Share

محسن نامجو در سخنرانی روز ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ خود در استکهلم به نقش موسیقی مستقل در ایران می‌پردازد.

منبع: راه کارگر

Share