Share

در اعتراض به احتمال الحاق شهرستان پارسیان از توابع استان هرمزگان به استان فارس، مردم هرمزگان مقابل استانداری این استان تجمع کرده و با پلاکارد و شعار اعتراض کردند.

28621

از روز ۱۸ ماه مهر، مردم مقابل استانداری و در خیابان‌های اطراف تجمع کرده‌اند و برخی از آن‌ها شب را هم همان جا سپری می‌کنند. طرح و مصوبه جداسازی پنج روستا از پارسیان هرمزگان و الحاق آن به استان فارس، دلیل خشم مردم هرمزگان است. معترضان، این طرح را مقدمه‌ای برای تجزیه هرمزگان می‌دانند. آن‌ها در پلاکاردها و شعار های خود این طرح را مرتبط با سیاست‌های استاندار غیر بومی هرمزگان اعلام کرده و با شعاردادن، حمل پلاکاردها و دست‌نوشته‌ها از مقامات مربوطه از جمله رئیس جمهور، خواستار لغو این مصوبه‌ا‌ند.

توجیه غالب این طرح از طرف طراحان دولتی، دسترسی استان فارس به آب‌های خلیج فارس و رفع محرومیت‌ها در بخش غربی شهرستان پارسیان است.

 

Share