ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

نتیجه نظرسنجی زمانه: «نه» قاطع به شرکت در انتخابات

۹۳ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه گفته‌اند که در انتخابات پیش‌روی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی شرکت نخواهند کرد. به گمان ۷۹ درصد، مشارکت در انتخابات کمتر از ۳۰ درصد خواهد بود. بیش از ۸۰ درصد معتقدند مردم خواهان تغییر نظام‌اند.

روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار می‌شود. شصتمین نظرسنجی زمانه به همین موضوع اختصاص یافته بود. 

این نظرسنجی از تاریخ ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) تا ۲ اسفند برابر (۲۱ فوریه) میان اعضای پنل نظرسنجی زمانه و دیگر مخاطبان زمانه برگزار شد.

۱۴۴۹ نفر در نظرسنجی زمانه شرکت کردند که از میان آنها ۱۱۹۵ نفر به تمام سوال‌ها پاسخ دادند.

از میان کسانی که به تمام سوال‌ها پاسخ دادند، ۸۴ درصد داخل ایران و ۱۶ درصد ساکن خارج ایران بودند.

۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان جنسیت خود را «مرد» معرفی کرده‌اند و ۱۷,۵ درصد گفته‌اند که «زن» هستند و ۱,۵ درصد نیز گزینه «جنسیت دیگر» را انتخاب کرده‌اند.

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ؟

از چند ماه پیش مقام‌های جمهوری اسلامی مردم را مصرانه به حضور در انتخابات دعوت و تشویق کرده‌اند. علیرغم این، ۹۳ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه گفته‌اند که در انتخابات پیش‌رو شرکت نخواهند کرد. 

آیا در انتخابات شرکت می‌کنید؟

درصد
بله۴,۵
خیر۹۳
هنوز تصمیم‌ نگرفته‌ام۲,۵
 • ۷۹ درصد گفته‌اند در انتخابات شرکت نمی‌کنند چون به نظام جمهوری اسلامی و انتخابات آن اعتقادی ندارند.
 • دلیل عدم مشارکت ۸ درصد اما این است که انتخابات «این دوره » را نمایشی و غیررقابتی می‌دانند. 
 • یک و نیم درصد اما گفته‌اند که شرکت در انتخابات را وظیفه شرعی یا ملی خود می‌دانند.
 • یک و نیم درصد دیگر نیز به این دلیل در انتخابات شرکت می‌کنند که می‌خواهند در سرنوشت کشور سهیم باشند. 
 • نیم درصد هم گفته‌اند که از طریق صندوق رأی، به دنبال ابراز نارضایتی و اعتراض هستند.

آیا در انتخابات شرکت می‌‌کنید؟ چرا؟

درصد
نه؛ عدم اعتقاد به جمهوری اسلامی و انتخاباتش۷۹
نه، انتخابات این دوره غیررقابتی و نمایشی است۸
بله، وظیفه ملی یا شرعی است۱,۵
بله، می‌خواهم در سرنوشت کشور مشارکت کنم۱,۵
دلایل دیگر۱۰

میزان مشارکت مردمی؟

به گمان ۷۹ درصد پاسخ دهندگان مشارکت در انتخابات کمتر از ۳۰ درصد خواهد بود. 

به نظر ۸۱ تن از زنان پاسخ‌دهنده، میزان مشارکت کمتر از ۳۰ درصد خواهد بود.

 پیش‌تر در نظرسنجی‌ای که بنیاد رسانه‌ای زمانه در فرودین ۱۴۰۰ در مورد انتخابات ریاست‌ جمهوری برگزار کرده بود، ۵۷ درصد پاسخ‌دهندگان مشارکت کمتر از ۳۰ درصد را پیش‌بینی کرده بودند. در آن نظرسنجی  ۸۳,۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌ بودند که در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت نمی‌کنند. این رقم در نظرسنجی اخیر در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به ۹۳ درصد رسیده است.

درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی چه قدر خواهد بود؟

درصد
کمتر از ۲۰ درصد۴۵.۵
حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد۳۳.۵
حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد۱۱.۵
حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد۳.۵
حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد۱
بیش از ۶۰ درصد۱.۵
نظری ندارم۳.۵

در دوره قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی (در سال ۱۳۹۸) مشارکت ۴۲,۵ درصدی ثبت شد که کمترین میزان مشارکت در یازده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. 

۷۸ پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه بر این باورند که حضور چهره‌هایی مثل حسن روحانی در انتخابات نمی‌توانست تاثیری در نرخ مشارکت مردمی بگذارد. به نظر ۴,۵ درصد، حضور روحانی و چهره‌های شبیه به او حتی می‌توانست به کاهش مشارکت بیانجامد. به نظر ۸,۵ درصد اما این امر منجر به افزایش مشارکت می‌شد.

انتخابات، مردم و حکومت؟

۴۵,۵ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی گفته‌اند نرخ مشارکت مردم در انتخابات برای حاکمان جمهوری اسلامی موضوع «بسیار مهمی» است. به‌نظر ۲۸ درصد میزان مشارکت مردمی برای حاکمان صرفاً «تا حدی مهم» است.

 ۲۶,۵ اما گفته‌اند حضور مردم پای صندوق‌های رأی برای حاکمان جمهوری اسلامی «اهمیت چندانی ندارد».

