Share

روز جمعه سوم آبان ماه، فعالان محیط زیست و گروه های محلی در جنگل ناهارخوران گرگان جمع شدند و زباله های انسان‌ها را جمع آوری کردند.

در فصل تابستان، فرهنگ رها کردن زباله‌ها در طبیعت در مناطق پرطرفدار برای گردشگری، بحران محیط زیستی ایجاد کرده است. در نبود نهاد حمایتی برای محیط زیست جنگل‌ها، مردم حامی محیط زیست ناچارند خود دست به کار شوند و زباله‌ها را جمع آوری کنند.

isna (16 of 17)-5

Share