Share

jeru_zamپس از چهار ساعت و نیم معطلی در مرز اردن و اسرائیل و فلسطین، به دلیل محل تولدم یعنی ایران وارد اسرائیل شدم و به سمت اورشلیم پا زدم. در اورشلیم مهمان یک دختر و پسر اسرائیلی شدم که مادربزرگ یکی از آن‌ها از کلیمی‌های مشهد بود. پس از یک روز استراحت، برای دیدن قدیمی‌ترین بازار اورشلیم وارد شهر شدم و در بازار با چند ایرانی یهود آشنا شدم که همه آرزوی بازگشت به ایران را داشتند.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131011_Mosafer_36_Jerusalem_1_Human_Rawarpoor.mp3[/podcast]

Share