Share

قبه الصخرهبعد از رفتن به قسمت قدیمی‌ شهر و دیدن بازار عرب‌ها نوبت به دیدن یکی‌ از مهمترین مکان‌های اورشلیم، یعنی‌ مسجد الاقصی رسید. بعد از رد شدن از ایستگاه‌ بازرسی اسرائیلی‌ها، مردی عرب از من چندین سوال در مورد قران و نماز پرسید و بعد از اینکه به تمامی سئوالات پاسخ دادم اجازه ورود پیدا کردم. چند ساعتی‌ را هم در مسجد آلاقصی و هم در قبه الصخره گذراندم. بر خلاف باور بسیاری مسجد آلا قصی آن مسجدی نیست که گنبد طلایی دارد، بلکه آن قبه الصخره است.

دیوار ندبهبعد از مسجد الاقصی به یکی‌ دیگر از معروف‌ترین مکان‌های اورشلیم رفتم یعنی‌ دیوار ندبه، در آنجا به احترام محل باید کلاه مخصوص یهودی یعنی‌ «کیپا» به سرم می‌گذاشتم. بعد از دیدن دیوار ندبه با چندین نفر از مذهبیان آنجا صحبت کردم و گفتم که من نه یهودی هستم و نه مسلمان و آنها هرچند به من خوش آمد گفتند ولی‌ در عمل مرا طرد کردند.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131018_Mosafer_37_Jerusalem_2_Human_Rawarpoor.mp3[/podcast]

Share