Share

Geneva_mainroomنشست ژنو در روزهای ۱۵ و ۱۶ اکتبر در ژنو، نشستی بااهمیت توصیف شده است. این نشست آزمونی است برای سنجش و آزادی عمل روحانی، جانشین احمدی نژاد. جان کری وزیر خارجه‌ی آمریکا در آستانه‌ی نشست ژنو تاکید کرد که توپ همچنان در زمین ایران است. خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا نیز گفته است مواضع دولت‌های غربی مشخص است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه‌ی ایران نیز وعده داده که ایران با چشم اندازهای تازه به ژنو می‌آید.
برای بررسی این چشم اندازهای تازه و چشم‌هایی که به نشست ژنو برای حل مسئله‌ی اتمی ایران دوخته شده، ایرج ادیب زاده از رضا تقی زاده استاد دانشگاه گلاسکو و تحلیلگر سیاسی پرسیده است: آیا مواضع ایران در مسئله‌ی هسته ای با آمدن آقای روحانی تغییر کرده است ؟ آیا امیدی به نشست ۱۵ اکتبر ژنو وجود دارد؟

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131007_Geneve_RezaTaghizadeh_IrajAdibzadeh.mp3[/podcast]

 

Share