Share

پسری ۱۶ ساله در شهرستان تربت حیدریه استان خراسان رضوی، به خاطر اینکه لباس عروس پوشیده بود، توسط ماموران پلیس بازداشت شد.

به گزارش بویرنیوز، منوچهر ۱۶ ساله گفته است: “با دوستم حسین قرار داشتم برویم و دوری بزنیم. از خانه که بیرون آمدم متوجه شدم خواهرم لباس عروسی کهنه‌اش را داخل پلاستیکی جلوی در خانه گذاشته است. با دیدن لباس آن را برداشتم و به حسین نشان دادم. ناگهان فکری به سرم زد. لباس را برداشتم و با حسین به خانه یکی از دوستان دیگرم رفتیم. کسی آنجا نبود. لباس را پوشیدم. کمی خودم را آرایش کردم. از سر مسخره بازی تصمیم گرفتیم با همان وضعیت موتورسواری کنیم. حسین موتور را روشن کرد. من نیز با لباس عروس و تور سفید پشت سرش سوار شدم. به راه افتادیم. در خیابان‌ها بوق می‌زدیم و می‌رفتیم. همه مردم با تعجب نگاه‌مان می‌کردند. ساعت ۹ شب بود که خودروی گشت پلیس جلوی ما را گرفت. تور را روی سرم کشیدم. ماموران پلیس با دیدن کفش‌ها و شلوارم فهمیدند زن نیستم و دستگیرمان کردند.”

وی افزود: “من اصلاً نمی‌دانستم این کار جرم است و فقط به‌خاطر سرگرمی این کار را کردیم.”

سرهنگ محمدامین شاهرخی، رئیس پلیس تربت حیدریه نیز گفته است منوچهر و دوستش به اتهام “جریحه‌دار کردن عفت عمومی” به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

Share