Share

سال تحصیلی جدید در ایران در حالی آغاز شده که ۳۶۰ کلاس در استان یزد بدون معلم مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اغلب این کمبود نیرو مربوط به مقطع ابتدایی و کلاس اول است.

بر پایه این گزارش “تقریبا ۶۰۰ دانش‌آموز از جمعیت ۱۸۰ هزار نفری دانش‌آموزان استان یزد هنوز معلم ندارند و گویی سال تحصیلی هنوز برای آن‌ها آغاز نشده است.”

به گفته والدین دانش‌آموزان و برخی از مشاوران تحصیلی، “کلاس اول مهمترین پایه تحصیلی به‌شمار می‌رود و مشکل داشتن دانش‌آموز در فهم دروس در این پایه مصداق خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج خواهد بود.”

Share