Share

صدها تن در سن‌پترزبورگ روسیه، در اعتراض به بیگانه‌هراسی، بدرفتاری با اقلیت‌های نژادی و نیز تبعیض علیه همجنسگرایان به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش شبکه خبری یورونیوز، تجمع روز گذشته سن‌پترزبورگ، دو روز مانده به تظاهرات سراسری مشابهی برگزار می‌شود که قرار است در شهرهای مختلف روسیه، در اعتراض به رشد بدرفتاری با مهاجران در زیر سایه ملی‌گرایی برگزار شود.

در همین ارتباط، یکی از اعضای حزب یابلوکو به یورونیوز می‌گوید: “بیگانه‌هراسی و تنفر از دیگران در ذهنیت و ایدئولوژی دولت روسیه ریشه دارد. در سال‌های اخیر، بیگانه‌هراسی حتی در میان حلقه‌های لیبرالتر هم محبوبیت یافته است. در چنین شرایطی این که مردمی با عقاید لیبرال به خیابانها بیایند و علیه چنین ایدئولوژی شعار بدهند بسیار مهم است.”

یکی ازفعالان حقوق کودک روس نیز به یورونیوزگفته است: “آن چه که امروز رخ می‌دهد بدرفتاری وحشتناک با مهاجران و همجنسگراها است. این واقعا وحشتناک است. دولت با دامن زدن به این مسائل، قصد دارد که توجه ما را از دزدی‌هایی که صورت می‌گیرد منحرف کند.”

در سال‌های اخیر، گزارش‌های پرشماری از حمله به مهاجران و نیز رشد همجنسگراهراسی در روسیه منتشر شده است.

 

Share