Share

به دنبان راهپیمایی‌های بومیان کلمبیا در سراسر این کشور، جنبش‌های اجتماعی دیگر از جمله جنبش دانشجویی به خیابان‌ها آمدند. دانشجویان کلمبیایی از افزایش خرج تحصیل شکایت دارند و معتقدند که آموزش دانشگاهی باید عمومی باشد.

COLOMBIA-STUDENTS-PROTEST

کلمبیا سومین تولید کننده نفت در آمریکای جنوبی است؛ با این حال ۳۳ درصد مردم کلمبیا زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بومیان کلمبیا بیش از دیگر گروه های جمعیتی با مشکل فقر دست به گریبان هستند و خشونت‌های داخلی و جنگ دولت کلمبیا با نیروهای مسلح سازمان چریکی فارک، امنیت بومیان را به خطر انداخته است. بومیان کلمبیا به دلیل خشونت‌های داخلی و فقر خود را در خطر انقراض می‌بینند. از سال ۱۹۹۰ تا کنون تعداد زیادی از بومیان کلمبیا که برای احقاق حقوق قومی خود اعتراض کرده‌‌اند، کشته یا ناپدید شده‌اند.

عکس: خبرگزاری فرانسه

Share