Share

afghanestan entekhabaat 1با آنکه گزارش‌ها از ولایات مختلف کشور حاکی از کمرنگ بودن نقش زنان در گرفتن کارت رای می‌گویند، اما اجمل احدی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ می‌گوید بیش از صدهزار کارت رای دهی در این ولایات توزیع کرده‌اند که بیش از سی و پنج درصد آن را زنان اخذ کرده‌اند. وی افزود در شهر مزار شریف و استان‌های این ولایت در اخذ کارت رای دهی فعالیت دارد. کارت‌های رای دهی روزانه به طور نرمال به مردم توزیع می‌شوند.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130925_AjmalAhadi_AfghanestanElection_KarimRajabi.mp3[/podcast]

Share