ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

نظرسنجی زمانه

نتیجه نظرسنجی زمانه:‌ درهای بسته بازار کار برای زنان

به نظر اکثر پاسخ‌دهندگان، «‌قوانین و آئین‌نامه‌های دولتی» در مقایسه با «عرف و فرهنگ عمومی» و «بحران فراگیر اقتصادی» نقش بیشتری در کاهش نرخ مشارکت زنان در نیروی کار دارد. نزدیک به ۷۰ درصد معتقدند که دولت‌ و شرکت‌ها باید سیاست‌های جبرانی در جهت استخدام بیشتر زنان اتخاذ کنند. بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان گفته‌‌‌اند که کارهای خانگی باید مشمول دستمزد باشد.

موضوع نظرسنجی ۶۲ زمانه «چالش‌های کار مزدی و زحمات بی‌مزد زنان» بود.

این نظرسنجی از تاریخ ۱۱ اردی‌بهشت (۳۰ آوریل) تا ۱۸ اردی‌بهشت (۷ مه) میان اعضای پنل نظرسنجی زمانه و دیگر مخاطبان زمانه برگزار شد.

۳۹۷ نفر در نظرسنجی زمانه شرکت کردند که از میان آنها ۳۱۲ نفر به تمام سوال‌ها پاسخ دادند.

از میان کسانی که به تمام سوال‌ها پاسخ دادند، ۷۱ درصد داخل ایران و ۲۹ درصد ساکن خارج ایران بودند.

۷۴ درصد پاسخ‌دهندگان جنسیت خود را «مرد» معرفی کرده‌اند و ۲۴,۵ درصد گفته‌اند که «زن» هستند و ۱,۵ درصد نیز گزینه «جنسیت دیگر» را انتخاب کرده‌اند.

شانس استخدام شدن زنان؟

اکثر پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه معتقد اند که هم در بخش دولتی و هم بخش در خصوصی مردان شانس بیشتری نسبت به زنان برای استخدام‌ شدن دارند.

شانس استخدام شدن در بخش دولتی؟

درصد
شانس بیشتر زنان۳.۵
شانس بیشتر مردان۸۶.۵
شانس برابر مردان و زنان۱۰

شانس استخدام شدن در بخش خصوصی؟

درصد
شانس بیشتر زنان۳۷
شانس بیشتر مردان۴۳.۵
شانس برابر مردان و زنان۱۹.۵

شانس استخدام افراد با تحصیلات بالا؟

درصد
شانس بیشتر زنان۱۷
شانس بیشتر مردان۵۶
شانس برابر مردان و زنان۱۳.۵
نظری ندارم۱۳.۵

موانع اشتغال زنان؟

به نظر اکثر پاسخ‌دهندگان، «‌قوانین و آئین‌نامه‌های دولتی» در مقایسه با «عرف و فرهنگ عمومی» و «بحران فراگیر اقتصادی» نقش بیشتری در کاهش نرخ مشارکت زنان در نیروی کار دارد.

نقش «‌قوانین و آئین‌نامه‌های دولتی» در کاهش نرخ مشارکت زنان در نیروی کار

درصد
خیلی کم۶.۵
کم۷
تاحدی۱۸.۵
زیاد۳۱
خیلی زیاد۳۷

نقش«عرف و فرهنگ عمومی» در کاهش نرخ مشارکت زنان در نیروی کار

درصد
خیلی کم۸.۵
کم۱۱.۵
تاحدی۳۳.۵
زیاد۲۹.۵
خیلی زیاد۱۷

نقش «بحران فراگیر اقتصادی» در کاهش نرخ مشارکت زنان در نیروی کار

درصد
خیلی کم۱۰.۵
کم۱۱.۵
تاحدی۲۷
زیاد۳۲
خیلی زیاد۱۹

آیا داشتن فرزند می‌تواند مانع اشتغال باشد؟

درصد
بله،‌ برای مادران۸۴
بله، برای پدران۷

سیاست‌های جبرانی برای کاهش نابرابری جنسیتی در استخدام؟

۶۹ درصد پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی زمانه معتقد اند که دولت‌ و شرکت‌ها باید در راستای برابری جنسیتی سیاست‌های جبرانی در جهت استخدام بیشتر زنان اتخاذ کنند.

