Share

یارانه هاسه سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت حسن روحانی با چالش کسری بودجه برای تامین نقدی یارانه‌ها روبروست.  محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و سخنگوی دولت می‌گوید: “برای کم کردن مقدار این کسر بودجه قشرهای پردرآمد از دریافت یارانه محروم می‌شوند”.
با نبود اطلاعات کافی در مورد درآمد ایرانی‌ها، عملیات شناسایی پردرآمدترین‌ها به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس سپرده شد. غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه در اینباره گفت: “تا دو هفته دیگر طرح حذف قشرهای پردرآمد رایانه بگیر برای رای گیری به مجلس عرضه می‌شود و  بر اساس این طرح ده میلیون نفر یارانه هاشان قطع می‌شود”.
از سوی دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت گفته است: “برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها خیلی چیزها را از دست دادیم و شرکت‌های بزرگ انرژی کشور در اثر تخلفات مکرر از قانون، نابود شده‌اند”.
جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد و ژاله وفا، کارشناس اقتصادی درباره طرح هدفمندی یارانه ها و مصوبه جدید کمسیون برنامه و بودجه بیشتر توضیح می دهند.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20131020_Iraj_YARANEHASSADI_VAFA.mp3[/podcast]

Share