ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

نتیجه نظرسنجی زمانه: صدای جامعه کوئیر به اندازه کافی شنیده نمی‌شود

نزدیک به ۸۸ درصد پاسخ‌دهندگان مخالف تبلیغات ضد کوئیر جمهوری اسلامی اند. ۳۹ درصد پاسخ‌دهندگان جامعه کوئیر را بخش انکارناپذیر جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌دانند. در مقابل، به نظر ۳۶ درصد، آنچه در ایران جریان دارد یک "انقلاب اصیل ملی" است و نه جنبش فمینیست‌ها و کوئیرها.

موضوع پنجاه و ششمین نظرسنجی زمانه «جایگاه و حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس» بود.

این نظرسنجی از تاریخ ۱۶ شهریور (۷ سپتامبر) تا ۲۴ شهریور ( ۱۵ سپتامبر) میان اعضای پنل نظرسنجی زمانه و دیگر مخاطبان زمانه برگزار شد.

۳۷۹ نفر در نظرسنجی زمانه شرکت کردند که از میان آنها ۳۲۸ نفر به تمام سوالات پاسخ دادند.

۶۳ درصد شرکت‌کنندگان داخل ایران و ۳۸ درصد ساکن خارج ایران بودند.

۷۷ درصد پاسخ‌دهندگان جنسیت خود را مرد معرفی کرده‌اند و ۱۸,۵ درصد گفته‌اند که زن هستند و ۴,۵ درصد نیز گزینه «جنسیت دیگر» را انتخاب کرده‌اند.

برخورد جامعه نسبت هویت‌های ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس؟ 

فارغ از گفتار و برخورد حکومت، اکثر پاسخ‌دهندگان رویکرد غالب در جامعه نسبت به افراد کوئیر را منفی ارزیابی کرده‌اند. 

رویکرد غالب جامعه به افراد کوئیر؟

درصد
انکار و خشونت۲۹
نگرش منفی اما بدون اعمال خشونت۵۳.۵
نگرش نه مثبت و نه منفی۳.۵
پذیرش اما بدون حمایت۷.۵
همدلی و حمایت۳.۵
نظری ندارم۳

به نظر اکثر پاسخ‌دهندگان، افراد کوئیر در سطح «عمومی و سیاسی» بیشتر طرد می‌شوند تا در سطح «خصوصی و شخصی» . به عبارت دیگر، بنا به ارزیابی پاسخ‌دهندگان، جامعه هویت افراد کوئیر را سپهر سیاسی و عمومی سخت‌تر به رسمیت می‌شناسد تا در فضاها و روابط خصوصی.

درصد
طرد در سطح خصوصی۵۲
پذیرش در سطح خصوصی۲۷
طرد در سطح عمومی۷۶
پذیرش در سطح عمومی۱۳

۹۴ پاسخ‌دهندگانی که جنسیت خود را در نظرسنجی زمانه «دیگر» معرفی کرده‌اند گفته‌اند که کوئیرها در سطح زندگی عمومی و سیاسی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.

نزدیک به ۸۸ درصد پاسخ‌دهندگان مخالف تبلیغات ضد کوئیر جمهوری اسلامی اند.

درصد
طرفدار حکومت و موافق رویکرد ضد کوئیر آن۰.۵
طرفدار حکومت و مخالف رویکرد ضد کوئیر آن۰.۵
مخالف حکومت اما موافق رویکرد ضد کوئیر آن۸
مخالف حکومت و مخالف رویکرد ضد کوئیر آن۸۷
نظری ندارم۴

بازباب صدای جامعه ل‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس؟

حدود ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد اند که صدای جامعه کوئیر «کمتر از آنچه باید» در شبکه‌های اجتماعی شنیده می‌شود.

انعکاس صدای جامعه کوئیر در شبکه‌های اجتماعی ؟

درصد
بیش از اندازه۱۳
به اندازه کافی۱۳.۵
کمتر از آنچه باید۶۴.۵
نظری ندارم۹

۳۴ پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی، پوشش رسانه‌های خارج از کشور از جامعه کوئیر را «متاسفانه ناکافی» دانسته‌اند و درست همین تعداد آن را «متاسفانه تبلیغاتی» برشمرده‌اند. به طور کلی، تنها ۱۷,۵ درصد از نوع پوشش رسانه‌های خارج از کشور در این خصوص رضایت داشته‌اند، که البته رضایت ۲,۵ درصد آنها به این خاطر است که این پوشش «خوشبختانه زیاد نیست».

پوشش رسانه‌های بیرون از ایران را در ارتباط با حقوق و مطالبات افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترنس، بیناجنسی +؟

درصد
خوشبختانه حمایتی است۱۵
متاسفانه تبلیغاتی است۳۴
متاسفانه ناکافی است۳۴
خوشبختانه زیاد نیست۲.۵
متاسفانه تخریبی است۳.۵
نظر دیگری دارم۱۱

بیش از ۵۰ درصد کسانی که جنسیت خود را «دیگر» بیان کرده‌اند، پوشش رسانه‌های بیرون ایران از جامعه کوئیر را «ناکافی» یا «تخریبی» ارزیابی کرده‌اند. 

