حکومتی، امنیتی و نظامی در فوتبال؟

استقلال، پرسپولیس و حمایت حکومت؟

۴۵ درصد از پاسخ‌دهندگانی که گفته‌اند لیگ برتر را دنبال می‌کنند گفته‌اند دولت از پرسپولیس بیشتر از استقلال حمایت می‌کند. در مقابل، ۷ درصد فکر می‌کنند که دولت از استقلال بیشتر از پرسپولیس حمایت می‌کند. به نظر۳۶ درصد هم حمایت حکومت از دو تیم برابر است.

تیم مورد حمایت حکومت؟

درصد
استقلال۷
پرسپولیس۴۵
هر دو۳۶
نظری ندارم۱۲
تیم مورد حمایت حکومت؟

شیوه مطلوب اداره فوتبال در ایران؟

نزدیک به ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند که دولت باید سهام باشگاه‌های فوتبال را به طرفداران این تیم ها واگذار کند، بدون اینکه یک سهام‌دار عمده وجود داشته باشد.

بهترین شکل اداره تیم‌های پرطرفدار؟

درصد
اداره دولتی۱.۵
توسط سرمایه‌داران بزرگ۲۳
سهام‌داری هواداران۵۸
نظری ندارم۱۷.۵
بهترین شکل اداره تیم‌های پرطرفدار؟

اقتصاد فوتبال؟

۳۷ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد اند که باشگاه‌های فوتبال در ایران باید بتوانند با توجه به درآمدشان هرچقدر که می‌خواهند هزینه کنند. در مقابل ۴۰ درصد موافق سقف هزینه برای باشگاه‌ها هستند.

سقف هزینه‌ برای باشگاه‌ها؟

درصد
موافق۳۷
مخاف۴۰
نظری ندارم۲۳
سقف هزینه‌ برای باشگاه‌ها؟

همچنین بسیاری می‌گویند بودجه باشگاه‌ها از منابع عمومی و دسترنج کارگران حاصل می‌شود.

بودجه باشگاه‌های صنعتی در فوتبال ایران از کجا می‌آید؟

درصد
منابع عمومی۳۷.۵
دسترنج کارگران۴۱
درآمدهای فوتبالی۳.۵
نظری ندارم۱۸
بودجه باشگاه‌های صنعتی در فوتبال ایران از کجا می‌آید؟

به نظر اکثر پاسخ‌دهندگان، متوسط دستمزد/ مبلغ قرارداد سالانه بازیکنان فوتبال ایران در تیم‌های بزرگ «زیاد» یا «خیلی زیاد» است.

درآمد فوتبالیست‌ها ؟

درصد
خیلی زیاد۴۴
زیاد۱۸.۵
منطقی۱۰.۵
کم۳
نظری ندارم۲۴
درآمد فوتبالیست‌ها ؟

تیم ملی فوتبال مردان؟

۶۲ درصد پاسخ‌دهندگان تیم ملی مردان را نماینده حکومت می‌دانند و نه مردم. در مقابل، ۱۸ درصد معتقد اند این تیم مردم ایران است و درمسابقات بین‌المللی، مانند جام ملت‌های آسیا باید از آن حمایت کرد.

تیم ملی مردان تیم کیست؟

درصد
تیم مردم۱۸
تیم حکومت۶۲
نظری ندارم۲۰
تیم ملی مردان تیم کیست؟

۳۷ درصد گفته‌اند که از باخت تیم ملی مردان در مسابقات بین‌المللی « خوشحال » می‌شوند؛ ۲۱ درصد گفته‌اند که « ناراحت » می‌شوند؛ و ۴۲ درصد نیز گفته‌اند که برد و باخت تیم ملی برایشان مهم نیست.

باخت تیم ملی؟

درصد
خوشحال می‌شوم۳۷
ناراحت می‌شوم.۲۱
برایم مهم نیست۴۲
باخت تیم ملی؟

به نظر ۳۰ درصد بازیکنان فوتبال باید در همبستگی با مبارزات مردمی از تیم ملی کناره‌گیری می‌کردند.

به نظر ۵۴ درصد، بازیکنان فوتبال باید از صحنه مسابقات بین‌المللی برای ابراز همبستگی‌شان با مبارزات مردمی استفاده کنند.

به نظر ۶ درصد، بازیکنان فوتبال نباید درگیر مسائل سیاسی شوند؛‌ فوتبال از سیاست جداست.

به نظر یک درصد، در شرایطی که در کشور ناآرامی وجود دارد، بازیکنان فوتبال باید به عادی سازی شرایط کمک کنند.

نظرسنجی‌های آینده

پنل نظرسنجی زمانه هم‌زمان با روز جهانی آزادی مطبوعات (سوم مه) راه‌اندازی شد. بنیاد رسانه‌ای زمانه تاکنون ۵۵ نظرسنجی برگزار کرده است. رساندن صدای شما بدون کم‌و‌کاست در مورد مسئله‌های اساسی کشور وظیفه ماست و پنل نظرسنجی زمانه در همین راستا راه‌اندازی شده است. به همین دلیل از شما خواهش می‌کنیم که برای شرکت در نظرسنجی‌های آینده و نیز برای پیشنهاد موضوعات مورد نظرتان برای نظرسنجی در پنل ما عضو شوید. برای عضویت در پنل کافی است به چند سوال در این لینک پاسخ دهید. اطلاعات شما به صورت امن و ناشناس ذخیره خواهند شد و در اختیار هیچ طرف دیگری قرار نخواهد گرفت. پس از عضویت در پنل، در هر نظرسنجی ایمیلی با لینک آن برای شما فرستاده خواهد شد.برای ارتباط با پنل نظرسنجی از ایمیل روبرو استفاده کنید: panel@radiozamaneh.com

درباره فوتبال، سیاست، اقتصاد:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.