سیاست‌های جبرانی برای استخدام بیشتر زنان؟

درصد
موافق۶۹
مخالف۱۴
نظری ندارم۱۷

۸۱ درصد مخالفان با سیاست‌های جبرانی، برای استخدام بیشتر زنان، «مرد» هستند.

نابرابری جنسیتی در دستمزد؟

علاوه برای نابرابری جنسیتی در استخدام، به نظر اکثر پاسخ‌دهندگان در میزان دستمزد‌ها نیز شکاف جنسیتی ملموس است.

۸۵,۵ درصد گفته‌اند که برای یک کار مشابه در شرایط کنونی، زنان در مقایسه با مردان دستمزد کمتری می‌گیرند.

برای کار مشابه در شرایط کنونی زنان دستمزد بیشتری می‌گیرد یا مردان؟

درصد
مردان۸۵.۵
زنان۱.۵
عدم اختلاف دستمزد۹
نظری ندارم۴

از میان پاسخ دهندگان زن، ۷۹ درصد معتقد اند که «هیچ شغلی به خودی خود زنانه یا مردانه نیست»؛ ۱۶ درصد آنها اما فکر می‌کنند که « برخی از شغل‌ها بیشتر مناسب زنان و برخی شغل‌ها بیشتر مناسب مردان است.»

از میان پاسخ دهندگان مرد اما ۶۰ درصد معتقد اند که «هیچ شغلی به خودی خود زنانه یا مردانه نیست»؛ ۳۶ درصد آنها اما فکر می‌کنند که « برخی از شغل‌ها بیشتر مناسب زنان و برخی شغل‌ها بیشتر مناسب مردان است.»

دستمزد برای کار خانگی؟

۵۳,۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌‌‌اند که کارهای خانگی (آشپزی، خرید، نظافت، رختشویی و...) باید مشمول دستمزد باشد.

آیا موافق دستمزد برای کار خانگی هستید؟

درصد
بله۵۳.۵
خیر۳۱.۵
نظری ندارم۱۵

۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان زن نظرسنجی موافق دستمزد برای کار خانگی اند. این در حالی است که تنها ۴۵ درصد پاسخ‌دهندگان مرد موافق دستمزد برای کار خانگی هستند.

به نظر شما در ایران امروز، کارهای خانگی و مراقبتی بدون دستمزد (شامل تمیزکاری، مراقبت از کودکان و …) بیشتر به عهده زنان خانواده است یا مردان خانواده ؟

درصد
به عهده زنان۸۶.۵
به عهده مردان۱.۵
به تساوی میان زنان و مردان۱۰
نظری ندارم۲

اکثر پاسخ‌دهندگان زن نظرسنجی (۴۲ درصد) گفته‌اند که روزانه به طور میانگین بیش از ۶ ساعت صرف انجام کارهای خانگی می‌کنند. اکثر پاسخ‌دهندگان مرد نظرسنجی (۳۹ درصد) گفته‌اند گفته‌اند که روزانه به طور میانگین بین ۱ تا ۳ ساعت صرف انجام کارهای خانگی می‌کنند.

۷۶ درصد پاسخ‌دهندگان موافق برنامه‌های دریافت کمک هزینه دولتی برای مراقبت از کودک و یا یارانه برای کار مراقبتی در خانه‌ها هستند.

یارانه برای کارهای مراقبتی؟

درصد
موافق۷۶
مخالف۱۵
نظری ندارم۹

۷ درصد مخالفان گفته‌اند که یارانه‌ها باید به مسائل معیشتی مهم‌تراختصاص یابد. و ۸ درصد نیز مخالف هر نوع یارانه دولتی هستند.

نتیجه آخرین نظرسنجی‌های زمانه:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.