Share

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که پیش از این انتقادهای گسترده‌ای به ماده ۲۷ آن شده بود از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران برای اجرا ابلاغ شد.

این قانون ۳۱ شهریورماه سال جاری در مجلس ایران تصویب شد و در ۱۰ مهرماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در یکم آبان‌ماه جاری از سوی حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شده است.

ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مورد ازدواج سرپرست خانواده است و در تبصره آن آمده است: “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این‌که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.”

این تبصره با مخالفت‌های گسترده‌ای در جامعه ایران روبه‌رو شد و فعالان مدنی آن را اقدامی برای قانونی کردن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده دانستند.

پیش از این، تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، از این قرار بود: “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی‌مابین سرپرست و طفل ممنوع می‌باشد.”

Share