Share

مرکز آمار ایران نرخ تورم مهرماه سال جاری را در نقاط شهری کشور ۳۶.۲ درصد اعلام کرد. بر اساس داده‌های مرکز آمار امسال هر ماه نسبت به ماه قبل نرخ تورم افزایش داشته است.

این نرخ تورم نسبت به مهرماه سال گذشته ۱۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین تورم نقطه به نقطه در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه امسال نیز ۳۲.۳ درصد است.

نرخ تورم در شهریورماه سال جاری ۳۶ درصد، در مردادماه ۳۵.۱ درصد، تیرماه ۳۳.۹ درصد، خردادماه ۳۲.۶ درصد، اردیبهشت‌ماه ۳۱ درصد و فروردین‌ماه امسال ۲۹.۸ درصد بود.

مرکز آمار ایران گفته است شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهرماه سال ۱۳۹۲ نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش داشته است و افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۲.۳ درصد است.

این گزارش می‌افزاید شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد و شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران گفته است شاخص کل (نرخ تورم شهری) نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۲ نشان‌دهنده کُندشدن روند افزایش نرخ تورم است. همچنین درصد تغییرات گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۹۲ نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۲ نیز کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مهرماه ۹۲ نیز ۱.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶.۵ درصد بوده است.

نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۹.۶ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۲ افزایش یافته است.

Share