Share

فاطمه هاشمی رفسنجانی می‌گوید به دلیل اظهاراتی که در انتقاد به سخنان یکی از نمایندگان مجلس بیان کرده، دادگاه برایش “قرار مجرمیت”‌صادر کرده است.

فاطمه هاشمی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: “به گفته وکیلم برای رسیدگی به اتهام من نیاز به حضور شاکی خصوصی است در حالی که حکم قرار مجرمیت من بدون شاکی خصوصی صادر شده است.”

فاطمه هاشمی مرداد امسال پس از آن‌که شماری از نمایندگان مجلس سخنانی علیه برادرش مهدی هاشمی مطرح کردند، گفت: “از این افراد توقع بیشتری نیست، برخی زندگی‌شان با تهمت، غیبت و دروغ عجین است که خوشبختانه در جامعه شناخته شده هستند و کسی توجهی به اظهارات آن‌ها نمی‌کند.”

Share