 نرخ مشارکت مردم در انتخابات تا چه اندازه برای جمهوری اسلامی مهم است؟ 

درصد
بسیار مهم۴۵,۵
تاحدی مهم۲۸
بدون اهمیت۲۶,۵

به نظر ۸۸ درصد پاسخ‌دهندگان، حضور یا عدم حضور مردم پای صندوق‌های رای نوعی شیوه انتقال پیام به حاکمان است.

سیاست اقتصادی، سیاست خارجی و انتخابات؟

۲۷ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند وضعیت سیاست خارجی و منطقه خاورمیانه در تصمیم‌شان برای حضور یا عدم حضور در انتخابات «بسیار موثر» است. ۲۴,۵ درصد این موضوع را «تا حدی موثر» در تصمیم خود دانسته‌اند. 

 تاثیر وضعیت سیاست خارجی و منطقه خاورمیانه در تصمیم‌گیری برای حضور یا عدم حضور در انتخابات؟

درصد
بسیار موثر۲۷
تا حدی موثر۲۴,۵
تاثیری ندارد۴۸,۵

۶۹ درصد پاسخ‌دهندگان وضعیت امروز ایران در خاورمیانه را «ضعیف و منزوی» ارزیابی کرده‌اند؛ ‌در مقابل، ‌۱۸ درصد‌ ایران را در خاورمیانه «تا حدی قدرتمند» می‌بینند. 

به طور کلی، برای مخاطبان زمانه، «شرایط اقتصادی» در مقایسه با «شرایط منطقه خاورمیانه» عامل مهمتری در تصمیم‌گیری برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات است. 

۴۵,۵ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی گفته‌اند وضعیت اقتصادی کشور در تصمیم‌شان برای حضور یا عدم حضور در انتخابات «بسیار موثر» است. ۲۳ درصد این موضوع را «تا حدی موثر» در تصمیم خود دانسته‌اند. 

 تاثیر وضعیت اقتصادی کشور در تصمیم‌گیری برای حضور یا عدم حضور در انتخابات؟

درصد
بسیار موثر۴۵,۵
تا حدی موثر۲۳
تاثیری ندارد۳۱,۵

تنها ۱۸ گفته‌اند که حضور یا عدم حضور مردم در انتخابات می‌تواند تفاوت معناداری در وضعیت اقتصادی ایجاد کند. به باور اکثریت اما تغییر در سیاست و وضعیت اقتصادی از مسیر انتخابات نمی‌گذرد.

آیا حضور یا عدم حضور مردم در انتخابات می‌تواند تفاوت معناداری در وضعیت اقتصادی ایجاد کند؟

درصد
بله۱۸
خیر۷۵
نظری ندارم۷

انتخابات پس از «زن، زندگی، آزادی»؟‌

۶۱,۵ درصد گفته‌اند که شیوه برخورد حکومت با  اعتراضات پس از قتل ژینا (مهسا) امینی و اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ در تصمیم آنها برای حضور یا عدم حضور در انتخابات «بسیار موثر» است.

تاثیر شیوه برخورد حکومت با اعتراضات در تصمیم‌گیری برای حضور یا عدم حضور در انتخابات؟

درصد
بسیار موثر۶۱,۵
تا حدی موثر۱۶,۵
تاثیری ندارد۲۲

۹۴ درصد پاسخ‌دهندگان مخالف شیوه برخورد حکومت با اعتراضات هستند. از میان آن ها، ۹۶ درصد در انتخابات شرکت نمی‌کنند. درصد بیشتری از پاسخ‌دهندگان زن در مقایسه با مردان مخالف شیوه برخورد حکومت با معترضان هستند.

۸۰,۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که پیام این اعتراضات اخیر این بوده است که «مردم خواهان تغییر نظام هستند.» ۱۱,۵ درصد البته اعتراضات را این طور تفسیر می‌کنند: «مردم خواهان اصلاحات هستند.»

خواست مردم با توجه به اعتراضات اخیر؟

درصد
اصلاحات۱۱.۵
تغییر نظام۸۰.۵
نظری ندارم۸

نکته قابل توجه این است که ۷۶ درصد کسانی که فکر می‌کنند مردم خواهان اصلاحات هستند، گفته‌اند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد. برای کسانی که معتقدند مردم خواهان تغییر نظام هستند، این رقم به ۹۸ درصد می‌رسد.

در همین زمینه:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • رضا

  همینطور به گمان پیش برین ... خوبه سفیه تکلیفی نداره

 • power

  نظر سنجی های بی محتوا و بی فکر و یک سویه هست و یک دسته تره هم ارزش ندارد تمامی درصدهای مخالف بالای هشتاد درصد بوده و اینطور که ما میبینیم و با درصدهایی که شما اعلام میکنید که هیچ گونه اطلاع رسانی در اون وجود ندارد و فقط درصدهای بالایی که طبق میل و خواسته شما همشون هم بالاست میگید که هیچ گونه اعتباری ندارد و الکی خودتون خسته میکنید جمع کنید کاسه کوزه هاتون چهل و پنج سال حرف مفت زدید و مردم هیچگونه اعتمادی به شماهایی که اونور دنیا نشستین و جوونهای مملکت بدون دلیل تشویق به کشتن مامور و در نتیجه کشتن خودشان میشهو تنها بدبختی که نصیب مردمان داخل ایران شده