Share

چهار زندانی سیاسی دیگر در ماه‌های پایانی حبس از زندان اوین در تهران آزاد شدند.

به گزارش کلمه این زندانیان سیاسی بعد از ظهر دوشنبه ۲۲ مهر آزاد شده‌اند.

عیسی‌خان حاتمی، مهدی تاجیک، وحید روح‌بخش و پیمان صمدی چهار زندانی سیاسی هستند که آزاد شده‌اند. مقامات قضایی ایران پیشتر از عفو ۸۰ زندانی سیاسی و آزادی تدریجی آن‌ها خبر داده بودند اما تاکنون عمدتا زندانیان سیاسی کمترشناخته شده آزاد شده‌اند.

Share