Share

در لیسبون، پایتخت پرتغال هزاران نفر از پُل معروف ۲۵ آوریل عبور کردند و علیه برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت شعار دادند.

به گزارش شبکه خبری یورونیوز، این تظاهرات از سوی “کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری” ترتیب داده شده بود.

ابتدا قرار بود معترضان پیاده از روی  پل ۲۵ آوریل بگذرند، اما وزارت کشور پرتغال به دلایل ایمنی اجازه این کار را نداد.

به گزارش یورونیوز، “معترضان در نهایت سوار بر ۴۰۰ دستگاه اتوبوس از روی پل گذشتند و این ممنوعیت قانونی را دور زدند.”

در پورتو، دومین شهر بزرگ پرتغال نیز روز گذشته ۱۹ اکتبر ۲۰۱۳ تظاهرات مشابه‌ای برگزار شد.

تظاهرکنندگان، علیه پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۱۴ که دولت روز سه‌شنبه گذشته ارائه داد معترضند.

یکی از تصمیم‌های جنجالی این بودجه، طرح کاهش ۲.۵ تا ۱۲ درصدی دستمزد کارمندان دولتی و همچنین کاهش حقوق بازنشستگی کارمندان سابق دولت است.

در طی روزهای گذشته، رم پایتخت ایتالیا نیزشاهد تظاهرات گسترده معترضان علیه سیاست‌های اقتصادی دولت در بودجه سال ۲۰۱۴ بود.

Share