Share

بار دیگر مردم خوزستان به خاطر بحران آب در این استان و وضعیت آب کارون اعتراض کردند. گردهمایی مردم در روز ۱۰آبان ماه ۱۳۹۲ که سومین زنجیره انسانی در کنار کارون است که با اجرای هرگونه طرح انتقال آب کارون به استان‌های دیگر، مخالف است.

1391548_418966861560061_1931063545_n

مدتی است که مسئولان از طرح انتقال آب سرشاخه‌های رود کارون به اصفهان، رفسنجان و حوضه‌های دیگر صحبت می‌کنند و این طرح خشم مردم خوزستان را برانگیخته است. استان خوزستان با بحران کمبود آب مواجه است و آب خوراکی و شست شو در این استان از کیفیت مطلوب برخوردار نیست.

دکتر مهدی قمشی، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران در رابطه با فاجعه انتقال آب کارون و افزایش شوری آب این رودخانه گفت: «شوری کارون در دهه‌های ۵۰ تا ۶۰، حدود ۶۰۰ میکروموس بوده این در حالیست که متوسط شوری این رودخانه اکنون به ۲ هزار و ۵۰۰ میکروموس رسیده است».

در همین زمینه: 

سومین زنجیره انسانی برای دفاع از کارون

لب کارون: زنجیره انسانی خوزستانی‌ها

Share