Share

شورای نگهبان لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست که در آن موضوع جنجالی ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مطرح شده بود را تأیید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که با اصلاحاتی در جلسه ۳۱ شهریورماه سال جاری به تصویب مجلس ایران رسیده بود؛ در جلسه ۱۰ مهرماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مورد ازدواج سرپرست خانواده است و در تبصره آن آمده است: “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این‌که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.”

این تبصره با مخالفت‌های گسترده‌ای در جامعه ایران روبه‌رو شد و فعالان مدنی آن را اقدامی برای قانونی کردن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده دانستند.

پیش از این، تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، از این قرار بود: “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی‌مابین سرپرست و طفل ممنوع می‌باشد.”

این تبصره در اصلاحاتی که مجلس ایران در تاریخ پنجم اسفندماه ۱۳۹۱ در این لایحه صورت داد به‌شکل کنونی تغییر کرد.

Share