Share

دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا روزنامه گاردین و روزنامه‌های دیگری را که اسناد ادوارد اسنودن، مأمور پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا را منتشر می‌کنند، تهدید کرد.

رسانه‌های بریتانیا روز گذشته سه‌شنبه ۲۹ اکتبر نوشتند، کامرون گفته است مطبوعات باید “مسئولیت اجتماعی” داشته باشند وگرنه پیگرد قضائی آنان را تهدید می‌کند.

بنا به این گزارش‌ها، این یک دستورالعمل رسمی اما غیرالزامی به سردبیران رسانه‌ها است و به آن‌ها گفته شده بعضی مطالب را که بر علیه امنیت ملی است منتشر نکنند.

کامرون نسبت به “رفتار بی‌معنی” در قبال خطر انتشار اسناد محرمانه، هشدار داد.

نخست‌وزیر بریتانیا توضیح داد که ترجیح می‌دهد با روزنامه‌ها سخن بگوید تا آن‌که این مسائل را در برابر دادگاه بیان کند. اما به‌گفته وی اگر روزنامه‌ها به توصیه دولت توجهی نکنند گفت‌وگو و مذاکره همواره دشوارتر خواهد شد.

کامرون گفت: “ما مطبوعات آزاد داریم و این مهم است که روزنامه‌ها این حس را نداشته باشند که هر چه می‌نویسند قبل از انتشار سانسور می‌شود.”

به‌گفته دیوید کامرون باید با روزنامه‌ها صحبت کرد و روشن نمود که تا چه اندازه انتشار چنین اسنادی می‌تواند آسیب برساند. به همین دلیل روزنامه گاردین اجازه داد که حافظه دائم کامپیوترهای خود را نابود کند، اما اکنون بار دیگر سندهایی را منتشر کرده که “مضر” است.

گاردین به‌منظور گریز از محاکمه قضائی و ادامه انتشار اسناد اسنودن مربوط به اقدامات جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا، به ستاد ارتباطات دولت (GCHQ) اجازه داد تا حافظه کامپیوترهایش در زیرزمین ساختمان این روزنامه را نابود کند.

تنها از این طریق بود که دفتر این روزنامه در نیویورک توانست ادامه اسناد ادوارد اسنودن را منتشر کند.

Share