Share

 

هر روزنامه‌نگار و تحلیل‌گری که بخواهد جامعه را درست بازنمایی کند، طبعاً مایل است دریابد چگونه می‌توان گرایش‌ها را تشخیص داد و وزن هر یک را تعیین کرد. به این منظور است که در کنار تفسیر سنجیده نوشتارها و گفتارها و امور واقع، به داده‌های نظرسنجی‌ها هم رجوع می‌شود. پنل نظرسنجی زمانه می‌خواهد با رجوع مستقیم به شما نگاه‌های مختلف‌تان را به مسئله‌های مهم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بازتاب دهد.

ما می‌خواهیم از شیوه نظرسنجی از طریق شبکه‌هایی چون توئیتر فراتر رویم و به این خاطر فرومی برای نظرسنجی گشوده‌ایم. امیدمان به این است که در رابطه با یک جامعه آماری قرار گیریم که آن حالت اتفاقی شبکه‌های اجتماعی را نداشته باشد. به این معنا که پرسنده و پاسخ‌دهنده در تراکنش سنجیده‌تری با هم قرار گیرند.

Share
ثبت نام
معرفی
به ما بپیوندید
آخرین نظرسنجی ها:

بیشتر بخوانید