Share

آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است این کشور خواهان لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و پیوستن دوباره تهران به اقتصاد دنیا است.

آلن ایر به روزنامه شرق چاپ تهران گفت لغو تحریم‌ها علیه ایران در صورتی رخ می‌دهد که این کشور “در جهت برطرف‌کردن نگرانی‌های جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش حرکت کند.”

وی افزود: “در حالی که این تحریم‌ها مردم ایران را هدف نگرفته‌اند، تردیدی نیست که مردم ایران نیز به خاطر سیاست‌ها و تصمیمات دولت خود که مسبب این تحریم‌ها بوده‌اند و به خاطر سوءمدیریت اقتصادی دولت ایران، آزار دیده‌اند.”

Share