درصد هویت‌های جنسیتی «مرد»، «زن» و  «دیگر» شرکت‌کنندگان در نظرسنجی که پوشش رسانه‌های خارج از کشور را «ناکافی» یا «تخریبی» دانسته‌اند: 

درصد
مرد۳۴
زن۴۶
دیگر۵۳.۵

جامعه کوئیر در پرتو «زن، زندگی، آزادی»؟

۳۹ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که جامعه کوئیر بخش انکار ناپذیر جنبش «زنان، زندگی، آزادی» است.

در مقابل، به نظر ۳۶ درصد آنچه در ایران جریان دارد یک انقلاب اصیل ملی است و نه جنبش فمینیست‌ها و کوئیرها. 

۱۶ درصد هم معتقد اند که در جنبش «زن، زندگی، آزادی»‌، مطالبات زنان محوری و بنیادی و مطالبات جامعه کوئیر ثانویه و فرعی است.

درصد
جامعه کوئیر بخش انکار ناپذیر جنبش است.۳۹
در جنبش اخیر، مطالبات زنان محوری و مطالبات جامعه کوئیر ثانویه است.۱۶
این یک انقلاب اصیل ملی است و نه جنبش فمینیست‌ها و کوئیرها۳۶
نظر دیگری دارم.۹

۶۲ درصد پاسخ‌دهندگان زن گفته‌اند :‌ جامعه کوئیر بخش انکار ناپذیر جنبش «زنان، زندگی، آزادی» است.

به نظر ۷۵ درصد کل پاسخ‌دهندگان، مخالفان حکومت باید پذیرای افراد کوئیر باشد و به آن‌ها فضای سخن گفتن بدهند.

رویکرد مخالفان جمهوری اسلامی در قبال فعالیت و حضور سیاسی جامعه کوئیر چگونه باید باشد؟

درصد
پذیرش۷۵.۵
عدم واکنش۱۳
طرد۳.۵
نظری ندارم۸

کوئیر و زندگی روزمره؟‌

۸۱ درصد گفته‌اند که اگر شاهد خشونت علیه یک فرد کوئیر باشند به نفع او دخالت می‌کنند. ۲ درصد اما گفته‌اند که علیه فرد کوئیر دخالت می‌کنند. انتخاب ۸ درصد نیز عدم دخالت است.

۶۰ درصد گفته‌اند که اگر کسی در خانواده‌شان بگوید عضو جامعه کوئیر است، «او را می‌پذیرم و فعالانه از او حمایت می‌کنم.» موضع ۲۵ درصد اما سکوت و تنظیم روابط با فرد کوئیر فارغ از هویتش است.

رویکرد مطلوب در آموزشی جنسی به کودکان و نوجوانان؟

درصد
سکوت در مورد گرایش و هویت جنسی کوئیر۵
اشاره غیرمستقیم به گرایش و هویت جنسی کوئیر۱۸
اشاره دقیق و روشن به گرایش و هویت جنسی کوئیر۶۱
نظر دیگری دارم۱۶

نظرسنجی‌های آینده

پنل نظرسنجی زمانه هم‌زمان با روز جهانی آزادی مطبوعات (سوم مه) راه‌اندازی شد. بنیاد رسانه‌ای زمانه تاکنون ۵۶ نظرسنجی برگزار کرده است. رساندن صدای شما بدون کم‌و‌کاست در مورد مسئله‌های اساسی کشور وظیفه ماست و پنل نظرسنجی زمانه در همین راستا راه‌اندازی شده است. به همین دلیل از شما خواهش می‌کنیم که برای شرکت در نظرسنجی‌های آینده و نیز برای پیشنهاد موضوعات مورد نظرتان برای نظرسنجی در پنل ما عضو شوید. برای عضویت در پنل کافی است به چند سوال در این لینک پاسخ دهید. اطلاعات شما به صورت امن و ناشناس ذخیره خواهند شد و در اختیار هیچ طرف دیگری قرار نخواهد گرفت. پس از عضویت در پنل، در هر نظرسنجی ایمیلی با لینک آن برای شما فرستاده خواهد شد.برای ارتباط با پنل نظرسنجی از ایمیل روبرو استفاده کنید: panel@radiozamaneh.com

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • alefmimmim

    در مکانی هستم که بندرت محل رفت و آمد افراد کویر می‌باشد چند سال پیش گذر این افراد حداقل اگر خوش شانس بودند فقط نگاه تحقیرآمیز رابدنبال داشت ولی حالا خوشبختانه به نوعی پذیرفته شده‌اند و حداقل بابی‌تفاوتی از کنارشان می‌گذرند و یا بهتر بگویم آنها احساس راحت‌تری از بودن در بین مردم دارند البته این را به حساب مشت نمونه خروار نمیگذارم و حتماً نظرسنجی‌های شما دقیق‌تر است من فقط این را به عنوان مشاهدات خودم گفتم