Share

مجلس ایران صبح امروز بررسی “صلاحیت” سه وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی را آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه، رئیس‌جمهور ایران می‌تواند به مدت حداکثر یک ساعت در دفاع از برنامه‌های سه وزیر پیشنهادی خود سخنرانی کند.

سپس دو مخالف و دو موافق هر وزیر پیشنهادی به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق، هر کدام حداکثر ۱۵ دقیقه فرصت سخنرانی دارند.

پس از اتمام سخنرانی مخالفان و موافقان هر وزیر پیشنهادی، خود وزیر پشت تریبون قرار می گیرند و حداکثر ۳۰ دقیقه فرصت دارد از برنامه‌های خود دفاع کند.

کل زمان بررسی صلاحیت سه وزیر پیشنهادی دولت یازدهم پنج ساعت و ۳۰ دقیقه است. پس از آن رأی‌گیری از نمایندگان درباره این سه وزیر پیشنهادی انجام می‌شود.

حسن روحانی هفته گذشته رضا فرجی دانا، علی‌اصغر فانی و رضا صالحی امیری را برای اخذ رأی اعتماد به ترتیب جهت تصدی وزارتخانه‌های “علوم، تحقیقات و فن‌آوری”، “آموزش و پرورش” و “ورزش و جوانان” به مجلس معرفی کرد.

حسن روحانی با حضور در نشست علنی مجلس ابراز امیدواری کرد آخرین روزی باشد که برای دفاع از وزیران پیشهادی در مجلس حاضر می‌شود.

Share