Share

در ادامه آزادی و مرخصی شماری از زندانیان سیاسی در ایران، علی‌رضا بهشتی شیرازی نیز به مرخصی آمد.

به گزارش کلمه، بهشتی شیرازی شامگاه یکشنبه ۳۱ شهریور به مرخصی آمده است.

وی که مشاور ارشد میرحسین موسوی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ بوده از سوی دادگاه به پنج سال حبس محکوم شده است.

در چند روز گذشته حدود ۱۸ تن از زندانیان سیاسی در ایران آزاد شده‌اند یا به مرخصی آمده‌اند.

Share