Share

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در حکمی محمد شریعتمداری، معاون اجرایی خود را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد.

روز یکشنبه مجلس ایران به رضا صالحی امیری، گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد و این وزارتخانه تا معرفی وزیر پیشنهادی بعدی توسط سرپرست آن اداره خواهد شد.

محمد شریعتمداری پیش از این در دو دولت محمد خاتمی وزیر بازرگانی و در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی، قائم مقام وزیر بازرگانی بود.

وی همچنین جانشین رئیس‌جمهور ایران در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی است.

Share