Share

MMR Yangon-1جنگ، گردشگری و توسعه جزو مهم‌ترین عواملی هستند که میراث فرهنگی جهان را در حال حاضر تهدید می‌کنند. این نتیجه تازه‌ترین گزارش «صندوق جهانی بناهای تاریخی» است که در ماه اکتبر منتشر شد. در فهرست آثار نیازمند مراقبتی که به ضمیمه این گزارش منتشر شده است نام ۶۷ محوطه تاریخی در سرتاسر دنیا دیده می‌شود که توسط عوامل مختلف در معرض نابودی و یا از دست دادن ارزش‌های ویژه فرهنگی خود قرار گرفته‌اند. در میان این آثار نام شهر تاریخی ونیز در ایتالیا و همچنین آثار تاریخی سوریه و مالی نیز به چشم می‌خورد.
این سازمان از سال ۱۹۹۶ تاکنون هر دو سال یک بار فهرستی با نام «فهرست مراقبت» از محوطه‌ها و آثاری که باید به طور ویژه تحت نظر و مراقبت قرار بگیرند منتشر می‌کند. این آثار می‌توانند شامل محوطه‌های پیش از تاریخ و یا حتا آثار معماری مدرن و امروزی باشند.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131020_Heritage_WorldMonumentsFund_Rouhani.mp3[/podcast]

Share