Share

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران وعده داد که کتاب‌های توقیفی و فعالیت مؤسسه‌های انتشاراتی تعطیل‌شده بازبینی می‌شوند.

به‌گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، جنتی گفت: “کتاب‌هایی که در گذشته به‌نوعی توقیف یا جلوی چاپ آن گرفته شده، بازبینی و مجددا درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.”

وی همچنین افزود: “فعالیت برخی ناشران که پیشتر ممنوع شده‌اند، نیز بازبینی می‌شود و اگر با ضوابطی که دولت جدید دارد مطابقت کند، آن‌ها به کار خود ادامه می‌دهند.”

جنتی رویکرد دولت یازدهم نسبت به آزادی مطبوعات، کتاب و اهالی قلم را با گذشته متفاوت دانست.

وزیر ارشاد در همین حال گفت واژه “سانسور” را قبول ندارد. وی گفت: “سانسور اسم غیرمحترمانه ممیزی است و بارها سیاست وزارت ارشاد در حوزه ممیزی را اعلام کرده‌ایم.”

Share