Share
هانا جهانفروز و سهند صاحبدیوانی

هانا جهانفروز و سهند صاحبدیوانی

بزرگ‌ترین جشنواره داستان گویی دنیا با بیشترین ملیت و کمترین مهمان بین‌المللی، هر ساله در نزدیکی شهر تل‌آویو در اسرائیل برگزار می‌شود. در این جشنواره که توسط یک اسرائیلی عراقی پایه گذاری شده، ملیت‌های مختلف یهودی- اسرائیلی با داستان‌گویی و موزیک، فرهنگ کشورهای مختلف را معرفی می‌کنند.
سهند صاحبدیوانی هم به عنوان یک داستان گویی ایرانی – هلندی و یکی از سه مهمان بین‌المللی در این جشنواره شرکت داشته. او از تجربه‌اش در برخورد با ایرانیان یهودی ساکن اسرائیل می‌گوید و هم نوازیش با هانا جهانفروز و دیدارش از یک کنیسه با موزیک رگی و راک.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131010_Isreal_ShotorTroy_Sahand_SaraRushan.mp3[/podcast]

Share